Jak na dohodu o provedení práce? Praktická je hlavně pro studenty či důchodce

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: profimedia.cz

Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto
4
Fotogalerie

Po dohodě o provedení práce často sahají zaměstnavatelé, pokud potřebují zaměstnance rychle přijmout například na mimořádnou činnost. Čtěte, jaké jsou přínosy daného typu smlouvy.

Pro zaměstnavatele je u dohody o provedení práce výhodou, že mohou smlouvu bez problémů ukončit a že zaměstnanci mají nižší odvody, než při klasickém pracovním poměru. Jinak ale DPP musí mít všechny náležitosti jako jiné pracovní smlouvy.

Vzor dohody o provedení práce

Žádný jednotný vzor pro smlouvu o dohodě o provedení práce neexistuje, přesto musí smlouva splňovat určité minimální náležitosti, jinak by byla neplatná. Mezi toto minimum patří doba, na kterou se smlouva uzavírá, výše odměny a podmínky jejího poskytování, tedy zda bude odměna vyplácena hotově, nebo na účet a kdy.

K tomu ještě musí obsahovat specifikace zaměstnavatele i brigádníka a rámcové vymezení pracovní náplně.

Dohoda o provedení práce - omezení

Na dohodu o provedení práce je možné odpracovat až 300 hodin ročně. Respektive u každého zaměstnavatele, u kterého má pracovník uzavřenou DPP, může odpracovat 300 hodin ročně.

Dohod o provedení práce může mít uzavřených hned několik.  Pakliže strany tuto podmínku plní, může být smlouva teoreticky stanovena na dobu neurčitou. Takové případy jsou však spíše výjimkou.

Dohoda o provedení práce a daně

1. U jednoho zaměstnavatele nevydělá pracovník více než 10 tisíc a nepodepsal prohlášení k dani – Zaměstnavatel srazí daň 15 procent. Pracovník příjmy může nebo nemusí nikde uvádět. Pokud ale bude mít v konkrétním roce nízké příjmy a zahrne je do daňového přiznání, bude mu sražená daň vrácena.

2. U jednoho zaměstnavatele nevydělá více než 10 tisíc a podepsal prohlášení k dani – Opět bude odvedena daň 15 procent. Její základ ale bude snížen o slevy na poplatníka, dítě, vyživovanou manželku/manžela, atd. Ve většině případů pak vyjde daň nulová.

3. U jednoho zaměstnavatele vydělá více než 10 tisíc – 15procentní daň zaměstnavatel strhne automaticky. Na konci roku vydá zaměstnavatel potvrzení příjmu, pracovník zahrne odměny do svého daňového přiznání nebo do zúčtování daně ze mzdy.

Výše výdělku přitom není omezena. Dohodu může zaměstnanec i zaměstnavatel kdykoliv zrušit, pokud se obě strany domluví, lze ji vypovědět ke konkrétnímu datu, téměř okamžitě.

V případě, že je výpověď jednostranná, bude běžet výpovědní lhůta 15 dní. V tom lze spatřovat nevýhodu pro zaměstnance, protože zaměstnavatel mu nemusí udat důvod propuštění a vyhazov může přijít kdykoliv.

Dále zaměstnavatel zaměstnanci nemusí pravidelně rozvrhnout směny. Ale i zde platí zákoník práce – zaměstnanec nesmí odpracovat více než 12 hodin během 24 hodin. Zaměstnavatel nemusí proplácet dovolenou, cestovní náklady, ani odstupné.

Výpočet čisté mzdy v roce 2019 >>>

Dohoda o provedení práce a studenti či důchodci

Naopak výhodou pro zaměstnance (ale i zaměstnavatele) je malý úvazek – asi 25 hodin týdně, dále pak to, že pokud si vydělá do 10 tisíc měsíčně u jednoho zaměstnavatele, nemusí odvádět zdravotní a sociální pojištění.

Typickým pracovníkem na tuto smlouvu jsou tak studenti, důchodci nebo ženy na mateřské.

DPP a odvody

Zaměstnanec je účasten na sociálním a zdravotním pojištění (včetně nemocenského), jenom v měsících, kdy jeho výdělek u jednoho zaměstnavatele přesáhl 10 tisíc korun (pozor hrubého).

Nic na tom nemění ani fakt, když má příjmy u vícero zaměstnavatelů, v tomto případě se příjmy nesčítají. Pokud ale má více dohod u jednoho zaměstnavatele, výše výdělků se budou sčítat.

DPP a nároku na nemocenskou

Pozor je potřeba si dát u zdravotního pojištění. To musí nějakým způsobem odvádět každý. Pokud jej za pracovníka neplatí zaměstnavatel, ani stát, musí jej uhradit sám. Je tedy potřeba si pohlídat výdělek v každém měsíci, protože pokud to bude méně než oněch 10 tisíc, zálohu na zdravotní pojištění zaměstnavatel neodvede. 

Od 1. února 2019 má zaměstnanec nárok na nemocenskou nebo peněžitou pomoc v mateřství, i pokud na nemocenskou nebo mateřskou nastoupí v kalendářním měsíci, v němž není účasten pojištění (tedy vydělal méně než 10 tisíc korun).

Ale jenom v případě, že před touto událostí byl účasten na pojištění při zaměstnání na základě DPP alespoň ve třech kalendářních měsících bezprostředně před měsícem, v němž došlo k nástupu na mateřskou nebo nemocenskou.