Jak se nově počítá nemocenská? Kdy začíná přispívat stát?

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Profimedia.cz

Zrušení třídenní karenční doby s sebou přináší i změny ve výpočtu nemocenské. Nemocenskou dnes zaměstnavatel vyplácí od prvního dne nemoci. S tím se váže i fakt, že zaměstnavatelé už přemýšlí i nad zrušením takzvaných sick-days. Nový zákon zároveň upravuje pravidla pro zaměstnavatele i OSVČ.

Nemocenská se od 1. července 2019 vyplácí již od prvního dne nemoci. Byla totiž zrušena takzvaná karenční doba. To znamenalo, že zaměstnanec na nemocenské pobíral náhradu mzdy až od čtvrtého dne nemoci. Po změně zákona vám nyní zaměstnavatel od prvního dne nemoci započítává 60 procent z vyměřovacího základu. Vyměřovací základ je hrubá mzda očištěná o takzvané hodinové redukční hranice.

 Kalkulačka nemocenské 2019 >>>

Redukční hranice:

· Do 1. redukční hranice (v roce 2019 - 190,75 Kč/hod) se započte 90 procent.

· Od 1. redukční hranici do výše 2. redukční hranice (v roce 2019 - 286,13 Kč/hod) se započte 60 procent.

· Od 2. redukční hranici do výše 3. redukční hranice (v roce 2019 - 572,25 Kč/hod) se započte 30 procent.

· Částka nad 3. redukční hranici se nezapočítává a nezohledňuje.


I přes změnu doby vyplácení nemocenské platí stejná pravidla jako u předchozího modelu. Zaměstnanec dostává náhradu od zaměstnavatele pouze za dny, které by byly jinak pracovní.

Nemocenská od státu až od 15 dne

Když nemocenská trvá déle než 14 kalendářních dní, dostává zaměstnanec od patnáctého dne nemocenské dávky od státu. Výška státního příspěvku na nemocenskou pak roste s počtem dní nemoci. Od patnáctého do třicátého dne nemoci dostáváte šedesát procent průměrné mzdy očištěné o redukovaný vyměřovací základ, od druhého měsíce se příspěvek zvýší na 66 procent a od 61. dne nemoci na 72 procent průměrné mzdy očištěné o redukovaný vyměřovací základ.

Změny pro zaměstnavatele a OSVČ

Změna se týkala i pojištění, které odvádí zaměstnavatelé. Místo 2,3 procenta odvádí na pojistném nyní 2,1 procenta. Odvody na sociální pojištění tak klesly na 24,8 procenta. Osobám samostatně výdělečně činným, které se dobrovolně přihlásily k nemocenskému pojištění, klesla minimální částka pojistného ze 138 korun na 126 korun měsíčně. Nemění se však fakt, že v prvních čtrnácti dnech nemoci OSVČ nepobírá žádnou náhradu mzdy. Nárok na nemocenské dávky má OSVČ až od patnáctého dne nemoci, kdy dávky začíná vyplácet stát.

 

Vycházky

Vycházky během nemocenské může stanovit pouze lékař. Jejich rozsah musí odpovídat zdravotnímu stavu nemocného a nesmí narušovat stanovený léčebný režim. Lékař stanový vycházky nejvýše v rozsahu šest hodin denně v době mezi 7. a 19. hodinou. Ve výjimečných případech může povolit nemocnému si vycházky plánovat sám podle aktuálního stavu.

Kontrola během nemocenské

Kontrola pro dodržování režimu nemocných je stále zcela běžná a pokud danou osobu v hodiny stanovené lékařem nezastihne doma, může dojít ke krácení nebo odebrání nemocenské podpory. Do 14. dne nemocenské má zaměstnavatel právo nemocného kontrolovat sám, což je zakotveno v zákoníku práce.