Výplata podle zákoníku práce: Kdy musí přijít na účet a jak na výpočet čisté mzdy

Kdy chodí výplata na účet a jak probíhá výpočet čisté mzdy (ilustrační foto)

Kdy chodí výplata na účet a jak probíhá výpočet čisté mzdy (ilustrační foto) Zdroj: Ossel.cz

Zaměstnanci náleží za vykonanou práci mzda. Na účet dostává zaměstnanec již čistou mzdu, tedy po daňových odvodech, přičemž daňové platby zasílá na účty příslušných institucí zaměstnavatel. Do kdy je mzda splatná? Jaké daně se platí ze mzdy?

Dle zákoníku práce je mzda splatná po vykonání práce, a to nejpozději v následujícím měsíci. Pravidelný termín výplaty mzdy musí být sjednán, stanoven nebo určen v rámci tohoto období. V praxi se většinou mzda za uplynulý měsíc vyplácí na účet během první poloviny následujícího měsíce. V případě, že je sjednán výplatní termín např. do 14 dne následujícího měsíce, tak může být mzda vyplacená již např. 8. dne následujícího měsíce.

Nepřišla výplata na účet? Máte možnost okamžité výpovědi

V případě, že zaměstnanec neobdrží od zaměstnavatele mzdu nebo plat do 15 dní po uplynutí období splatnosti, tak může zaměstnanec dle § 56 zákoníku práce pracovní poměr okamžitě zrušit. Splatnost mzdy nebo platu je dle § 141 zákoníku práce do konce následujícího měsíce.

Srážky ze mzdy

S výplatou mzdy nebo platu plyne pro zaměstnavatele řada daňových a administrativních povinností. Zaměstnanec totiž dostává na účet již čistou mzdu, tedy po všech daňových odvodech. Za výpočet a odvod daní ze mzdy je zodpovědný zaměstnavatel. Současně musí zaměstnavatel posílat na finanční úřad, zdravotní pojišťovny, OSSZ a případně další instituce příslušné tiskopisy a oznámení. Pořadí srážek ze mzdy je definováno v § 147 zákoníku práce. Zaměstnavatel smí zaměstnanci z výplaty srazit pouze částky uvedené v zákoníku práce, což jsou zejména:

Povinnosti zaměstnance: daň z příjmu, slevy, pojištění

Pro správný výpočet daně z příjmu a zdravotního pojištění musí zaměstnanec zaměstnavateli oznamovat rozhodné skutečnosti pro výpočet, tedy zejména příslušnou zdravotní pojišťovnu a nárok na případné daňové slevy mimo slevu na poplatníka (např. na daňové zvýhodnění na děti).

Zatímco daňové opomenutí během roku je možné napravit v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání, tak větším problémem je případné neoznámení změny zdravotní pojišťovny.

Jaké daně ze mzdy platí zaměstnanec?

Sazba daně z příjmu činí 15 procent (z hrubé mzdy nad 161 296 korun potom 23 procent), sazba zdravotního pojištění 4,5 procenta a sazba sociálního pojištění 6,5 procenta. Vypočtenou daň z příjmu snižují daňové slevy, na které má zaměstnanec nárok.

Každý zaměstnanec s podepsaným prohlášením k dani uplatňuje slevu na poplatníka ve výši 2 570 korun. Dalšími daňovými slevami jsou např. sleva na studenta, sleva na invaliditu a zejména daňové zvýhodnění na děti. Zaměstnavatelé dále odvádí za zaměstnance povinné zdravotní pojištění ve výši 9 procent a povinné sociální pojištění ve výši 24,8 procenta.

Výpočet čisté mzdy: Jak se změní v roce 2024? >>>

Čistá mzda obdržená na účet v roce 2023

V přiložené tabulce níže máme vypočtenu čistou mzdu, kterou obdrží zaměstnanec na svůj bankovní účet u jednotlivých hrubých mezd. Výpočet je proveden dle legislativy roku 2023 a při výpočtu se počítá pouze se základní slevou na poplatníka.

Hrubá mzdaČistá mzda na účetHrubá mzdaČistá mzda na účet
18 tisíc korun15 890 korun55 tisíc korun43 270 korun
22 tisíc korun18 850 korun60 tisíc korun46 970 korun
26 tisc korun21 810 korun65 tisíc korun50 670 korun
30 tisíc korun24 770 korun70 tisíc korun54 370 korun
34 tisíc korun27 730 korun75 tisíc korun58 070 korun
38 tisíc korun30 690 korun80 tisíc korun58 070 korun
42 tisíc korun33 650 korun100 tisíc korun76 570 korun
46 tisíc korun36 610 korun120 tisíc korun91 370 korun
50 tisíc korun39 570 korun150 tisíc korun113 570 korun

Článek vyšel poprvé 15. srpna 2023.