Vrácení daní z brigády: těchto pět podmínek musíte splnit | E15.cz

Vrácení daní z brigády: těchto pět podmínek musíte splnit

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Během prázdninových měsíců si nejenom mnozí studenti přivydělávali na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Odvedenou srážkovou daň nebo zálohovou daň z příjmu je možné obdržet zpět. 

Jakých pět podmínek musí být splněno? Povídejme se na praktické příklady.

1) Z brigády byla zaplacena daň z příjmu

Pokud nevzniká nárok na daňový bonus, tak může být daňová vratka maximálně ve výši odvedené daně z příjmu během roku. Jestliže nebyla z příjmu z brigády odvedena daň z příjmu, tak nelze obdržet žádnou daňovou vratku.

  • Praktický příklad

Student Kratochvíl pracoval v měsících červnu, červenci a srpnu pro zaměstnavatele XY na dohodu o provedení práce. Hrubá měsíční odměna byla vždy 11 800 korun. Student Kratochvíl podepsal u zaměstnavatele prohlášení k dani a při výpočtu čisté odměny uplatnil slevu na poplatníka ve výši 2 070 korun a slevu na studenta ve výši 335 korun. V žádném měsíci nezaplatil student Kratochvíl nic na dani z příjmu fyzických osob. Žádnou daň nemůže tedy obdržet zpět.

2) Daňový základ je do limitu

Nárok na daňovou vratku vzniká, když je roční vypočtená daňová povinnost nižší než odvedená daň z příjmu během roku. Zejména v případě, že roční daňová povinnost je nulová a během roku byla nějaká částka daně zaplacena. Za celý rok 2018 mají všichni daňoví poplatníci nárok na daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun a do ročního základu daně ve výši 165 600 korun se neplatí daň z příjmu. V případě nároku na další daňové slevy (například na studenta, na invaliditu, školkovné) se limit pro neplacení daně z příjmu zvyšuje.

  • Praktický příklad

Penzista Procházka pracoval v měsících červnu, červenci, srpnu a září na dohodu o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou 25 000 korun. Při výpočtu čisté měsíční odměny uplatnil daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 070 korun. Měsíční zálohová daň z příjmu byla 2 955 korun (25 000 Kč x 1,34 x 15 % - 2 070 Kč). Celková odvedená daň z příjmu je 11 820 korun (2 955 Kč x 4 měsíce). Roční daňový základ činí 134 000 korun (25 000 Kč x 4 měsíce x 1,34). Roční daňová povinnost je z důvodu uplatnění slevy na poplatníka za celý rok v celé výši 24 840 korun nulová. Pan Procházka obdrží za rok 2018 daňovou vratku ve výši 11 820 korun.

3) Vratka se dostane po podaném daňovém přiznání nebo po provedeném ročním zúčtování daně

Daňovou vratku neobdrží student hned po skončení brigády. Nárok vznikne až po posouzení celého kalendářního roku. Daňovou vratku je možné dostat většinou až po podaném daňovém přiznání nebo po provedeném ročním zúčtování daně. Daňové přiznání si musí podat brigádníci, kteří chtějí vrátit srážkovou daň. Srážková daň se odvádí z dohody o provedení práce, když hrubá měsíční odměna činí 10 000 korun a méně a není podepsáno prohlášení k dani.

Daňové přiznání musí podat i brigádníci, kteří měli v některém měsíci roku příjem, ze kterého byla odvedena zálohová daň z příjmu, současně od dvou zaměstnavatelů. Brigádníci, kteří pracovali pouze pro jednoho zaměstnavatele, u kterého jim byla odvedena zálohová daň z příjmu, mohou tohoto zaměstnavatele požádat o provedení ročního zúčtování daně. Mnohdy i v těchto případech si však podávají daňové přiznání.

  • Praktický příklad

Studentka Pernická pracovala v měsících červenci a srpnu pro dva různé zaměstnavatele. Pro každého z nich na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 20 000 korun. Celkem za prázdniny zaplatila studentka Pernická na dani z příjmu 11 270 korun. Studentka Pernická si podá za rok 2018 daňové přiznání (nemůže zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně) a obdrží daňovou vratku ve výši 11 270 korun.

4) Potvrzení o zdanitelných příjmech je přílohou daňového přiznání

Pokud podá brigádník daňové přiznání, což je většina případů, tak je potřeba k daňovému přiznání přiložit potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů během roku.

  • Praktický příklad

Paní Válková je na rodičovské dovolené a v měsících červenci a srpnu si přivydělala pro zaměstnavatele AB 10 000 korun na dohodu o provedení práce. Nepodepsala však prohlášení k dani. V obou měsících ji byla odvedena srážková daň z příjmu ve výši 1 500 korun. Celkem tedy 3 000 korun. Paní Válková si podá za rok 2018 daňové přiznání a sraženou daň z příjmu ve výši 3 000 korun obdrží zpět. Přílohou daňového přiznání bude potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2018 od zaměstnavatele AB.

5) Vyplnění žádosti o vrácení daně

Někteří daňoví poplatníci, kteří mají nárok na daňovou vratku, zapomínají vyplnit žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmu na straně číslo 4 daňového přiznání. Vyplnění této žádosti, tj. zejména číslo bankovního účtu, je nutností, aby bylo možné daňový přeplatek obdržet na účet.

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka