Léto a kotlíkové dotace lákají k výměně kotle. Vyplatí se? | e15.cz

Léto a kotlíkové dotace lákají k výměně kotle. Vyplatí se?

Jana Poncarová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Kotle a radiátory s nástupem letních teplot vychladly. Zároveň se rozbíhá druhá vlna kotlíkových dotací, v nichž je na nové ekologické zdroje tepla připraveno 3,4 miliardy korun. Oproti minulým výzvám nemusí domácnosti současně zateplovat. Kolik můžete na nový kotel dostat?

Dotace na nové zdroje tepla, například na kotle na biomasu nebo na tepelná čerpadla, nabízejí domácnostem krajské úřady prostřednictvím kotlíkových dotací. Podle odhadů ministerstva životního prostředí by připravené finance mohly stačit na výměnu 35 tisíc kotlů.

Na rozdíl od předchozích kol kotlíkových dotací nemusí domácnosti realizovat takzvaná mikroenergetická opatření a poptávat služby energetických specialistů. Na druhou stranu, ten, kdo zkombinuje dotaci na nový kotel s dotací na některé nízkoenergetické opatření z programu Nová zelená úsporám, dostane ke kotlíkové dotaci bonus až 40 tisíc korun.

Dotace podpoří kotle na biomasu i tepelná čerpadla

Nejvyšší příspěvky mohou lidé získat na zařízení, která využívají obnovitelné zdroje energie v automatickém provozu. Nejvyšší příspěvek, 127 500 korun, tak lze získat na pořízení tepelného čerpadla nebo kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Kotlíkové dotace už nepodporují nákup kotlů čistě na uhlí a pro kombinované kotle na uhlí a pelety byl zavedený finanční limit 75 tisíc korun.

„Nově nebudeme podporovat kotle čistě na uhlí, ale pouze automatické kombinované kotle na uhlí a biomasu. Zájem o čistě uhelné kotle byl totiž v první výzvě minimální, tyto kotle tvořily pouhých 12 procent ze všech podaných žádostí,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Kolik můžete na nový kotel dostat?

Typ nového zdroje  max. % podpory   maximální limit - ostatní oblasti maximální limit - prioritní oblasti 
Kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (peletové kotle)  80 %  120 000 Kč  127 500 Kč
Tepelná čerpadla (všechny typy)  80 %  120 000 Kč  127 500 Kč
Kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva  80 %  100 000 Kč  107 500 Kč
Plynové kondenzační kotle   75 %  95 000 Kč  102 500 Kč
Kombinované kotle na uhlí a biomasu se samočinnou dodávkou paliva  75 %  75 000 Kč  82 500 Kč

Zdroj: MŽP

Bonus získáte, když zateplíte

Šanci získat vyšší podporu mají domácnosti, které žijí v takzvaných prioritních oblastech, tedy s nejvíce znečištěným ovzduším, například v Moravskoslezském kraji. Ty automaticky získají bonus 7 500 korun.

„Nově jsme oproti první výzvě zavedli stropy na maximální výši dotace. Tím zajistíme, že kotle nebudou zbytečně předražené, ale na žadatele to zároveň nijak nedopadne,“ dodává náměstek sekce evropských fondů ministerstva životního prostředí Jan Kříž.

Zkrátka nepřijdou ani ti žadatelé, kteří by chtěli spolu s výměnou kotle provést další energeticky úsporná opatření, například vyměnit okna či částečně zateplit dům.

„Pokud se majitel rodinného domu rozhodne, že vedle výměny kotle provede i některé z dílčích opatření z programu Nová zelená úsporám, například vymění okna, dveře nebo zateplí strop nad nevytápěnou půdou, získá kromě kotlíkové dotace další bonus ve výši 20 000 korun, v případě instalace nového kombinovaného kotle dokonce až 40 000 korun,“ prozrazuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR. Získat bonus na zateplení je možné prakticky kdykoliv, až do konce trvání programu Nová zelená úsporám.

Zateplujte teď, žádejte později

Kotlíkové dotace jsou financované z evropských peněz a lidé o ně mohou žádat na svém krajském úřadě. Ve druhém kole kotlíkových dotací bude mezi kraje rozděleno 3,4 miliardy korun, které budou následně přerozděleny mezi domácnosti.

Mezi způsobilé výdaje lze zahrnout nejen náklady na pořízení zdroje, jeho instalaci, nebo vybudování palivového skladu, ale také náklady na novou otopnou soustavu či její rekonstrukci včetně regulace a měření a úpravy spalinových cest, jako je třeba vložkování komína. Do uznatelných nákladů je také zahrnuta projektová dokumentace.

Ministerstvo v každém kraji stanovilo novou výši alokovaných prostředků, o jakou mohou kraje žádat a zároveň povinné počty kotlů, které za tyto prostředky musí kraje vyměnit. Žadatelé budou moci o další kotlíkové dotace požádat na příslušném krajském úřadě poté, co kraj vyhlásí výzvy pro občany.

Stále platí, že domácnosti mohou kotel vyměnit už nyní, protože administrátoři dotací uznávají veškeré způsobilé náklady týkající se kotlíkových dotací od data realizace 15. 7. 2015. Zdokumentovanou výměnu a náklady je potřeba uschovat a počkat na nejbližší vyhlášenou krajskou výzvu.

Autor: Jana Poncarová

Mzdová kalkulačka

Newslettery