Studentů vysokých škol je stále méně | E15.cz

Studentů vysokých škol je stále méně

Studentů vysokých škol je stále méně
studenti
• 
ZDROJ: Tuan Hung Nguyen, CC0 Creative Commons

Romana Rybová

V uplynulém desetiletí se počet studentů vysokých škol měnil. Do roku 2010, kdy bylo vysokoškoláků skoro 400 tisíc, jich bylo každým rokem více, od roku 2010 naopak stále méně.

V loňském roce studovalo na vysoké škole 311 tisíc studentů. Co za tím stojí? Podle měsíčníku Českého statistického úřadu Statistika&My za to nemůže nedostatek zájmu o studium, ale především demografický vývoj.

Management a technické obory jsou stálicí

Zájem o studijní obory z kategorie Obchod, administrativa a právo je dlouhodobý. Tyto obory studuje 20 procent ze všech vysokoškoláků. Převažují obory management a správa. Ty však zároveň od roku 2010 zaznamenávají nejvyšší úbytek studujících – za posledních šest let o více než třetinu.

Technické obory v roce 2016 studovalo 17 procent lidí. Ale i zde ubylo studentů o 22 procent. Rapidní je úbytek studentů pedagogiky. Od roku 2010 to bylo o 30 procent, v roce 2016 tito studenti tvořili pouze jednu desetinu ze všech vysokoškoláků. Stejné to bylo u studií Společenských věd, žurnalistiky a informačních věd a studentů Humanitních věd a umění.

Průzkum: Mladým se nechce od rodičů. Důvodem jsou především finance

Více je studujících zdravotní péči a biologii

V oboru zdravotní péče studentů neubylo, ale naopak přibylo. Tento obor navštěvovalo 10 procent vysokoškoláků. A bylo jich o 8 procent více než v roce 2010.

„Ve stejné zastřešující kategorii společně se zdravotnictvím jsou studenti sociální péče a péče o příznivé životní podmínky, kterých naopak v posledních šesti letech výrazně ubylo, tvoří však pouze 1 procento vysokoškolských studentů. Relativně stabilní, pouze s mírným úbytkem studentů, je kategorie oborů Přírodních věd, matematiky a statistiky, která zahrnuje 7 procent studentů. I zde však najdeme rozdíly. Zatímco studentů biologie a příbuzných věd přibývá, studentů věd o neživé přírodě a životním prostředí ubylo o 13 procent. Statistiků a matematiků ubylo dokonce o 37 procent. Počet posledně jmenovaných je však tradičně velmi nízký, tvoří pouze kolem jednoho procenta všech studentů a změny jsou tak více patrné,“ uvádí Božena Půbalová, oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení ČSÚ.

Stabilní je obor Informačních a komunikačních technologií (5 procent studujících). Zde můžeme vidět jen lehký úbytek studentů.

Nutno dodat, že každý čtvrtý student zdravotní péče či ICT je cizinec. V roce 2016 u nás studovalo skoro 44 tisíc cizinců. To je 14 procent všech vysokoškoláků. A jejich počet stále roste.

Sirotčí důchod a jeho výplata po ukončení studia

Autor: Romana Rybová
 

Mzdová kalkulačka