Dohoda o provedení práce v roce 2019: Co je dobré vědět?

Data

Data Zdroj: Profimedia

Týmová práce
Týmová práce
Ilustrační snímek
práce ve stoje
práce ve stoje
6
Fotogalerie

Na dohodu o provedení práce je možné pracovat za rok maximálně 300 hodin pro stejného zaměstnavatele. Hlavní výhodou práce na dohodu o provedení práce je jednodušší administrativa a v některých případech i výhodné zdanění. 

Z hrubé měsíční odměny se neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění, když je hrubá měsíční odměna 10 000 korun a méně. Tento limit je stejný i pro rok 2019. Pro účely platby sociálního a zdravotního pojištění se přitom nerozlišuje, zdali zaměstnanec podepsal u zaměstnavatele prohlášení k dani či nikoliv. Podpis růžového formuláře má vliv pouze na výpočet daně z příjmu fyzických osob. Při podepsaném prohlášení k dani se uplatňují daňové slevy, na které je nárok, minimálně tedy sleva na poplatníka ve výši 2 070 korun měsíčně.

Praktický příklad

Hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce zaměstnance Pokorného za měsíc leden 2019 bude 15 000 korun a zaměstnance Nováka rovněž 15 000 korun. Zaměstnanec Pokorný podepsal u zaměstnavatele prohlášení k dani, neboť je studentem a jiný příjem nemá. Zaměstnanec Novák má prohlášení k dani podepsáno u hlavního zaměstnavatele, u kterého pracuje na standardní pracovní smlouvu, proto u druhého zaměstnavatele prohlášení k dani podepsat nemohl. Oběma zaměstnancům je z hrubé měsíční odměna odvedeno povinné pojistné ve výši 1 650 Kč, z toho zdravotní pojištění 675 korun (15 000 x 4,5 procenta) a sociální pojištění 975 korun (15 000 x 6,5 procenta). Dalších 5 100 korun na povinném pojistném za ně zaplatil zaměstnavatel, z toho zdravotní pojištění 1 350 korun (15 000 x 9 procent) a sociální pojištění 3 750 korun (15 000 x 25 procent).

Práce pro více zaměstnavatelů

Na dohodu o provedení práce je možné pracovat během roku pro více zaměstnavatelů, a to i během jednoho měsíce současně. Limit pro odpracování maximálního počtu hodin se počítá u každého zaměstnavatele zvlášť. Při práci pro stejného zaměstnavatele během roku na více dohod o provedení práce (vždy pro jinou činnost) se ale odpracované hodiny sčítají. 

Kdy je vyřešen pojistný vztah u zdravotní pojišťovny?

Pokud je hrubá měsíční odměna u každého zaměstnavatele 10 000 korun a méně, tak je potřeba počítat s tím, že z důvodu výkonu takové práce nelze být v registru zdravotní pojišťovny veden jako zaměstnanec. Občané pracující pouze na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou do limitu, kteří nejsou státními pojištěnci (např. studenti, penzisté, příjemci rodičovského příspěvku…) a ani si neplatí zdravotní pojištění jako OSVČ, si musí platit měsíčně sami zdravotní pojištění jako osoby bez zdanitelných příjmů. Pro rok 2019 se zvyšuje z důvodu zvýšení minimální mzdy z 12 200 korun na 13 350 korun měsíční platba z 1 647 korun (13,5 procenta z 12 200 korun) na 1 803 korun (13,5 procenta z 13 350 korun).

I pro dohodu platí výpovědní lhůta

Dohoda o provedení práce musí být uzavřena písemně a musí v ní být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá. Práci na základě dohody o provedení práce je možné zrušit dohodou smluvních stran, výpovědí s patnáctidenní výpovědní lhůtou nebo okamžitým zrušením (pro tuto možnost musí být splněny zákonné podmínky). Pro ukončení právního vztahu se vyžaduje písemná forma.

Zajímavosti o dohodě o provedení práce

Při práci na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 001 korun a více vzniká účast na nemocenském pojištění a lze pobírat nemocenské dávky, jejichž výše závisí na dosažené hrubé odměně. Předčasní důchodci nemohou mít do dosažení řádného důchodového věku příjem zakládající účast na nemocenském pojištění, proto si v praxi přivydělávají zejména na dohody o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 korun a méně. Zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce mohou od zaměstnavatele obdržet příspěvky na smlouvu o životním pojištění, penzijním připojištění či doplňkovém penzijním spoření stejně jako ostatní zaměstnanci.