Proč se registrovat na úřadu práce i při obdržení odstupného? | e15.cz

Proč se registrovat na úřadu práce i při obdržení odstupného?

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Při obdržení výpovědi ze zákonných důvodů, na kterých nenese zaměstnanec vinu, náleží zaměstnanci odstupné. Někteří zaměstnanci se následně neregistrují na úřadu práce, neboť očekávají nástup do nového zaměstnání za měsíc či dva. Proč se to vyplatí i v těchto případech?

Pokud zaměstnanec obdrží zákonné odstupné, tak mu náleží podpora v nezaměstnanosti až po uplynutí počtu měsíců, za které odstupné náleží. Někteří zaměstnanci se kvůli tomu nechtějí registrovat na úřadu práce, když jim stejně podpora náleží až za několik měsíců. Finančně je však výhodnější se registrovat na úřadu práce ihned.

Příklad: Výplata podpory v nezaměstnanosti

Pan David obdržel od zaměstnavatele výpověď pro nadbytečnost dle § 52, písmeno c) zákoníku práce, což je v praxi nejčastější důvod pro nárok na odstupné (dalšími jsou např. zrušení zaměstnavatele nebo přemístění zaměstnavatele). Dle § 67 zákoníku práce mu náleží tříměsíční odstupné (ve výši průměrného výdělku), neboť mu pracovní poměr u zaměstnavatele trval déle než dva roky.

V případě, že by se pan David registroval na úřadu práce, potom by mu podpora v nezaměstnanosti náležela až od čtvrtého měsíce. První tři měsíce nezaměstnanosti je pan David finančně zajištěn obdrženým odstupným.

Když se pan David registruje na úřadu práce, tak se mu samozřejmě z důvodu obdržení nároku na odstupné celková podpůrčí doba nezkracuje, dochází pouze k odložení výplaty podpory v nezaměstnanosti.

Pan David je mladší 50 let, tak má nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu pěti měsíců, kterou by dostával od čtvrtého do osmého měsíce nezaměstnanosti. Občané ve věku 50 až 55 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 8 měsíců a lidé starší 55 let mohou podporu v nezaměstnanosti dostávat již 11 měsíců.

Nezaměstnanost a zdravotní pojištění

Za všechny občany v evidenci na úřadu práce platí zdravotní pojištění stát, bez ohledu na to, zdali pobírají podporu v nezaměstnanosti, nebo jim už uplynula podpůrčí doba anebo kolik měsíců celkem již byli v evidenci na úřadu práce během svého produktivního života. Navíc se evidence na úřadu práce započítává v omezeném rozsahu jako náhradní doba pojištění pro důchodové účely. Každý ukončený rok pojištění přitom zvyšuje důchod více, než většina občanů očekává. Některým žadatelům o důchod může potom v budoucnu chybět k ukončení dalšího roku pojištění jen pár dní či týdnů.

Evidence na úřadu práce se jako náhradní doba pojištění započítává vždy, když náleží podpora v nezaměstnanosti (hodnotí se i doba, kdy se nevyplácí z důvodu obdržení odstupného). Po dobu, kdy podpora v nezaměstnanosti nenáleží, se evidence na úřadu práce započítává maximálně po dobu tří let, přičemž se tato doba zjišťuje zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku.

Příklad: Platba zdravotního pojištění jako OBZP

Paní Zuzana obdržela tříměsíční odstupné, ale na úřadu práce se registrovat nechce, neboť očekává rychlý nástup do nového zaměstnání. Nakonec paní Zuzana nastoupí do nového zaměstnání až za dva měsíce. Tyto dva měsíce bude vedena u své zdravotní pojišťovny jako osoba bez zdanitelných příjmů s povinností platit měsíční zdravotní pojištění ve výši 13,5 procenta minimální mzdy, tedy v částce 2 187 korun

OBZP platí měsíční platbu na zdravotním pojištění do osmého dne následujícího měsíce. Neplacení zdravotního pojištění řádně a včas je sankciováno.

Rovněž se jí uvedené dva měsíce nebudou hodnotit pro důchodové účely. Pro paní Zuzanu tedy bylo vhodné se i kvůli těmto dvěma měsícům registrovat na úřadu práce, ušetřila by na zdravotním pojištění 4 374 korun a byla by na tom o něco lépe pro budoucí důchodové nároky.

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka