Daňové přiznání 2023: Termín a jak na daně za rok 2022 | E15.cz

Daňové přiznání 2023: Kdy a jak přiznat daně za rok 2022?

Petr Gola, onk

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Daňové přiznání vyplňují OSVČ, někdy i zaměstnanci, důchodci nebo studenti. Do kdy podat daňové přiznání za rok 2022? Jak ho vyplnit?

Termín: Do kdy vyplnit daňové přiznání?

Základní termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2022 je do 3. dubna 2023. V roce 2023 totiž připadá 1. dubna na sobotu, tak se lhůta prodlužuje na pondělí 3. dubna 2023. V případě, že bude daňové přiznání podáno elektronicky, potom se lhůta prodlužuje do 2. května 2023.

Daňoví poplatníci využívající služeb daňového poradce mají termín pro odevzdání daňového přiznání do 3. července 2023 (1. července opět připadá na sobotu).

Forma podání Do kdy podat?
Základní termín 3. dubna 2023
Daňové přiznání online 2. května 2023
S daňovým poradcem 3. červenec 2023

Jak vyplnit a podat daňové přiznání?

Do daňového přiznání za rok 2022 je nutné uvést všechny zdanitelné příjmy za rok 2022. Tedy i všechny příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), ze kterých již byla odvedena zálohová daň z příjmu. Zaplacené zálohy během roku se rovněž do daňového přiznání uvádí a když jsou zaplacené měsíční daňové zálohy vyšší, než vypočtená roční daňová povinnost, tak vzniká nárok na daňový přeplatek.

Daňové přiznání je možné podat osobně, poštou nebo elektronicky. Daňoví poplatníci se zřízenou datovou schránkou podávají daňové přiznání právě jejím prostřednictvím.

Zatímco pro OSVČ je vyplnění daňového přiznání samozřejmostí, ostatní daňoví poplatníci mohou mít s touto povinností problémy. Daňové přiznání musí totiž podat např. i zaměstnanci, kteří pracovali v některém měsíci roku 2022 současně pro dva zaměstnavatele a z obou zaměstnání jim byla odvedena zálohová daň z příjmu. Další skupinou jsou zaměstnanci s rozhodnými zdanitelnými příjmy dle § 7 až § 10 zákona o dani z příjmu vyšší než 6 000 korun, tedy např. při příjmech z nájmu.

Daňové přiznání online

I fyzické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku a chtějí se vyhnout případným frontám na finančním úřadě, mohou daňové přiznání podat elektronicky. V těchto případech lze využít portálu MOJE daně na internetových stránkách finanční správy.

Podání online – příklad

Penzistka Jana má pravidelný příjem z nájmu dle § 9 a má tedy povinnost podat za rok 2022 daňové přiznání. Do daňového přiznání bude uvádět pouze příjmy a výdaje související s nájmem, obdržený důchod paní Jany je od daně z příjmu osvobozen. Paní Jana podává daňové přiznání elektronicky, když využívá portálu MOJE daně.

Opravné daňové přiznání

Daňoví poplatníci, kteří ještě v termínu pro podání řádného daňového přiznání zjistí, že udělali v daňovém přiznání chybu, tak ji mohou opravit podáním opravného daňového přiznání.

V praxi je přitom možné podat více opravných přiznání, finanční správa považuje za rozhodující posledně podané opravné přiznání. Vzhledem k tomu, že je opravné daňové přiznání podané ještě v řádném termínu, tak za jeho podání nevznikají žádné sankce ze strany finanční správy.

Podání opravného daňového přiznání – příklad

Zaměstnanec Tomáš podá začátkem března 2023 daňové přiznání. Koncem března si uvědomí, že neuplatnil všechny daňové odpočty, na které měl nárok. Tuto nesrovnalost opraví právě podáním opravného daňového přiznání ještě před uplynutím základní daňové lhůty pro podání daňového přiznání.

VIDEO: Daňové přiznání 2023 - termíny a do kdy podat

Video se připravuje ...
Daňové přiznání 2023

Dodatečné daňové přiznání

V praxi dochází k situacím, že daňový poplatník zjistí teprve po termínu pro odevzdání daňového přiznání, že není daňové přiznání vyplněno správně. V takových případech je nutné podat již dodatečné daňové přiznání, přičemž je potřeba dodržet lhůtu jednoho měsíce od zjištění skutečnosti, že je v daňovém přiznání chyba.

