Příspěvek na živobytí 2019: Kdy vám vznikne nárok? | e15.cz

Příspěvek na živobytí 2019: Kdy vám vznikne nárok?

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Příspěvek na živobytí je dávkou v hmotné nouzi, která řeší nedostatečný příjem. To, jestli bude mít osoba na dávku nárok, se odvíjí pochopitelně od jejího příjmu či příjmu společně posuzovaných osob.

Okruh společně posuzovaných osob je dán zákonem o životním a existenčním minimu. Logicky mezi společně posuzované osoby řadíme ty, kteří spolu sdílejí jednu domácnost a podílejí se na jejím chodu. Někdy může nastat situace, kdy je osoba ze společně posuzovaných osob vyloučena.

Kdy vzniká na dávku nárok

O příspěvek na živobytí mohou žádat osoby nebo rodiny, kterým po zaplacení nákladů na bydlení nezbývají dostatečné příjmy na základní životní potřeby. Podle MPSV se každá žádost posuzuje individuálně. Přihlíží se na to, zda má osoba snahu situaci řešit a jaké má možnosti. Pro stanovení živobytí okruhu společně posuzovaných osob se jednotlivé částky živobytí osob sčítají. To, jaká bude částka živobytí, se odvíjí od aktuálních částek existenčního a životního minima. Pokud jde například o osobu, která má zdravotní potíže a lékař doporučí dietní stravu, může být částka živobytí navýšena. Životní minimum je společensky akceptovatelná hranice měsíčního příjmu, který pokryje základní potřeba jako je jídlo, oblečení a hygiena.

Životní minimum je pro letošní rok stanoveno takto

  • 3410 korun pro jednotlivce
  • 3140 korun pro prvního dospělého v domácnosti
  • 2830 korun pro druhého (a každého dalšího) dospělého
  • 1740 korun pro dítě do 6 let
  • 2140 korun pro dítě od 6 do 15 let
  • 2450 korun pro dítě od 15 do 26 let

Dávku ale nezískáte vždy

Jestliže nechodíte do práce, ale váš partner má dostatečný příjem, s největší pravděpodobností na připsání této dávky zapomeňte.

Další situace, kdy nejspíš nevznikne nárok, souvisí s tím, pokud jste během posledních šesti měsíců ztratili zaměstnání kvůli hrubému porušení pracovních předpisů. V případě, že vlastníte nemovitosti, automobily, cenné obrazy či starožitnosti, může vám být příspěvek zamítnut, jelikož tyto hmotné věci můžete prodat.

Pokud více než tři měsíce dlužíte výživné na nezletilé dítě a výživné je vyšší než trojnásobek stanovené měsíční splátky, dostanete maximálně částku existenčního minima, případně zvýšenou z důvodu dietního stravování, tj. 2200 korun měsíčně. Oněch 2200 korun měsíčně je právě existenční minimum.

Výše příspěvku na živobytí

„Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím osoby či rodiny a jejich příjmem, od kterého se odečtou přiměřené náklady na bydlení. Přiměřené náklady na bydlení jsou náklady na bydlení, maximálně však do výše 30 procent, v Praze 35 procent, příjmu osoby či rodiny,“ vysvětluje MPSV.

Minimální částka příspěvku na živobytí se rovná výši existenčního minima. Tedy 2200 korunám. Je ale možné, že vám bude příspěvek v prvních šesti měsících uznán vyšší. A to hlavně v případech, kdy úředníci vidí snahu o řešení špatné finanční situace.

3410 korun, částka životního minima, bude automaticky přiklepnuta lidem starším 68 let, rodiči, který pečuje o dítě do 10 let věku, osobám pobírajícím příspěvek na péči, osobám s invaliditou třetího stupně a nezaopatřeným dětem. U těchto osob se totiž nemůže posuzovat snaha o zvýšení příjmu.

Kam a jak podat žádost

O dávku je možné žádat na kontaktním pracovišti úřadu práce. Úředníci budou posuzovat příjmy za poslední tři měsíce. Jestliže žijete sami, tak jenom vaše, pokud máte rodinu či partnera, tak všech společně posuzovaných osob. Započítávat se ale bude jenom 70 procent z čistých příjmů. Do příjmů se zahrnují i dávky nemocenského a důchodového pojištění. Tedy mateřská, nemocenská, ošetřovné, podpora v nezaměstnanosti dělá 80 procent. Pokud máte příjmy z pronájmu, budou vám započteny plně, stejně tak rodičovský příspěvek, přídavky na děti a alimenty.

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka