Penzisté a roční zúčtování daně: Kdy očekávat vrácení daně?

Projekt Plníme přání seniorům

Projekt Plníme přání seniorům Zdroj: Anna Vackova

Němečtí senioři.
Senioři na dovolené
3
Fotogalerie

I zaměstnaní penzisté mohou, pokud nemají povinnost podat daňové přiznání, požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně za rok 2017. Kdy lze očekávat nárok na vrácení zaplacené daně z příjmu?

V řádném starobním důchodu nejsou žádná omezení ohledně pracovního úvazku nebo příjmu. Každoročně více lidí pracuje a současně pobírá státní starobní důchod a mzdu. Z hrubé mzdy během roku je pracujícím penzistům odvedena záloha na dani z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění, stejně jako ostatním zaměstnancům.

Pobírání starobního důchodu není daňově nijak zvýhodněno. Pouze při práci za hrubou mzdu nižší než minimální mzda nemusí být při výpočtu zdravotního pojištění dodržen minimální vyměřovací základ jako u ostatních zaměstnanců.

Nárok na vrácení daně

V praxi vznikne některým pracujícím penzistům nárok na vrácení daně za rok 2017, neboť zaplacené zálohy na dani z příjmu fyzických osob jsou vyšší než vypočtená daň z příjmu za celý rok 2017. Nárok na vrácení daně vzniká pouze po provedeném ročním zúčtování daně nebo po podaném daňovém přiznání. Zaměstnaní penzisté, kteří nemají povinnost podat daňové přiznání, mohou požádat svého posledního zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně.

Kdy je nutné podat daňové přiznání?

Daňové přiznání musí podat například penzisté, kteří v některém měsíci roku 2017 pracovali pro dva zaměstnavatele a v obou zaměstnáních jim byla odvedena zálohová daň z příjmu nebo penzisté s příjmy z pronájmu. Penzisté, kteří mají povinnost podat daňové přiznání, si vyžádají od všech zaměstnavatelů, u kterých pracovali během roku 2017, potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2017.

Roční zúčtování daně

Po provedeném ročním zúčtování daně vznikne nárok na vratku daně zejména pracujícím penzistům, kteří odvedli během roku nějakou částku zálohové daně a přitom nepracovali všech 12 kalendářních měsíců. Důvodem je skutečnost, že v ročním zúčtování daně se uplatní daňová sleva na poplatníka v plné výši 24 840 korun bez ohledu na to, kolik měsíců trvalo zaměstnání v roce 2017. Pracující, kteří neplatili během roku žádnou daň z příjmu, nemohou obdržet daňovou vratku. Daň z příjmu neplatili penzisté pracující na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou 10 000 korun a méně.

Praktický příklad

Paní Nováková odešla do řádného starobního důchodu koncem roku 2015. Od května 2017 začala pracovat na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou 14 600 Kč. Měsíční daňová záloha činila 870 Kč. Měsíční daňová záloha se počítala ze superhrubé mzdy ve výši 19 600 Kč (14 600 Kč x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru).

Při výpočtu měsíční zálohové daně z příjmu se uplatnila daňová sleva na poplatníka ve výši 2 070 Kč, proto zálohová daň činila 870 Kč (19 600 Kč x 15 % - 2 070 Kč). Za měsíce květen až prosinec 2017 zaplatila paní Nováková na daňových zálohách 6 960 Kč.

V ročním zúčtování daně, o které svého zaměstnavatele požádá, uplatní mzdová účetní roční daňovou slevu ve výši 24 840 Kč a paní Novákové vznikne nárok na daňovou vratku ve výši 6 960 Kč. Roční daňová povinnost bude totiž při uplatnění daňové slevy na poplatníka v plné roční míře nulová a zaplacené zálohy během roku se stanou v plném rozsahu daňovým přeplatkem.