Daňové přiznání 2023: Termín a jak na daně za rok 2022 | e15.cz
M A

Daně

Daňové přiznání 2023: Kdy a jak přiznat daně za rok 2022?

Petr Gola, onk

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
1

Daňové přiznání vyplňují OSVČ, někdy i zaměstnanci, důchodci nebo studenti. Do kdy podat daňové přiznání za rok 2022? Jak ho vyplnit? Jak vyřídit daně online? Jaké termíny dodržet, když chcete přiznat daně elektronicky anebo na písemně? Jak se liší dodatečné a opravné daňové přiznání? Čtěte níže a stáhněte si potřebné formuláře online.

Termín: Do kdy vyplnit daňové přiznání?

Základní termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2022 je do 3. dubna 2023. V roce 2023 totiž připadá 1. dubna na sobotu, tak se lhůta prodlužuje na pondělí 3. dubna 2023. V případě, že bude daňové přiznání podáno elektronicky, potom se lhůta prodlužuje do 2. května 2023.

Daňoví poplatníci využívající služeb daňového poradce mají termín pro odevzdání daňového přiznání do 3. července 2023 (1. července opět připadá na sobotu).

Forma podání Do kdy podat?
Základní termín 3. dubna 2023
Daňové přiznání online 2. května 2023
S daňovým poradcem 3. červenec 2023

Jak vyplnit a podat daňové přiznání?

Do daňového přiznání za rok 2022 je nutné uvést všechny zdanitelné příjmy za rok 2022. Tedy i všechny příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), ze kterých již byla odvedena zálohová daň z příjmu. Zaplacené zálohy během roku se rovněž do daňového přiznání uvádí a když jsou zaplacené měsíční daňové zálohy vyšší, než vypočtená roční daňová povinnost, tak vzniká nárok na daňový přeplatek.

Daňové přiznání je možné podat:

  • osobně
  • poštou
  • elektronicky

Daňoví poplatníci se zřízenou datovou schránkou podávají daňové přiznání právě jejím prostřednictvím. OSVČ musí podat daňové přiznání přes datovku povinně.

Zatímco pro OSVČ je vyplnění daňového přiznání samozřejmostí, ostatní daňoví poplatníci mohou mít s touto povinností problémy. Daňové přiznání musí totiž podat např. i zaměstnanci, kteří pracovali v některém měsíci roku 2022 současně pro dva zaměstnavatele a z obou zaměstnání jim byla odvedena zálohová daň z příjmu. Další skupinou jsou zaměstnanci s rozhodnými zdanitelnými příjmy dle § 7 až § 10 zákona o dani z příjmu vyšší než 6 000 korun, tedy např. při příjmech z nájmu.

Daňové přiznání online

I fyzické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku a chtějí se vyhnout případným frontám na finančním úřadě, mohou daňové přiznání podat elektronicky. V těchto případech lze využít portálu MOJE daně na internetových stránkách finanční správy.

Daňové přiznání elektronicky – příklad

Penzistka Jana má pravidelný příjem z nájmu dle § 9 a má tedy povinnost podat za rok 2022 daňové přiznání. Do daňového přiznání bude uvádět pouze příjmy a výdaje související s nájmem, obdržený důchod paní Jany je od daně z příjmu osvobozen. Paní Jana podává daňové přiznání elektronicky, když využívá portálu MOJE daně.

Daňové přiznání online v roce 2023 >>>

Opravné daňové přiznání

Daňoví poplatníci, kteří ještě v termínu pro podání řádného daňového přiznání zjistí, že udělali v daňovém přiznání chybu, tak ji mohou opravit podáním opravného daňového přiznání.

V praxi je přitom možné podat více opravných přiznání, finanční správa považuje za rozhodující posledně podané opravné přiznání. Vzhledem k tomu, že je opravné daňové přiznání podané ještě v řádném termínu, tak za jeho podání nevznikají žádné sankce ze strany finanční správy.

