Zvýšení důchodů od září 2022: Podmínky a příklady

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Profimedia

Ilustrační foto
penze, ilustrační foto
3
Fotogalerie

Vzhledem k vysoké inflaci se budou státní důchody zvyšovat letos potřetí. K valorizaci dojde v září. Podívejme se v praktických příkladech, jak se důchody od září zvýší.

Všem důchodcům se zvýšila od června procentní výměra státního důchodu o 8,2 procenta. V září se bude potom procentní výměra státních důchodů zvyšovat o 5,2 procenta. Základní výměra důchodu bude ve všech případech stejně vysoká a bude činit po celý rok 2022 částku 3 900 korun.

Zvýšení se týká všech státních důchodů – předčasných důchodů, řádných starobních důchodů, invalidních důchodů (prvního, druhého a třetího stupně), pozůstalostních důchodů (vdovských, vdoveckých a sirotčích). Zvýšení státního důchodu probíhá automaticky, není potřeba činit žádné administrativní úkony.

Tip: Spočítejte si, kdy můžete jít do důchodu

Příklad: Předdůchod se nezvyšuje

Paní Marie pobírá předdůchod a za rok a půl bude odcházet do řádného starobního důchodu. V předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření. Předdůchod se tedy z důvodu mimořádné valorizace nezvyšuje, předdůchod není státem vyplácený důchod. Na měsíční výši pobíraného předdůchodu nemají žádné důchodové změny vliv.

Příklad: Odchod do důchodu začátkem roku

Paní Janě byl v březnu přiznán předčasný důchod ve výši 15 140 korun. Přiznaný starobní důchod se skládá ze základní výměry ve výši 3 900 korun a procentní výměry ve výši 11 240 korun. Od června se zvýšení paní Janě procentní výměra důchodu na 12 162 korun (11 240 korun x 1,082) a měsíční důchod bude mít hodnotu 16 062 korun (3 900 korun + 12 162 korun).

Video placeholde
Očima guvernéra: Inflace • Videohub

Od září se opět procentní výměra důchodu zvýší a bude mít hodnotu 12 795 korun (12 162 korun x 1,052) a měsíční důchod bude mít hodnotu 16 695 korun (3 900 korun + 12 795 korun). Díky dvěma mimořádným valorizacím se zvýší paní Janě přiznaný starobní důchod o 1 555 korun (16 695 korun - 15 140 korun). Přestože paní Jana pobírá předčasný důchod, tak má nárok na zvýšení svého důchodu.

Příklad: Vdovský důchod a vysoké příjmy

Paní Kateřině byl v dubnu přiznán vdovský důchod po zemřelém manželovi ve výši 7 890 korun (základní výměra 3 900 korun + procentní výměra 3 990 korun). Paní Kateřina je podnikatelkou a dosahuje vysokých zisků. Na výpočet vdovského důchodu však nemá vliv, jak vysoké příjmy paní Kateřina má, výpočet se provádí z rozhodných příjmů zemřelého manžela.

I paní Kateřině se zvýší její vdovský důchod od června a následně od září, přestože je na tom finančně dobře. K valorizaci důchodů dochází automaticky a nesleduje se příjmová, životní ani rodinná situace příjemce státního důchodu.

Zvýšení důchodů je trvalé

Státní důchody jsou v Česku vypláceny v čistém, neplatí se z nich sociální pojištění, zdravotní pojištění ani daň z příjmu. Za celý kalendářní rok potom případně podléhají dani z příjmu státní důchody nad 36násobek minimální mzdy, za rok 2022 tedy nad částku 583 200 korun, přičemž takto vysoký roční souhrnný důchod se pobírá zcela výjimečně.

Sociální a zdravotní pojištění se neplatí z důchodu nikdy. Zvýšení důchodu v Česku je trvalé a dalším valorizacím následně podléhají již zvýšené státní důchody.

Pobírat důchod a mzdu nebo pracovat na procenta?

V řádném důchodovém věku nejsou v Česku žádná omezení ohledně vlastního výdělku. Lze tedy pracovat a pobírat důchod na účet bez omezení. Někteří zaměstnanci uvažují, že si o důchod zažádají později a pracuji na tzv. procenta. V tomto případě mají následně výhodnější výpočet starobního důchodu.

Vzhledem k aktuální příznivé výpočtové formuli státního důchodu však stoupá počet občanů, kteří chtějí dostávat na účet současně důchod i mzdu a o důchod si žádají k dosažení řádného důchodového věku.