Ukončení pracovního poměru: Proč se registrovat na úřadu práce? | e15.cz

Ukončení pracovního poměru a registrace na úřadu práce: Proč se vyplatí?

Výpověď z pracovního poměru (ilustrační foto)
Výpověď z pracovního poměru (ilustrační foto)
• 
ZDROJ: Midjourney

onk

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Většina zaměstnanců během svého profesního života několikrát změní zaměstnání. Při ztrátě zaměstnání je finančně výhodné se registrovat na úřadu práce, i když je to nepříjemné, a to hned z několika důvodů.

Pracovní poměr musí být vždy ukončen v souladu se zákoníkem práce, tedy výpovědí podanou zaměstnavatelem, výpovědí podanou zaměstnancem nebo vzájemnou dohodou.

Ukončení pracovního poměru dohodou a výpovědní lhůta

Zaměstnavatel musí uvést výpovědní důvod, zaměstnanec nikoliv. Při výpovědi běží dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po jejím doručení. Vzájemnou dohodou může být pracovní poměr ukončen ihned.

Výhody registrace na úřadu práce 

Pokud se nepodaří zaměstnanci po skončení výpovědní lhůty nebo sjednaném dnu v dohodě o ukončení pracovního poměru nastoupit do nového zaměstnání, tak je vhodné se ihned registrovat na úřadu práce, přestože je to pro řadu lidí stresující. Finanční důvody jsou zřejmé, neboť:

Nutné podmínky pojištění a podpora v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti mají občané, kteří získali dobu pojištění alespoň v rozsahu 12 měsíců v posledních dvou letech. Podpůrčí doba u podpory v nezaměstnanosti se liší dle věku:

Doba pobírání podpory v nezaměstnanosti podle věku

Věková skupina Délka pobírání podpory
Do 50 let 5 měsíců
50 - 55 let 8 měsíců
Nad 55 let 11 měsíců

 

Odstupné: nárok na podporu v nezaměstnanosti se posouvá

Při obdržení odstupného se nárok na podporu v nezaměstnanosti o příslušný počet měsíců posouvá. Například při obdržení tříměsíčního odstupného vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti až od čtvrtého měsíce evidence na úřadu práce, celková podpůrčí doba se však nezkracuje.

Kdo je osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP)?

Pro účely placení zdravotního pojištění je osobou bez zdanitelných příjmů každý občan, který není zaměstnancem, osobou samostatně výdělečně činnou nebo státním pojištěncem (např. studentem, penzistou, příjemcem rodičovského příspěvku).

Zdravotní pojištění, když jste OBZP

Státními pojištěnci jsou i všichni občané v evidenci na úřadu práce. V praxi zejména lidé, kteří obdrželi odstupné, se na úřadu práce neregistrují, protože stejně hned nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti a očekávají rychlý nástup do nového zaměstnání. I v těchto případech je však vhodné se ihned registrovat na úřadu práce, v opačném případě vzniká povinnost platby měsíčního zdravotního pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů. Za každý celý měsíc v roce 2023 v částce 2 336 korun.

Důchod a evidence na úřadu práce

V zákonném rozsahu se evidence na úřadu práce započítává i pro důchodové účely jako náhradní doba pojištění. Po dobu, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti, se evidence na úřadu práce započítává jako náhradní doba pojištění vždy. Evidence na úřadu práce, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, se započítává maximálně v rozsahu tří let, přičemž se tato doba zjišťuje zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku.

Započítání doby evidence na úřadu práce pro důchodové účely

 

Délka pobírání podpory v nezaměstnanosti Započítání do důchodového pojištění
Během pobírání podpory Vždy jako náhradní doba pojištění
Po ukončení podpory do 50 let Max. 3 roky zpětně
Po ukončení podpory do 55 let Max. 1 rok zpětně
Autor: onk

Mzdová kalkulačka