Opravné a dodatečné daňové přiznání: Jaký je v nich rozdíl? >>>

Podání opravného daňového přiznání – příklad

Zaměstnanec Tomáš podá začátkem března 2023 daňové přiznání. Koncem března si uvědomí, že neuplatnil všechny daňové odpočty, na které měl nárok. Tuto nesrovnalost opraví právě podáním opravného daňového přiznání ještě před uplynutím základní daňové lhůty pro podání daňového přiznání.

VIDEO: Daňové přiznání 2023 - termíny a do kdy podat

Video se připravuje ...
Daňové přiznání 2023

Dodatečné daňové přiznání

V praxi dochází k situacím, že daňový poplatník zjistí teprve po termínu pro odevzdání daňového přiznání, že není daňové přiznání vyplněno správně. V takových případech je nutné podat již dodatečné daňové přiznání, přičemž je potřeba dodržet lhůtu jednoho měsíce od zjištění skutečnosti, že je v daňovém přiznání chyba.

Formulář pro daňové přiznání ke stažení

Daňovou povinnost za rok 2022 je možné splnit vyplněním dvoustránkového nebo čtyřstránkového daňového formuláře. Příslušné daňové formuláře jsou přitom každoročně ke stažení na internetových stránkách finanční správy.

Zjednodušený dvoustránkový daňový formulář budou moci využít pouze daňoví poplatníci s příjmy jenom ze závislé činnosti dle § 6 zákona o dani z příjmu (ze zaměstnání). Formulář pro daňové přiznání si můžete stáhnout také na stránkách E15.cz:

Daňové přiznání: formuláře ke stažení online >>> 

Daňové přiznání pro OSVČ

OSVČ, které platily během roku 2022 paušální daň, daňové přiznání nevyplňují. Pravidelnými měsíčními platbami si svoje daňové povinnosti splnily. Ostatní OSVČ daňové přiznání odevzdat musí, přičemž použijí klasický čtyřstránkový daňový formulář a budou vyplňovat i přílohu číslo jedna daňového přiznání. Výdaje lze uplatnit ve skutečné výši nebo příslušným výdajovým paušálem, který se liší v závislosti na vykonávané činnosti.

Výše vypočtené daně z příjmu fyzických osob za rok 2022 závisí pouze na dosaženém hrubém zisku, uplatněných daňových odpočtech a uplatněných daňových slevách. Počet měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti nerozhoduje a ani zdali je podnikání vykonáváno v důchodu nebo při studiu.

OSVČ na vedlejší činnost

Nezapomínejte také, že daňové přiznání a přehledy musíte vyplnit i v případě, když jste za rok 2022 vykonávali vedlejší samostatnou činnost. Rozdíl ve zdanění může být značný. 

Výhodou vedlejší samostatné výdělečné činnosti je, že není nutné dodržovat minimální vyměřovací základ pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění, na rozdíl od hlavní samostatné výdělečné činnosti. Při nízkém zisku OSVČ je tak zdanění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti nízké. Při vysokém zisku je stejné jako při výkonu hlavní činnosti.

O vedlejší samostatnou výdělečnou činnost se v praxi nejčastěji jedná v případech jako:

Více v článku:

Jak danit OSVČ na vedlejší činnost? >>>

Podnikání a pak zaměstnání v jednom roce – příklad

Podnikatelka Simona vykonávala samostatnou výdělečnou činnost od ledna do června 2022, kdy podnikání ukončila a následně nastoupila do zaměstnání. I když paní Simona vykonávala samostatnou výdělečnou činnost pouze po část roku 2022, tak má povinnost podat daňové přiznání a zaměstnavatel za ní nemůže provést roční zúčtování daně. Podání a vyplnění daňového přiznání není vázáno na podnikání po celý rok.

Daňové přiznání a více zaměstnavatelů – příklad

Zaměstnanec Karel měl v roce 2022 mimo svůj hlavní pracovní poměr pro zaměstnavatele XY ještě brigádu na DPČ pro zaměstnavatele AB. Z hrubé odměny z dohody o pracovní činnosti byla panu Karlovi vždy odvedena zálohová daň z příjmu. Pan Karel má povinnost vyplnit a podat daňové přiznání za rok 2022.

Do daňového přiznání musí pan Karel uvést všechny své zdanitelné příjmy, tedy z obou zaměstnání. Od obou zaměstnavatelů si k vyplnění daňového přiznání vyžádá pan Karel potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2022, která budou nedílnou přílohou odevzdaného přiznání. Pan Karel bydlí kousek od finančního úřadu a osobní podání je pro něj nejjednodušší.

Daňové přiznání u studenta

Mnoho studentů má během studia vlastní příjem ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti. V některých případech musí i studenti podat za rok 2022 daňové přiznání. Platí pro ně stejné termíny jako pro ostatní. Daňové přiznání musí studenti podávat, nemusí se přitom jednat jen o OSVČ. Na jednotlivé případy, kdy musí student podat daňové přiznání jsme se podívali v samostatném článku:

Daňové přiznání 2023 u studenta v příkladech >>>

Slevy na daních

Obecně platí, že daňové slevy můžete uplatnit při výpočtu čisté mzdy pouze u jednoho zaměstnavatele. Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů nemohou daňové slevy uplatňovat u všech. Mají na ně nárok však například i pracující penzisté nebo studenti. Mezi daňové slevy patří například: 

Prohlášení k dani je možné podepsat i při práci na některou z pracovních dohod DPP nebo DPČ. Nástupem do nového zaměstnání během roku se nicméně prohlášení k dani nepodepisuje.

Všechny daňové slevy snižují přímo vypočtenou daň z příjmu fyzických osob. Jaké slevy lze v daňovém přiznání podávaném v roce 2023 za rok 2022 při splnění zákonných podmínek uplatnit, čtěte v článku:

PŘEHLEDNĚ: Daňové slevy 2023 >>>

Jak danit příjmy z nájmu

Jedním z populárních způsobů investování je koupě nemovitosti s cílem ji pronajmout. Nicméně, výnosy z pronájmu nemovitosti nejsou osvobozeny od daní, a proto je nutné je zdanit.

Pokud plánujete pronajmout svůj byt nebo dům, nevyhnete se zdanění tohoto příjmu. Povinnost platit daně se vztahuje na pronájem bytu, nebytového prostoru i pozemku.

Daňové přiznání za rok 2022 musí podat i fyzické osoby, které mají příjem z pronájmu nemovitostí podle § 9 zákona o dani z příjmu. V těchto případech zaměstnavatel nemůže provést roční zúčtování daně jako za zaměstnance, a proto je nutné vyplnit standardní čtyřstránkové daňové přiznání spolu s přílohou číslo 2. Zaměstnanci s příjmy z nájmu si musí od svého zaměstnavatele vyžádat potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2022. Více v článku:

Nájem a daně: Jak podat daňové přiznání >>>

Investice v daňovém přiznání

Příjmy jako jsou úroky z peněžních prostředků a vkladů na účtu, úroky z držení cenných papírů, dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem, plnění ze zisku svěřenského fondu nebo rodinné fundace se nedaní, stejně jako stavební spoření nebo důchodové spoření s příspěvky od zaměstnavatele.

O daně se nemusíte starat ani v případě úroků ze spořicích účtů, kde banka rovnou strhává patnáct procent jako srážkovou daň. Daně se naopak vztahují na:

  • příjmy z kapitálového majetku (za určitých podmínek)
  • příjmy nájmu nemovitých i movitých věcí
  • ostatní příjmy (příležitostná činnost či nájmy, příjmy z úplatného převodu nemovité či movité věci, příjmy zděděných práv nebo například ivýhry z hazardních her)

Více v článku:

Jak danit investice >>>

Jak se daní kryptoměny

Zajímá vás, co platí pro bitcoin, ethereum a další kryptoměny? Finanční úřad plánuje častěji provádět odhad nepřiznaných zisků z prodeje bitcoinu a dalších digitálních měn. Zároveň platí, že jeho nástroje a odborné znalosti jsou vyspělejší než v letech 2017 a 2018, kdy se digitální měny poprvé staly masovým jevem mezi malými investory, kteří se často zázračně zbohatli přes noc.

