Mateřská, rodičovská a otcovská: Čerpání a kdy (ne)hrozí výpověď | e15.cz

Mateřská a otcovská: Aktuální podmínky čerpání a kdy hrozí výpověď

ilustrační foto
ilustrační foto
• 
ZDROJ: Sazka

onk

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Mateřská dovolená je překážkou v práci, která je poskytována výhradně matkám. Neznamená to ale, že by muži z důvodu narození dítěte nemohli čerpat pracovní volno. Možnost využít otcovskou nebo rodičovskou dovolenou mají od prvního dne narození dítěte. Rodičovskou mohou otec s matkou čerpat dokonce současně.

Na mateřskou nastupuje matka zpravidla šest až osm týdnů před datem porodu. Pokud žena na mateřskou jednou nastoupí, celková délka nesmí být kratší než 14 týdnů a zároveň ji nelze ukončit před uplynutím šesti týdnů po porodu. Mateřská dovolená patří k těm překážkám, kdy se žena vrací na své původní pracovní místo, tedy nejen na stejnou pozici, ale i pracoviště. Výjimkou je situace, kdy bylo původní pracoviště zrušeno.

Otcovská dovolená se dostala do zákoníku práce až v prosinci 2022. Jako překážku v práci ji může čerpat zaměstnanec po dobu poskytování dávky otcovské poporodní péče, která je v Česku přiznána od února 2018. Než začala otcovská dovolená platit jako překážka v práci, museli otcové čerpat rodičovskou, na kterou mají nárok od narození dítěte.

„Zaměstnanci na otcovské je poskytnuta stejná ochrana, jako zaměstnankyni na mateřské, to znamená zařazení na původní práci a pracoviště, zákaz výpovědi a okamžitého zrušení pracovního poměru i právo na dovolenou. Zaměstnavatel musí vyhovět žádosti o čerpání standardní dovolené mezi mateřskou a rodičovskou. Během ní však dochází k přerušení ochranné doby, při které nelze zaměstnanci dát výpověď nebo okamžitě zrušit pracovní poměr,“ říká Ivana Brancuzká, country manažerka společnosti Crowe.

Těhotenství nesmí být důvodem ukončení pracovního poměru

Pokud by byla zaměstnankyně před nástupem na mateřskou ve zkušební době, tak zaměstnavatel s ní teoreticky může ukončit pracovní poměr, ale nesmí tak učinit z důvodu těhotenství. „Obecně vnímaná absolutní volnost při ukončení pracovního poměru ve zkušební době neplatí v případě těhotenství, protože takové ukončení by dle rozsudku Nejvyššího soudu bylo diskriminační,“ doplňuje Brancuzká.

Rodičovská standardně navazuje na mateřskou a jejím smyslem je prohloubení péče o dítě. Zvláštností je, že ji mohou čerpat oba rodiče současně. Matka vždy v návaznosti na mateřskou, otec již od narození dítěte. Lze ji čerpat až do 3 let věku dítěte. Požaduje-li zaměstnanec delší volno, je nutné se na tom se zaměstnavatelem dohodnout prostřednictvím klasického neplaceného volna.

„Do 30. listopadu 2022 musela být rodičovská dovolená formálně využívána v případech, kdy otec žádal o dávku otcovské poporodní péče a chtěl zůstat doma s dítětem a jeho matkou. Do té doby totiž otcovská dovolená jako překážka v práci neexistovala,“ shrnuje Brancuzká a dodává, že nárok na její čerpání vzniká pouze v případě, že daná osoba o dítě reálně pečuje.

Manžel matky dítěte má přednost před biologickým otcem

Rodičovská nemůže být poskytována jen na základě toho, že daná osoba je biologickým nebo právním rodičem dítěte. Právní rodičovství má přednost před biologickým aspektem. Pokud jsou biologickými rodiči vdaná žena a muž, který není jejím manželem, tak z právního hlediska je v takovém případě otcem manžel matky dítěte, nikoli biologický otec.

Rodič má nárok na pracovní volno i v případě, že dítě oslavilo třetí narozeniny, ale nemá možnost dítě umístit do školky ani jiným způsobem zajistit jeho péči. Pokud takovou překážku zaměstnanec prokáže a nahlásí včas, nemůže být jeho nepřítomnost považována za neomluvenou absenci ani důvod k výpovědi.

Autor: onk

Mzdová kalkulačka