Vodné a stočné v roce 2024 zdraží. O kolik vzrostou ceny?

Vodné a stočné v roce 2024 zdraží. O kolik vzrostou ceny? (ilustrační foto)

Vodné a stočné v roce 2024 zdraží. O kolik vzrostou ceny? (ilustrační foto) Zdroj: Pixabay.com

Ceny vodného a stočného v příštím roce stoupnou v Praze i v Brně. O kolik si připlatíte?

Podle zákona o vodovodech a kanalizacích je „vodné“ úplata hrazená vlastníkovi vodovodu za dodávku pitné vody z veřejné vodovodní sítě. Naproti tomu „stočné“ je úplatou poskytovanou vlastníkovi kanalizace za odvádění odpadních vod a následné čištění. 

Vodné a stočné: Jak se počítá cena?

Cena vodného a stočného vychází z kalkulace. Vodné a stočné může mít jednosložkovou nebo dvousložkovou formu. U jednosložkové formy naleznete na vyúčtování jen pohyblivou složku – cenu násobenou množstvím odebrané vody u vodného, resp. vypouštěných odpadních vod u stočného. Dvousložková forma pak kromě spotřeby zahrnuje ještě pevnou složku – paušál za připojení k síti. 

Pevná složka je stanovena na roční období za konkrétní odběrné místo, a to podle kapacity vodoměru. Důvodem jejího zavedení jsou fixní náklady na přípojku vody, které nezávisí na odběru. K platbě pevné složky tak bude zákazník povinen vždy, bez ohledu na objem odběru pitné vody a odvádění odpadních vod. Pohyblivá složka vychází ze spotřeby vody a ceníkové ceny za 1 m3.

K vodnému a stočnému je ještě nutné připočítat daň z přidané hodnoty. Ta se od 1. ledna 2024 zvýší na 12 % ze stávajících 10 % v roce 2023.

Ceny v roce 2024 porostou o 11 až 25 procent

Jak uvedl ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR) Vilém Žák, v roce 2024 hrozí podle odhadu vývoje cen zpracovaného expertní skupinou SOVAK ČR navýšení poplatků za vodné a stočné o 11 až 25 procent. Důvodem jsou vysoké vstupní náklady na výrobu a čištění vody, tedy například na energie a spotřebu chemických látek na čištění vody. Dolní hranice pak vychází z míry inflace.

„To znamená, že všichni vodohospodáři budou ve svých kalkulacích vycházet minimálně od této hranice. Nevíme, jak se budou vyvíjet ceny energií, nevíme, jakým směrem se budou pohybovat další vstupy, jako je chemie, stavební práce, nebo materiály na trubní systémy,“ řekl Vilém Žák.

Konkrétní ceny vodného a stočného pro rok 2024 lze najít ve webovém ceníku konkrétní vodárenské společnosti.

Jak na tom bude Praha a Brno?

V pondělí 18. prosince schválila Rada hl. m. Prahy návrh, z něhož vyplývají nové ceny vodného a stočného na příští rok. Cena vodného činí 64,84 koruny a stočného 64,52 koruny za kubík (celkem tedy 129,36 koruny bez DPH). Včetně DPH Pražané zaplatí Pražským vodovodům a kanalizacím 144,88 koruny za kubík vodného a stočného, tedy o více než 16 korun více než doposud. Navýšení souvisí se schválením investic do vodohospodářské infrastruktury v částce převyšující 3 miliardy korun.

„Schválení rekordní částky v objemu přes 3,3 miliardy korun na rozvoj a údržbu pražské vodohospodářské sítě na rok 2024 považuji za zásadní,“ uvedl Michal Hroza, pražský radní pro oblast infrastruktury. „Věřím, že se nám vodní blahobyt, ve kterém v Praze žijeme, bude i nadále dařit rozvíjet,“ dodal Hroza.

V Brně má vodu na starosti společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Podle ceníku zveřejněného na internetu bude v roce 2024 vodné 52,60 koruny za kubík a stočné 52,93 koruny za kubík. Celkem tedy domácnosti zaplatí 105,52 koruny za kubík vč. DPH (94,22 koruny bez DPH).

„Obyvatelé města Brna zaplatí v roce 2024 za 1 m3 vody (tj. 1 000 litrů) 94,22 koruny bez DPH. Oproti tarifům z roku 2023 dochází k navýšení vodného a stočného o 1,6 procenta (bez vlivu změny sazby DPH v roce 2024). Nárůst tarifů souvisí s vývojem nákladů na služby, které poskytují Brněnské vodárny a kanalizace,“ vysvětluje Renata Hermanová ze společnosti Brněnské vodárny a kanalizace.