Solidární daň za rok 2017 v sedmi bodech | e15.cz

Solidární daň za rok 2017 v sedmi bodech

OSVČ versus nemoc:  Nepracuješ -nevyděláváš
OSVČ versus nemoc: Nepracuješ -nevyděláváš
• 
ZDROJ: Profimedia

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Lidé s vyššími příjmy odvádí mimo 15procentní daň z příjmu i 7procentní solidární daň. Z jakých příjmů se bude za rok 2017 platit solidární daň? Kdy je nutné podat daňové přiznání a kdy je možné obdržet měsíční solidární daň zpět?

V některých příjmově výjimečných měsících (např. z důvodu obdržení odstupného) mohou platit solidární daň i lidé pouze s mírně nadprůměrnou mzdou. Co je dobré o solidární dani vědět?

1) Roční limit

Solidární daň se za rok 2017 platí z rozhodných příjmů nad 1 355 136 korun. V praxi mohou tedy solidární daň platit i studenti nebo penzisté. Rozhodující je totiž překročení limitu, není zde žádné speciální osvobození pro nějaké daňové poplatníky.

2) Hodnocené příjmy

Solidární dani podléhají pouze příjmy ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti. Příjmy z kapitálového majetku, z nájmu nebo z ostatních příjmů se do limitu nezapočítávají. Solidární daň se počítá z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně ze závislé činnosti dle § 6 a dílčího základu daně ze samostatné výdělečné činnosti dle § 7 zákona o dani z příjmu, proto např. živnostník mající příjmy pouze ze samostatné výdělečné činnosti s ročním příjmem 2 000 000 korun a výdaji ve výši 1 200 000 korun solidární daň z příjmu neplatí, neboť jeho základ daně je do limitu.

3) Překročení měsíčního limitu

Zaměstnanci odvádí solidární daň měsíčně, jestliže jejich hrubá měsíční mzda je vyšší než 112 928 korun (1 255 136 Kč: 12 měsíců). Za výpočet celkové daně z příjmu (tedy včetně solidární daně) je zodpovědný zaměstnavatel.

4) Daňové přiznání

Daňoví poplatníci, kteří mají za rok 2017 povinnost platit solidární daň, to znamená, že rozhodný roční příjem je vyšší než 1 355 136 korun, si musí sami podat daňové přiznání. Daňové záležitosti za celý rok za ně nemůže vyřídit zaměstnavatel prostřednictvím ročního zúčtování daně. A zaměstnanci s takto vysokými příjmy si tedy musí vyžádat od svého zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2017, které bude nedílnou přílohou odevzdaného daňového přiznání na finančním úřadu.

5) Provedení ročního zúčtování daně

Někteří zaměstnanci odvedou měsíční solidární daň jenom v některém měsíci, protože měli výjimečně vysoké příjmy, přitom rozhodné příjmy za celý rok 2017 budou nižší než 1 355 136 korun. Těmto zaměstnancům nevzniká povinnost podat daňové přiznání za rok 2017 a mohou požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně za rok 2017. Podmínkou je, že nemají povinnost podat daňové přiznání z jiného důvodu (např. z důvodu příjmů z pronájmu).

6) Vrácení solidární daně

Zaměstnanci, kteří odvedli 7procentní solidární daň jenom v některém měsíci roku 2017, a jejich rozhodný roční příjem je nižší než 1 355 136 korun, obdrží po provedeném ročním zúčtování daně nebo podaném daňovém přiznání, zaplacenou solidární daň během roku zpět. Vznikne jim nárok na daňovou vratku, protože roční daňová povinnost bude nižší než zaplacené zálohy během roku 2017.

7) Neplatí se sociální pojištění

Z rozhodných příjmů nad 1 355 136 korun se odvádí 7procentní solidární daň z příjmu, ale současně se z příjmů nad tuto částku již neplatí sociální pojištění. Z rozhodných příjmů nad limit neplatí sociální pojištění ani zaměstnanec, ani zaměstnavatel. Naposledy odvede mzdová účetní sociální pojištění v měsíci, kdy je limitu dosaženo a v následujících měsících se již sociální pojištění neplatí.

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka