Podnikatelé mohou žádat o dotaci na nájemné v provozovnách. Jak na to? | E15.cz

Podnikatelé mohou žádat o dotaci na nájemné v provozovnách. Jak na to?

Veronika Hejná

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Od 26. června až do konce září mohou podnikatelé žádat o dataci v rámci programu COVID – Nájemné. Jaké jsou podmínky podpory a jak o ni požádat?

Dotace na nájemné za duben až červen

Dotaci ve výši maximálně 50 procent nájemného za duben, květen a červen bude možné žádat až do 30. září letošního roku. Prozatím je na podporu alokováno 5 miliard korun z vládní rozpočtové rezervy. Nájemci, kteří platí nájem veřejnému subjektu, dostanou podporu ve výši 80 procent. Maximální výše podpory pro jednoho podnikatele činí 10 milionů korun.

„Protože se dotace týká letošního dubna, května a června, vyhlásili jsme výzvu právě na konci června, aby administrativa byla co nejmenší a podnikatelé mohli žádat o podporu na základě jedné žádosti,“ řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Podpořeni budou ti podnikatelé, kteří nemohli v provozovně mezi 13. březnem a 30. červnem 2020 prodávat zboží nebo poskytovat služby, i kdyby omezení bylo pouze částečné. „Žádat tak mohou například restaurace, které vydávaly pouze přes okénko,“ upřesňuje tisková mluvčí ministerstva Štěpánka Filipová.

Slevit musí i pronajímatel

Aby žadatel podporu získal, musí mu z nájmu slevit i pronajímatel. Ministr Havlíček očekává, že o podporu požádá až 150 tisíc provozoven. Ty mají podporu dostat na principu participace – majitel poskytne slevu 30 procent, nájemce uhradí 20 procent a zbytek bude dotovat stát.

Slevu si pronajímatel musí u nájemce vyjednat sám. Může například požádat o obnovení jednání o nájemní smlouvě podle § 1765 odst. 1 občanského zákoníku. V důsledku mimořádných opatření totiž došlo k podstatné změně okolností, která založila hrubý nepoměr v právech a povinnostech smluvních stran v neprospěch nájemce.

„Toto ustanovení nezakládá automatický nárok na slevu, ale otevře nájemci cestu ke změně nájemní smlouvy,“ podotýká advokát Ladislav Drha. Nájemce si ale musí v nájemní smlouvě ověřit, jestli použití tohoto ustanovení mezi sebou smluvní strany nevyloučily.

„Při jednání může nájemce argumentovat také tím, že pronajímatel porušuje zákon, protože mu v rozporu s ustanovením § 2205 občanského zákoníku po dobu trvání krizových opatření neumožňuje nerušené užívání nájmu. Poskytnuté plnění (nájem) má vady a nájemci by měla být poskytnuta přiměřená sleva,“ říká Ladislav Drha. Pokud je totiž nájemce rušen v užívání věci jednáním třetích osob, má právo na přiměřenou slevu z nájemného. „Onou třetí osobou je v tomto případě stát,“ dodává advokát.

Žadatel bude muset původní výši nájemného doložit dokladem prokazujícím úhradu. Cílem tohoto opatření je zamezit účelovému navyšování nájemného tak, aby byla sleva poskytnuta pouze naoko.

Jak o podporu požádat

Žádost o podporu lze podávat prostřednictvím informačního systému AIS MPO, přičemž vstup do systému bude možný pouze se zřízenou elektronickou identifikací (eIdentita).

Čestná prohlášení systém vygeneruje na základě zadaných údajů. Čestné prohlášení pronajímatele je nutné vytisknout a podepsané do systému zpětně vložit.

Na portálu Ministerstva a průmyslu a obchodu AIS MPO je žadatelům k dispozici také videonávod pro registraci i podání samotné žádosti o podporu.

Hlavní podmínky podpory:

  • Poskytnutí slevy pronajímatelem ve výši minimálně 30 procent rozhodného nájemného za duben, květen a červen (neplatí u pronajímatelů provozoven ve státním objektu);
  • uhrazení alespoň 50 procent rozhodného nájemného před podáním žádosti (resp. uhrazení alespoň 80 procent rozhodného nájemného ve státním objektu), a to včetně doložení dokladu potvrzujícího tuto úhradu;
  • předložení četného prohlášení žadatele o tom, že splňuje podmínky výzvy;
  • předložení čestného prohlášení pronajímatele, že poskytl slevu;
  • doklad potvrzující uhrazení nájemného za leden a únor 2020, případně za říjen až prosinec 2019 (pokud ještě neuplynula splatnost nájemného za únor a leden).
Autor: Veronika Hejná

Mzdová kalkulačka