Kde najdete formuláře ke stažení

Daňovou povinnost za rok 2022 je možné splnit vyplněním dvoustránkového nebo čtyřstránkového daňového formuláře. Příslušné daňové formuláře jsou přitom každoročně ke stažení na internetových stránkách finanční správy. Zjednodušený dvoustránkový daňový formulář budou moci využít pouze daňoví poplatníci s příjmy jenom ze závislé činnosti dle § 6 zákona o dani z příjmu (ze zaměstnání).

Daňové přiznání pro OSVČ

OSVČ, které platily během roku 2022 paušální daň, daňové přiznání nevyplňují. Pravidelnými měsíčními platbami si svoje daňové povinnosti splnily. Ostatní OSVČ daňové přiznání odevzdat musí, přičemž použijí klasický čtyřstránkový daňový formulář a budou vyplňovat i přílohu číslo jedna daňového přiznání. Výdaje lze uplatnit ve skutečné výši nebo příslušným výdajovým paušálem, který se liší v závislosti na vykonávané činnosti.

Výše vypočtené daně z příjmu fyzických osob za rok 2022 závisí pouze na dosaženém hrubém zisku, uplatněných daňových odpočtech a uplatněných daňových slevách. Počet měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti nerozhoduje a ani zdali je podnikání vykonáváno v důchodu nebo při studiu.

Podnikání a pak zaměstnání v jednom roce – příklad

Podnikatelka Simona vykonávala samostatnou výdělečnou činnost od ledna do června 2022, kdy podnikání ukončila a následně nastoupila do zaměstnání. I když paní Simona vykonávala samostatnou výdělečnou činnost pouze po část roku 2022, tak má povinnost podat daňové přiznání a zaměstnavatel za ní nemůže provést roční zúčtování daně. Podání a vyplnění daňového přiznání není vázáno na podnikání po celý rok.

Daňové přiznání a více zaměstnavatelů – příklad

Zaměstnanec Karel měl v roce 2022 mimo svůj hlavní pracovní poměr pro zaměstnavatele XY ještě brigádu na DPČ pro zaměstnavatele AB. Z hrubé odměny z dohody o pracovní činnosti byla panu Karlovi vždy odvedena zálohová daň z příjmu. Pan Karel má povinnost vyplnit a podat daňové přiznání za rok 2022.

Do daňového přiznání musí pan Karel uvést všechny své zdanitelné příjmy, tedy z obou zaměstnání. Od obou zaměstnavatelů si k vyplnění daňového přiznání vyžádá pan Karel potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2022, která budou nedílnou přílohou odevzdaného přiznání. Pan Karel bydlí kousek od finančního úřadu a osobní podání je pro něj nejjednodušší.

PŘEHLEDNĚ: Daňové slevy 2023 >>>

Autor: Petr Gola, onk

Daňové přiznání

Daňové přiznání za rok 2022 musí v roce 2023 podat všichni živnostníci, podnikatelé i někteří zaměstnanci a studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. Povinnost se týká všech, kteří nejsou osvobozeni od daně z příjmu. Projděte si našeho aktuálního průvodce pro daňové přiznání za uplynulý rok 2022. Přečtěte si i náš článek shrnující všechny důležité informace potřebné pro daňové přiznání 2023 pro OSVČ.

Termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2023 byl stanoven na 3. dubna 2023. Pokud hodláte podat daňové přiznání elektronicky, máte o měsíc déle. K daňovému přiznání patří i daňové slevy, mimo jiné i sleva na poplatníka nebo sleva na manželku nebo manžela.

Pokud vlastníte nemovitost, přečtěte si náš speciál jak správně účtovat daň z nemovitosti. S podáním daňového přiznání vám pomůžou i některé naše kalkulačky a formuláře.

Do 10. ledna 2023 mohou také živnostníci ještě vstoupit do režimu paušální daně. OSVČ by měly mít přehled o tom, jaké je třeba platit zálohy na zdravotní pojištění a sociální pojištění v roce 2023.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery