Srážky ze mzdy a exekuce 2023: Výpočet a nezabavitelné částky | e15.cz

Srážky ze mzdy a exekuce: Výpočet a kolik činí nezabavitelné částky v roce 2023

Srážky ze mzdy a exekuce (ilustrační foto)
Srážky ze mzdy a exekuce (ilustrační foto)
• 
ZDROJ: Klub investorů a traderů s.r.o.

Petr Gola, onk

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Zaměstnaní dlužníci nemají možnost se vyhnout platbě svých pravomocných závazků. Zaměstnavatelé musí provádět srážky ze mzdy v souladu se zákonem. Věřitelé si své pohledávky pečlivě hlídají a exekuce ze mzdy je rychlá. Jak vysoké mohou být exekuční srážky v roce 2023?

I po provedení exekučních srážek musí zaměstnanci zůstat důstojná částka k životu, která závisí zejména na rodinné situaci dlužníka a počtu vyživovaných osob. Legislativou se každoročně stanovuje částka nezabavitelného minima na povinného a na další vyživované osoby, přičemž tyto částky se odvozují od životního minima a normativních nákladů na bydlení.

Zaměstnavatelé preferují zaměstnance bez exekuce

Exekuce je vždy nepříjemná, a to i pro zaměstnavatele, kterému se zvyšuje povinná administrativa a účtování. Agenda spojená s prováděním srážek ze mzdy rozhodně není jednoduchá a přináší zaměstnavateli starosti navíc.

Dlužníkům zůstává z výplaty více

Vzhledem k tomu, že zejména normativní náklady na bydlení každoročně stoupají, tak se meziročně zvyšují i nezabavitelné částky. V praxi to tedy znamená, že pokud má dlužník např. pět let stejně vysokou hrubou měsíční mzdu, tak je každoročně měsíční exekuční srážka nižší a čistá mzda obdržená na účet vyšší. Věřitelé tedy dostávají nižší částky. Zaměstnavatelé jsou přitom povinni reagovat na zákonné změny.

Nezabavitelné částky v roce 2023

V roce 2023 činí nezabavitelná částka na povinného 13 638 korun a na každou další vyživovanou osobu 3 409,50 koruny. Z částky nad 30 685,50 koruny (po odečtu nezabavitelných částek) se provádí srážka čisté mzdy bez omezení.

Srážky ze mzdy se provádí z čisté mzdy

Srážky ze mzdy provádí zaměstnavatel, který musí mít pro jejich provedení podklad – exekuční příkaz, z čisté mzdy zaměstnance. To znamená až po odvodu daně z příjmu fyzických osob, sociálního pojištění a zdravotního pojištění. Pro účely srážek ze mzdy se následně dělí pohledávky na přednostní (např. výživné, daně, povinné pojistné, náhrada újmy) a nepředností. Z částky nad nezabavitelné minimum náleží třetina na úhradu pohledávky, druhá na úhradu přednostní pohledávky a třetí třetina zůstává dlužníkovi.

Výpočet srážek ze mzdy

V tabulce níže si pro názornost provedeme výpočet u zaměstnance s čistou mzdou ve výši 24 150 korun, který má manželku a jedno dítě. Exekuce je pro nepřednostní pohledávku.

Výpočet částky

Výpočet Částka
Částka čisté mzdy dlužníka 24 150 korun
Celková částka nezabavitelného minima 20 457 korun
Částka nad nezabavitelné minimum – srážková základna 3 693 korun
Srážka pro nepřednostní pohledávku 1 231 korun
Obdržená částka dlužníka na účet 22 919 korun

Srážky ze mzdy dle rodinné situace

V přiložené tabulce níže máme pro názornost uvedeny srážky ze mzdy u vybraných čistých mezd u různých rodinných situací. Výpočet je proveden pro nepřednostní pohledávku a pro zjednodušení nezohledňujeme případné korunové rozdíly z důvodu zaokrouhlování a dopočtu. 

Oddlužení a kdy vyhlásit osobní bankrot >>>

Výpočet částky

Čistá mzda Dlužník žije sám Dlužník má manželku a jedno dítě Dlužník má manželku a dvě děti Dlužník má manželku a tři děti
24 tisíc korun 3 454 korun 1 181 korun 44 korun 0 korun
27 tisíc korun 4 454 korun 2 181 korun 1 044 korun 0 korun
30 tisíc korun 5 454 korun 3 181 korun 2 044 korun 908 korun
35 tisíc korun 7 121 korun 4 848 korun 3 711 korun 2 575 korun
40 tisíc korun 8 787 korun 6 514 korun 5 378 korun 4 241 korun
50 tisíc korun 15 906 korun 9 848 korun 8 711 korun 7 575 korun

 

Autor: Petr Gola, onk

Mzdová kalkulačka