Brigáda na dohodu o provedení práce: Jak neplatit vyšší daně | e15.cz

Brigáda „na dohodu“: Jak neplatit zbytečně vyšší daně?

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Brigáda na dohodu o provedení práce je oblíbeným letním přivýdělkem pro studenty či penzisty. I práce na dohodu o provedení práce má však svá pravidla. Kdy je nutné podat daňové přiznání? Jak neplatit zbytečně vyšší daně?

Zdali se platí z dohody o provedení práce sociální pojištění a zdravotní pojištění, to závisí pouze na výši měsíční hrubé odměny. Rodinný stav, studium nebo počet vykonávaných zaměstnání nehraje roli. Jestliže je měsíční odměna 10 000 korun a méně, potom se z odměny neplatí ani sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Při překročení limitu se již povinné pojistné platí. Odvádí ho zaměstnavatel i zaměstnanec.

Praktický příklad 1)

Student Procházka bude mít v červenci hrubou odměnu z dohody o provedení práce 16 000 Kč. Na sociálním pojištění mu bude zaměstnavatelem sraženo 1 040 Kč (6,5 % z 16 000 Kč) a na zdravotním pojištění potom 720 Kč (4,5 % z 16 000 Kč). Zaměstnavatel dále odvede na studenta Procházku 4 000 Kč (25 % z 16 000 Kč) na sociálním pojištění a 1 440 Kč (9 % z 16 000 Kč) na zdravotním pojištění.

Dohoda o provedení práce musí být vždy sjednána písemně. I při práci na dohodu o provedení práce je možné uplatňovat daňové slevy. Pro uplatnění daňových slev je nutné podepsat prohlášení k dani, přičemž je možné mít prohlášení k dani podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele.

  • Někteří studenti podepíší sice u zaměstnavatele při práci na dohodu o provedení práce prohlášení k dani a uplatňují při výpočtu čisté odměny slevu na poplatníka ve výši 2 070 korun, ale nedoloží potvrzení o studiu a neuplatňují již tedy slevu na studenta ve výši 335 korun a platí zbytečně vyšší daň z příjmu.

Práce na dohodu a daňové přiznání

V případě, že je v některém měsíci roku 2018 odvedena zálohová daň z příjmu z mezd či odměn od dvou zaměstnavatelů, potom vzniká povinnost podat daňové přiznání. V praxi tedy mohou mít povinnost podat daňové přiznání i lidé pracující jenom v některých měsících roku 2018. K vyplnění daňového přiznání je potřeba si vyžádat od všech zaměstnavatelů potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2018. Daňové přiznání je v takových případech nutné podat, i když nevznikne po podání daňového přiznání žádný nedoplatek na dani.

Praktický příklad 2)

Penzista Kovář si během letních prázdnin bude přivydělávat na dohodu o provedení práce pro dva zaměstnavatele. U prvního zaměstnavatele bude hrubá odměna činit 17 000 Kč a u druhého 13 000 Kč. Z obou odměn bude panu Kovářovi odvedena zálohová daň z příjmu, od prvního zaměstnavatele, kde podepsal prohlášení k dani, ve výši 1 350 Kč a u druhého zaměstnavatele, kde již prohlášení k dani podepsat nemohl, ve výši 2 625 Kč. Penzista Kovář bude mít povinnost za rok 2018 si sám podat daňové přiznání.

Omezené nároky

Při práci na dohodu o provedení práce je nutné počítat s nižšími nároky, než mají zaměstnanci pracující na standardní pracovní poměr. Pro práci na dohodu o provedení práce neplatí ustanovení upravující podmínky čerpání dovolené, cestovních náhrad, pracovní dobu a dobu odpočinku apod. Nárok na nemocenskou mají zaměstnanci pouze v případě, že je měsíční odměna 10 001 korun a více a zakládá tedy účast na nemocenském pojištění.

Dlouhodobá brigáda

Na základě dohody o provedení práce je možné pracovat pro zaměstnavatele i dlouhodobě, maximálně však 300 hodin za rok. Limit 300 hodin se však posuzuje u každého zaměstnavatele individuálně, proto je možné pracovat do limitu během roku pro více různých zaměstnavatelů. Ukončit práci konanou na základě dohody o provedení práce je možné i výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní lhůtou.

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka