Důchody 2022 a valorizace v červnu. Jak se aktuálně zvýší penze | e15.cz

Důchody a červnová valorizace. Podívejte se, o kolik se vám aktuálně zvýší penze

Ilustrační foto
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: Anna Vackova

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Z důvodu vysoké inflace se budou mimořádně zvyšovat státní důchody i od června. Kterým penzistům se státní důchod zvýší? Jak to bude při odchodu do důchodu během roku 2022?

Každý státní starobní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry důchodu. Základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejně vysokou a v roce 2022 činí 3 900 korun. Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění, tj. získané době pojištění a výši osobního vyměřovacího základu (průměrné hrubé měsíční mzdě za odpracované roky v současné hodnotě). Při mimořádné valorizaci od června se bude všem příjemcům státního důchodu zvyšovat procentní výměra důchodu o 8,2 procenta.

Kalkulačka: Důchodový věk 2022 >>>

Zvyšování důchodu ze zákona

Na mimořádné zvýšení důchodu z důvodu vysoké inflace pamatuje zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. v platném znění v § 67. Základní podmínkou je inflace v rozhodném období vyšší než 5 procent.

Příklad: Výpočet zvýšení starobního důchodu

Paní Hana má řádný starobní důchod v roce 2022 (tedy již po lednové valorizaci) ve výši 15 940 korun. Starobní důchod paní Hany se tedy skládá ze základní výměry 3 900 korun a procentní výměry ve výši 12 040 korun. Od června bude mít paní Hana důchod 16 928 korun (3 900 korun + (12 040 korun x 0,082).

Kalkulačka: Výpočet důchodu 2022 >>>

Příklad: Příjemce invalidního důchodu

Pan Lukáš pobírá invalidní důchod I. stupně.  I pan Lukáš má samozřejmě nárok na zvýšení svého měsíčního důchodu. Splátky všech důchodů splatné po 31. květnu 2022 se zvyšují, tedy důchody starobní (řádné i předčasné), invalidní i pozůstalostní (vdovské, vdovecké i sirotčí).

Nová sazba zálohy na paušální daň pro rok 2022

Video se připravuje ...

Příklad: Odchod do důchodu na podzim

Pan Filip dosáhne řádného důchodového věku v září 2022. Z důvodu mimořádné valorizace důchodu uvažuje pan Filip o odchodu do předčasného důchodu. Pan Filip může bez obav odejít do řádného starobního důchodu, který pro něj bude finančně výhodnější. Nárok na zvýšení důchodu mají totiž i občané, kterým je státní důchod přiznán v období od 1. června do 31. prosince 2022. V těchto případech se rovněž zvyšuje procentní výměra důchodu o 8,2 procenta ode dne, od něhož je státní důchod přiznán.

Důchody jsou vypláceny v čistém

Ze státních důchodů se neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Dani z příjmu fyzických osob podléhají až roční důchody nad 36násobek minimální mzdy platné k 1. lednu daného roku, takže drtivá většina důchodců nemá žádné daňové povinnosti. Stejná daňová pravidla přitom platí i pro valorizaci důchodů, proto i se zvýšením státních penzí nepoplynou penzistům žádné daňové starosti.

Kdo si zvýšením důchodu nejvíce polepší?

V přiložené tabulce máme vypočten důchod po mimořádné červnové valorizaci u jednotlivých penzí. Z tabulky vidíme, že např. současný důchod v částce 11 tisíc korun bude od června 11 583 korun, tj. o 5,30 procenta vyšší a současný důchod v částce 23 tisíc korun bude od června 24 567 korun, tj. o 6,81 procenta vyšší. Vyšší důchody se tak zvýší v korunovém i procentním vyjádření více.

Současný důchod základní výměra procentní výměra zvýšení procentní výměry důchod po zvýšení procentní zvýšení
9  tisíc korun 3 900 korun 5 100 korun 419 korun 9 419 korun 4,66 procenta
11 tisíc korun 3 900 korun 7 100 korun 583 korun 11 583 korun 5,30 procenta
13 tisíc korun 3 900 korun 9 100 korun 747 korun 13 747 korun 5,75 procenta
15 tisíc korun 3 900 korun 11 100 korun 911 korun 15 911 korun 6,07 procenta
17 tisíc korun 3 900 korun 13 100 korun 1 075 korun 18 075 korun 6,32 procenta
19 tisíc korun 3 900 korun 15 100 korun 1 239 korun 20 239 korun 6,52 procenta
21 tisíc korun 3 900 korun 17 100 korun 1 403 korun 22 403 korun 6,68 procenta
23 tisíc korun 3 900 korun 19 100 korun 1 567 korun 24 567 korun 6,81 procenta
25 tisíc korun 3 900 korun 21 100 korun 1 731 korun 26 731 korun 6,92 procenta
30 tisíc korun 3 900 korun 26 100 korun 2 141 korun 32 141 korun 7,14 procenta
35 tisíc korun 3 900 korun 31 100 korun 2 551 korun 37 551 korun 7,29 procenta

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka