Letní brigáda a daně: Jak na odvody při práci na DPP nebo DPČ?

Letní brigáda a daně: Co platí u práce na DPP a DPČ?

Letní brigáda a daně: Co platí u práce na DPP a DPČ? Zdroj: Profimedia

V červenci a srpnu si řadu studentů, penzistů nebo i zaměstnanců přivydělává formou různých brigád. Nejčastěji na dohodu o provedení práce (DPP) a dohodu pracovní činnosti (DPČ). 

brigády na dohodu o provedení práce se neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění, jestliže je hrubá měsíční odměna 10 tisíc korun a méně. V případě vykonávání více brigád na DPP současně pro různé zaměstnavatele se limit pro neplacení sociálního pojištění a zdravotního pojištění posuzuje u každého zaměstnavatele zvlášť. Plánované legislativní změny ohledně přísnějšího zdanění druhé DPP budou nakonec v účinnosti od ledna 2025 a nikoliv od července 2024.

Zdravotní a sociální pojištění

V případě, že je hrubá měsíční odměna nad limit, tak se již sociální i zdravotní pojištění standardně odvádí, sazby pojistného jsou v takovém případě stejně vysoké jako je tomu v případě práce na klasickou pracovní smlouvu. Zaměstnanec odvádí na zdravotním pojištění 4,5 procenta a na sociálním pojištění 7,1 procenta z hrubé mzdy.

Kdy náleží sleva na poplatníka?

I při práci na DPP je možné mít u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a uplatňovat při výpočtu čisté mzdydaňové slevy. Každý zaměstnanec s podepsaným prohlášením k dani má nárok na slevu na poplatníka ve výši 2 570 korun. Při splnění zákonných podmínek i další daňové slevy a daňové zvýhodnění na děti. Prohlášení k dani je však možné mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele.

Srážková daň nebo zálohová daň z příjmu

Když nemá zaměstnanec u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a jeho hrubá měsíční odměna je 10 tisíc korun a méně, tak se z dohody o provedení práce odvádí 15procentní srážková daň z příjmu, při překročení limitu se odvádí zálohová daň z příjmu.

Zdanění dohody o provedení práce (DPP)

V přiložené tabulce máme pro názornost vypočteny všechny přímé daně (daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění) u odměn ve výši 10 tisíc korun a 20 tisíc korun, v závislosti na tom, zdali je podepsáno prohlášení k dani či nikoliv. Při výpočtu počítáme s nárokem pouze na základní slevu na poplatníka.

Výpočet odměn
VýpočetOdměna 10 tisíc korunOdměna 10 tisíc korunOdměna 20 tisíc korunOdměna 20 tisíc korun
Podepsáno prohlášení k dani?anoneanone
Zdravotní pojištění0 korun0 korun900 korun900 korun
Sociální pojištění0 korun0 korun1 420 korun1 420 korun
Daň z příjmu0 korun1 500 korun430 korun3 000 korun
Přímé daně celkem0 korun1 500 korun2 750 korun5 320 korun
Čistá odměna10 tisíc korun8 500 korun17 250 korun14 680 korun
Efektivní zdanění0 procent15 procent13,8 procenta26,6 procenta

Z výše uvedené tabulky je názorně vidět, že zdanění dohody o provedení práce může být značně odlišné v závislosti na výši hrubé odměny a konkrétní daňové situaci. Nižší zdanění mají obvykle studenti nebo penzisté, kteří mohou mít podepsáno prohlášení k dani. Zaměstnanci přivydělávající si letní brigádou mají zdanění vyšší, neboť již podepsat prohlášení k dani nemohou. Oproti loňskému roku však již studenti pro brigády neuplatní slevu na studenta, která byla pro rok 2024 zrušena. Výdělečně činní studenti tak musí počítat s vyšším zdaněním než tomu bylo v roce 2023.

Jak je to u dohody o pracovní činnosti (DPČ)?

V případě brigády na DPČ se sociální pojištění a zdravotní pojištění neplatí, když je hrubá měsíční odměna 3 999 korun a méně. Rovněž při práci na dohodu o pracovní činnosti je možné mít podepsáno prohlášení k dani a uplatňovat slevu na poplatníka. Například u hrubé odměny ve výši 20 tisíc korun je tak zdanění u dohody o pracovní činnosti stejné jako u dohody o provedení práce, závisí pouze na tom, zdali je u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani či nikoliv.

Vzhledem k tomu, že do hrubé měsíční odměny 10 tisíc korun se z dohody o provedení práce neplatí sociální a zdravotní pojištění, tak pro nižší přivýdělek do limitu je dohoda o provedení práce atraktivnější než DPČ.