Pozor - platí sice, že pokud všechny příjmy investora z ostatních zdrojů nepřesahují 30 tisíc korun ročně, je osvobozen od daní, nicméně v případě kryptoměn neexistují další výjimky, jako například tříletý časový test pro akcie, který se používá v českém daňovém systému. Více v článku:

Daně a kryptoměny >>>

Autor: Petr Gola, onk

Daňové přiznání

Termín pro daňové přiznání 2023

Daňové přiznání za rok 2022 se podává v roce 2023. Do kdy podat daňové přiznání? Termíny pro daně by si měl nastudovat každý daňový poplatník, ať už se jedná o zaměstnance nebo OSVČ. Projděte si také termíny, do kdy podat opravné a dodatečné daňové přiznání a jaký je mezi nimi rozdíl. Podnikatele by měl zajímat kompletní daňový kalendář na rok 2023.

Daňové přiznání: Jak ho vyplnit a podat

Deník E15 připravil informace o tom, jak podat daňové přiznání 2023. Je důležité si uvědomit, že daňové přiznání v roce 2023 je třeba vyplnit za rok 2022. Podat daňové přiznání můžete písemně, fyzicky nebo online. K tomu, abyste podali daňové přiznání online, je potřeba datová schránka. Vyplatí se také vědět, kdo nemusí podat daňové přiznání v roce 2023.

Daně 2023: Novinky a změny

Pro daně, zálohy a odvody se toho v roce 2023 mnohé změnilo. Daňové změny a novinky zahrnují paušální daň, nové zálohy na sociální a zdravotní pojištění, windfall tax, čili daň z neočekávaných zisků, změny však postihly i DPH a vybrané limity, byť sazby daně z příjmu se oproti roku 2022 například nemění.

Formuláře pro daňové přiznání

Formuláře pro daně v roce 2023 si můžete stáhnout online na našich stránkách. Ocení je zaměstnanci, studenti i OSVČ. K dispozici jsou daňové formuláře pro fyzické i právnické osoby. Stáhněte si formuláře pro daňové přiznání na našich stránkách. Formuláře pro daně fungují v Excelu. Daňové šablony respektují soukromí uživatelů, neodesílají žádná data na servery a jsou tedy naprosto bezpečné.

Daně pro OSVČ

Živnostníci si musí daně a daňové přiznání pečlivě hlídat. Projděte si proto našeho průvodce, pokrývající téma daň z příjmu pro OSVČ. Pokud jste během roku 2022 pracovali jako živnostníci na IČO, projděte si naše rady a tipy, jak má řešit daně OSVČ a zaměstnanec v jedné osobě. Pro podnikatele je tu i naše online kalkulačka pro výpočet daně a čistého zisku za rok 2022.

Daň z nemovitosti

Kapitolu samu pro sebe představuje daň z nemovitých věcí. Jaký platí termín? Kde najít daňový formulář? Jak a do kdy ho podat? Jak na výpočet? Jak správně vyřešit daně, vám poradí náš průvodce pro daň z nemovitosti.

Daňové slevy

Důležitou součástí daňového přiznání, kterou by měl znát každý daňový poplatník, představují slevy na daních. Je jich spousta - sleva na poplatníka, sleva na dítě, sleva na manželku, sleva na důchodce, sleva na studenta a další. Snižte si své daně, vyplňte daňové přiznání správně.

Daně a studenti

Daňové přiznání musí řešit i někteří studenti. Měli jste brigády, DPČ nebo zkrácený úvazek? I těch se týkají daně. Projděte si proto informace, kdy daňové přiznání podává student.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery