Milostivé léto 2024: Jak na dluhy za zdravotní pojištění? Podmínky, termín a jak podat žádost

Milostivé léto 2024: Jak na dluhy u VZP? Podmínky, termín, žádost (ilustr.)

Milostivé léto 2024: Jak na dluhy u VZP? Podmínky, termín, žádost (ilustr.) Zdroj: Profimedia

V pořadí již čtvrté milostivé léto začíná 1. července 2024 a potrvá do 30. listopadu 2024. Na rozdíl od předchozích akcí se Milostivé léto IV týká pouze dlužného pojistného a penále, které je vymáháno v daňové exekuci. Prominutí dluhů se tak bude týkat hlavně klientů VZP.

Díky Milostivému létu IV máte jako plátci pojistného šanci zbavit se svých dluhů na penále a exekučních nákladech.

Co je Milostivé léto 2024?

Blíží se začátek akce Milostivé léto 2024. Oddlužovací akce nicméně pomůže pouze osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) nebo samoplátcům, u kterých je dlužné pojistné a penále vymáháno v daňové exekuci.

V pořadí již čtvrté milostivé léto se tak nevztahuje na dluhy, které vymáhá zdravotní pojišťovna nebo soudní exekutor. Prominutí dluhů se tak bude týkat převážně klientů VZP. Daňovou exekuci využívá pouze Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Ostatní pojišťovny vymáhají zpravidla prostřednictvím soudních exekutorů.

Koho se týká Milostivé léto 2024?

Milostivé léto IV je určeno výhradně pro fyzické osoby, a to včetně osob podnikajících, jejichž dluh na pojistném a penále je vymáhán v daňové exekuci, která byla nařízena nejpozději do 31. prosince 2023.

Milostivé léto IV se nevztahuje na dluhy právnických osob, dluhy vymáhané soudním exekutorem ani na plátce v insolvenci.

Termín: Kdy začíná a kdy končí Milostivé léto 2024

V pořadí již čtvrté milostivé léto začíná 1. července 2024 a potrvá do 30. listopadu 2024.

Zaplatit jistinu, díky čemuž pojištěncům bude prominuto penále a další poplatky, můžete jednorázově, nebo ve splátkách. Pro dluhy přesahující 5 000 korun si můžete vyžádat až 12 splátek, pro vyšší částky nad 50 tisíc korun dokonce až 36 pravidelných měsíčních splátek.

Podmínky akce Milostivé léto IV

„Akce se vztahuje k dluhům vzniklým do konce roku 2023 a je nastavena tak, aby nebyla zneužitelná,“ objasňuje Vít Křivánek, vedoucí oddělení daňových sporů a partner společnosti BDO.

Milostivé léto 2024 není určeno pro zaměstnavatele. Dluhy na zdravotním pojištění vznikají u OSVČ nebo osob bez zdanitelných příjmu nejčastěji proto, že neuhradí pojištění včas nebo vůbec. Především začínající podnikatelé pak nemusí být plně informování o svých povinnostech s placením zdravotního pojištění,“ uvádí Jiří Šindelář, ředitel daňového oddělení poradenské společnosti Crowe.

Podmínky akce Milostivé léto jsou v roce 2024 jsou v zásadě dvě:

  • Plátce musí písemně požádat VZP ČR o prominutí v období od 1. července 2024 do 30. listopadu 2024.
  • Dlužné pojistné musí být uhrazeno nejpozději do 31. prosince 2024 nebo do termínu poslední splátky, pokud je pojistné rozloženo na splátky.

Jak podat žádost

Jako zájemce písemně požádejte VZP ČR o odpuštění v období od 1. července 2024 do 30. listopadu 2024. 

Následně uhradíte dlužné pojistné nejpozději do 31. prosince 2024 nebo nejpozději do splatnosti poslední splátky v případě rozložení úhrady dlužného pojistného na splátky. Bližší podrobnosti k podání žádosti VZP oznámí 1. července na svém webu.