Milostivé léto umaže dluhy na zdravotním pojištění. Pomůže však jen hrstce dlužníků

Milostivé léto 2024 se blíží. Umaže dluhy na zdravotním pojištění (ilustrační foto)

Milostivé léto 2024 se blíží. Umaže dluhy na zdravotním pojištění (ilustrační foto) Zdroj: pujcka.co

Poslanci schválili Milostivé léto 2024, díky kterému budou moci fyzické osoby zažádat o odpuštění sankcí a ostatních souvisejících nákladů z neuhrazených odvodů vůči zdravotní pojišťovně. Termín pro podání žádosti je od začátku července do konce listopadu. Oddlužovací akce ale pomůže pouze osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) nebo samoplátcům, u kterých je dlužné pojistné a penále vymáháno v daňové exekuci.

V pořadí již čtvrté milostivé léto se tak nevztahuje na dluhy, které vymáhá zdravotní pojišťovna nebo soudní exekutor. Prominutí dluhů se tak bude týkat převážně klientů VZP. Daňovou exekuci využívá pouze Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Ostatní pojišťovny vymáhají zpravidla prostřednictvím soudních exekutorů.

O které dluhy jde?

Pokud chce dlužník akce využít, měl by zjistit své nedoplatky u příslušné zdravotní pojišťovny, které mu vznikly k 31. prosinci 2023. „Prominutí sankcí, úroků z prodlení a dalších souvisejících nákladů spojených s dluhy u zdravotních pojišťoven se bude týkat těch fyzických osob, vůči kterým byla zahájena daňová exekuce, a to nejpozději do konce roku 2023.

Na novější dluhy tedy akce neplatí. Lidé, kterých se to týká, a kteří se budou chtít zbavit takových dluhů, musí podat žádost o mimořádné odpuštění příslušenství daně či penále z pojistného ve lhůtě od 1. července do 30. listopadu 2024, a to u svého exekutora,“ radí Jiří Šindelář, ředitel daňového oddělení poradenské společnosti Crowe.

Letošní milostivé léto navazuje na předchozí tři ročníky, které se zaměřovaly na exekuce, sociální pojištění a daňové nedoplatky. „Tentokrát půjde o specifické případy týkající se dluhu na zdravotním pojištění, přičemž lze předpokládat, že se tím okruh zaměření vyčerpá a půjde tak o poslední milostivé léto v dohledné době,“ míní Vít Křivánek, vedoucí oddělení daňových sporů a partner společnosti BDO.

Pro odpuštění sankcí na zdravotním pojištění a souvisejících poplatků bude nutná úhrada původní dlužné částky, a to v termínu do konce roku 2024. Existují však výjimky, kdy je třeba dluh uhradit již do 30. listopadu 2024. U vyšších dluhů počítá zákon kromě jednorázové platby i s možností splátkového kalendáře.

Dluhy, které překročí 5 tisíc korun, budou moci lidé po odsouhlasení s exekutorem rozložit do 12měsíčních splátek. Pokud budou dluhy vyšší než 50 tisíc korun, mohou být spláceny až ve 36měsíčních splátkách. Důležité je zmínit, že v případě že by zadlužený některou ze splátek neposlal, exekuce by pokračovala.

Další milostivé léto pomůže OSVČ

Na rozdíl od zaměstnanců, za které úhradu zdravotního pojištění provádí zaměstnavatel, si musí podnikající fyzické osoby platit zdravotní pojištění sami napřímo. Jeho minimální výše je pro rok 2024 stanovena na 2 968 korun.

„Milostivé léto 2024 není určeno pro zaměstnavatele. Dluhy na zdravotním pojištění vznikají u OSVČ nebo osob bez zdanitelných příjmu nejčastěji proto, že neuhradí pojištění včas nebo vůbec. Především začínající podnikatelé pak nemusí být plně informování o svých povinnostech s placením zdravotního pojištění,“ uvádí Jiří Šindelář.

V letech 2021 až 2023 proběhla celkem tři milostivá léta. Loňské Milostivé léto se týkalo dluhů na daních a sociálním pojištění, které nevymáhá soudní exekutor. Naopak první dvě milostivá léta se týkala dluhů vymáhaných soudním exekutorem.