Přepis energií při stěhování: Jak na to bez sankcí a pokut?

Přepis energií

Přepis energií Zdroj: BOHEMIA ENERGY

..
..
..
..
Energie
13
Fotogalerie

Stěhování do nového bydlení znamená celou řada vyřizování a povinností. Nezapomeňte odhlásit také energie. Jak elektřinu a plyn přepsat bez zbytečných pokut?

Přepis energií

Dodávky elektřiny a zemního plynu se vážou vždy ke konkrétnímu odběrnému místu. Elektroměr ani plynoměr si s sebou do nového bydliště nemůžete odnést, proto je třeba energie odhlásit a přepsat je na nového majitele. Jen tak se vyhnete nepříjemnostem v podobě faktury za elektřinu, kterou jste nespotřebovali.

Při opuštění starého bytu nebo domu byste se vždy měli obrátit na dodavatele energií a požádat o ukončení dodávek nebo o přepis odběrného místa na nového majitele či nájemníka. Nejde o nijak výjimečný proces, dodavatelé na svých webech většinou mají formuláře, které si můžete stáhnout a vyplnit.

Nové místo, nová smlouva

Pokud chcete i v novém bydlišti pokračovat v odběru energií od stávajícího dodavatele, pak většinou stačí společnost informovat o změně a požádat ji o novou smlouvu. Když se stěhujete do novostavby nebo zařizujete přepis energií při změně vlastníka, třeba v rámci dědictví, odhlášení rovněž není nutné.

Jiná je ale situace, pokud z bytu či domu odcházíte, prodáváte ho či pronajímáte, a energie si na sebe bude psát nový vlastník či nájemce. I když by měl dodavatel stěhování z odběrného místa uznat jako důvod pro ukončení smlouvy, ne vždy to tak je. Stěhování není automatickým důvodem pro ukončení smlouvy, zákon totiž takovou možnost neupravuje.

Starou smlouvu vypovězte

Pokud vás dodavatel odmítne, nezbyde vám pravděpodobně jiná možnost než stávající smlouvu vypovědět v souladu s obchodními podmínkami. Jestliže máte smlouvu na dobu určitou, můžete ji vypovědět kdykoli během roku, po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty budete volní. Smlouva na dobu určitou, která je uzavřená na dva nebo na tři roky, pak může být obtížné vypověditelná, dodavatelé totiž za předčasné ukončení požadují sankce.

Možností pak je, že spotřebitel bude ve smlouvě pokračovat na novém odběrném místě. Pokud si však smlouvu nevezme s sebou do nového bydliště nebo nepřesvědčí nového nájemce či majitele nemovitosti, aby si sjednal smlouvu s původním dodavatelem, čeká ho smluvní pokuta ve výši tisíců až desetitisíců korun.

Konkrétní způsob přepisu odběrného místa i seznam k tomu potřebných dokumentů se pak u jednotlivých dodavatelů liší. „Obvykle ale platí podobný základ. Kromě dokumentů souvisejících se změnou odběratele je třeba doložit také doklad o vlastnictví nebo vztahu k odběrnému místu,“ konstatuje Robert Šíma, ředitel zákaznické péče Bohemia Energy. To může být kupní nebo nájemní smlouva doplněná výpisem z katastru nemovitostí, kopie úmrtního listu, doklad o dědictví. Ne vždy všechny dokumenty dodavatel vyžaduje zaslat, někdy stačí čestné prohlášení.

Zapište si stavy energií

Nedílnou součástí přepisu energií by mělo být i provedení samoodečtu, které dá oběma stranám – původnímu a novému odběrateli – jasnou a férovou odpověď na to, kolik by měl za dosud odebranou energii zaplatit původní odběratel, a odkdy jde již spotřeba na vrub novému. Nejjednodušší je, aby si obě strany podepsaly předávací protokol, kde si vzájemně odsouhlasí stavy na měřidlech. Předávací protokoly mívají dodavatelé rovněž ke stažení na webu.

Při ukončení smlouvy nebo změně odběratele je dodavatel povinen vystavit takzvanou ukončovací fakturu. „V naší spotřebitelské poradně jsme se setkali i s případy, kdy dodavatelé účtovali spotřebu za stejné období jak původnímu, tak novému odběrateli. Je proto vhodné mít zaznamenány údaje o spotřebě a vyúčtování případně reklamovat,“ radí odborníci z dTestu.