Zaměstnavatelé kvůli koronaviru zavádí home office. Jak na něj?

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: profimedia

.
Online půjčky, ilustrační foto
Ilustrační snímek
4
Fotogalerie

Řada firem z důvodu koronaviru zavádí práci z domova pro pracovníky, u kterých to povaha jejich práce připouští. Jaké jsou legislativní podmínky pro home office a může ho zaměstnavatel zaměstnanci nařídit?

Home office nezbytnostní dneška

Podle průzkumu Eurostatu byla práce z domova v Česku v roce 2018 běžně využívána pouze čtyřmi procenty pracovníků.  „Alespoň občas si home office vezme přibližně 280 tisíc českých pracujících,“ potvrdil Jan Krupička z projektu Evropa v datech. „Ještě před deseti lety to bylo o 85 tisíc méně,“ doplnil.

Vláda v krizovém opatření omezujícím volný pohyb osob z důvodu nebezpečí nákazy koronavirem zaměstnavatelům výslovně doporučila „využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště“.

V některých odvětvích nebo profesích ale nelze práci z domova využít. Pokud práce na dálku možná není, mají zaměstnavatelé lidem poskytnout volno nebo dovolenou, přičemž výkon prací, které nejsou nezbytné pro zachování činnosti zaměstnavatele má být omezen.

V aktuální situaci firmy najíždějí na home office pod tlakem a často nejsou na jeho zavedení připraveny ani pro pracovněprávní, ani po technické stránce.

Jak poslat zaměstnance na home office

Zákoník práce příliš zevrubnou právní úpravu práce na dálku neobsahuje. V prvé řadě lze vycházet z § 2 odstavec 2, který říká, že práce může být vykonávána na pracoviště zaměstnavatele, popřípadě na „jiném dohodnutém místě“. Tímto jiným místem může být právě bydliště zaměstnance.

Protože zákoník práce hovoří o dohodnutém místě, nelze zaměstnanci práci z domova nařídit. Vyžaduje se vzájemná dohoda. „Formální požadavky na dohodu o home office obecně závisí na skutečnosti, zda má být home office vykonáván v rámci sjednaného místa výkonu práce či nikoliv,“ upozorňuje advokát Ladislav Drha. Někdy je totiž místo výkonu práce sjednáno jako obec, někdy jako konkrétní adresa.

Pokud je bydliště zaměstnance mimo sjednané místo výkonu práce, měl by být uzavřen písemný dodatek k pracovní smlouvě. „V případech jednorázové či výjimečné povahy práce z domu by měla postačovat i neformální dohoda. Například prostřednictvím e-mailu, anebo ústní dohoda,“ připouští Drha. V aktuální mimořádné situaci by tedy bylo možno uvažovat o tom, že si zaměstnavatel se zaměstnancem sjedná neformálně. Formální dohodu by potom uzavřeli, jakmile to okolnosti dovolí.

Pokud zaměstnanec s prací z domova nesouhlasí, zaměstnavatel ho může i bez jeho souhlasu poslat domů, a to z důvodu překážek na straně zaměstnavatele. Za to zaměstnanci náleží náhrada mzdy.

Interní směrnice a dohoda se zaměstnancem

V každém případě lze podle advokáta zaměstnavatelům doporučit, aby do budoucna možnost práce na dálku upravili v interní směrnici. Ta by stanovila například to, komu má být home office umožněn, kdo o něm rozhoduje, jak bude evidován výkon práce a zajištěny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale může obsahovat též možnost odvolání z home office nebo nastavení kontrolních mechanismů. Další podrobnosti je možné upravit v dohodě o práci z domova.

Podle zákoníku práce vykonává zaměstnanec práci na odpovědnost a náklady zaměstnavatele a zaměstnavatel má povinnost poskytovat náhradu výdajů, které v souvislosti s výkonem práce za stanovených podmínek vznikly.

„Pro uplatnění nároku na náhradu nákladů je nutné, aby se jednalo o skutečně vzniklé náklady, a to náklady vzniklé zaměstnanci, nikoliv dalším osobám,“ potvrzuje advokát Drha. „Nárok musí zaměstnanec uplatnit a dostatečným způsobem prokázat. Tuto otázku lze také vyřešit v rámci dohody o home office,“ dodává.

Karanténa nebo práce na dálku?

Pokud byla zaměstnanci nařízena karanténa, může přesto pracovat z domova. Jen musí dodržet veškerá omezení, která z karantény vyplývají, a jeho zdravotní stav musí výkon práce připouštět.

„V takovém případě náleží zaměstnanci za výkon práce mzda nebo plat, nikoliv náhrada mzdy nebo platu,“ doplňuje Ladislav Drha. Zákon o nemocenském pojištění totiž uvádí, že zaměstnanec nemá nárok na výplatu nemocenského, pokud vykonává práci v pojištěné činnosti, za kterou by mu nemocenské náleželo.

I listovní zásilky lze odeslat online

Kromě sdílení dokumentů v cloudu nebo telekonferencí namísto osobních schůzek je možné z domova vyřešit i poštovní zásilky. Česká pošta už v minulosti zavedla službu tzv. hybridní pošty, která umožní firmám odesílat zásilky, aniž by jejich zaměstnanci museli vystát frontu na poštovní přepážce.

„Služba hybridní pošty znamená, že České poště zašlete dokumenty elektronicky nebo přes informační systém. Pošta je vytiskne, naobálkuje a rovnou odešle. Tuto službu používali doposud hlavně podnikatelé, kteří zpracovávají poštu hromadně,“ říká expert na informační systémy Jan Tkáč, který vyvinul advokátní systém Evolio. „V současné situaci poptávka po této službě zřejmě poroste,“ míní Tkáč.