Jak vyplnit daňové přiznání? Daňové doklady a jak na výpočet daně z příjmu

Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2023? Daňové doklady 2024, jak na výpočet daně

Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2023? Daňové doklady 2024, jak na výpočet daně Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

Ke každému daňovému přiznání je nutné připojit alespoň jednu daňovou přílohu. Někteří daňoví poplatníci si přitom vystačí s jednou přílohou, jiní třeba až s deseti. Které jsou nejčastější daňové doklady za rok 2023?

Nejméně daňových starostí mají zaměstnanci, kteří nemají povinnost podávat daňové přiznání a požádají svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně do 15. února. Při uplatnění některého daňového odpočtu nebo některé roční daňové slevy je nutné i v těchto případech oprávněný nárok snižující roční daňovou povinnost doložit a mzdové účetní doručit příslušný doklad.

Dvoustránkové nebo čtyřstránkové daňové přiznání

Za rok 2023 je možné splnit daňovou povinnost vyplněním dvoustránkového nebo čtyřstránkového daňového přiznání. Zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání vyplňují daňoví poplatníci s příjmy pouze ze závislé činnosti (ze zaměstnání), i k tomuto přiznání je však nutné doložit příslušné daňové přílohy.

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti

Všichni daňoví poplatníci s příjmem ze závislé činnosti během roku 2023, ze kterého byla odvedena zálohová daň z příjmu, musí k daňovému přiznání připojit potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů, u kterých během roku 2023 pracovali. V uvedeném potvrzení o zdanitelných příjmech je uvedena zejména souhrnná hrubá mzda a souhrnná částka zaplacené zálohové daně z příjmu, případně i vyplacené měsíční bonusy.

Potvrzení o zdanitelných příjmech z brigády

Zejména studenti nebo penzisté, kteří si během roku přivydělávali na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 tisíc korun a méně a neměli u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani, mohou při nízkém daňovém základu obdržet odvedenou srážkovou daň zpět po podaném daňovém přiznání. Opět je nutné k daňovému přiznání přiložit potvrzení od zaměstnavatele, kde je vyčíslená odvedená srážková daň z příjmu během roku 2023.

Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka ve výši 30 840 korun, na kterou mají nárok všichni daňoví poplatníci, je daň z příjmu za rok 2023 nulová až do daňového základu 205 600 korun a případně zaplacená daň z příjmu během roku je daňovým přeplatkem. Při uplatnění slevy na studenta a dalších daňových slev či odpočtů může být daňová povinnost nulová i při vyšším daňovém základu.

Daňové přiznání v roce 2024

V roce 2024 podávají daňové přiznání za rok 2023 nejen lidé, kteří se živí jako OSVČ, ale také mnozí zaměstnanci, studenti, důchodci nebo brigádníci. V našem velkém shrnutí se dozvíte jak a do kdy podat daňové přiznání, kdo má povinnost daňové přiznání vyplnit a co dělat, pokud v něm uděláte chybu.

Výpočet dílčího základu daně ze samostatné výdělečné činnosti (příloha číslo jedna)

Daňoví poplatníci s příjmy ze samostatné výdělečné činnosti vyplňují i přílohu číslo jedna ke čtyřstránkovému daňovému přiznání. V tomto předtištěném formuláři se zejména uvede roční příjem, výdaj, způsob stanovení výdajů, případně se rozepíší jednotlivé výdajové paušály a převedou příjmy a výdaje na spolupracující osobu. Dílčí základ daně ze samostatné výdělečné činnosti se následně přenese do řádku číslo 37 daňového přiznání.

Kalkulačka: Zisk OSVČ a výpočet daně z příjmu >>>

Výpočet dílčího základu daně z nájmu a ostatních příjmů (příloha číslo dva)

Pro příjmy z nájmu nebo ostatní zdanitelné příjmy je nutné vyplnit přílohu číslo dva klasického čtyřstránkového daňového přiznání. U příjmů z nájmu je nutné vyplnit příjmy a výdaje, přičemž výdaje je možné stanovit ve skutečné výši nebo 30procentní výdajovým paušálem.

Dílčí základ daně z nájmu se následně přenese do řádku 39 daňového přiznání. Ostatními zdanitelnými příjmy je například příjem plynoucí z prodeje nemovitosti při nedodržení podmínek pro daňové osvobození nebo příjem formou dodanění uplatněných daňových odpočtů u státem podporovaných finančních produktů při jejich předčasném zrušení. Dílčí základ daně z ostatních příjmů se přenese do řádku 40 daňového přiznání.

Formulář online

Web onlinepriznani.cz ve spolupráci s deníkem e15 nabízí online formulář pro daňové přiznání pro daň z příjmu v XML nebo PDF formátu. Formulář  vyplníte snadno, k dispozici je i verze pro OSVČ včetně přehledů pro pojišťovny. Pokud si při vyplňování tohoto formuláře pro daňové přiznání nejste jistí, můžete využít i služeb účetní. 

Online formulář pro daňové přiznání 2024 >>>

Konec března se blíží a stále nedisponujete kompletní dokumentací a spracovaným účetnictvím? Nebo se potýkáte s vysokými daňovými povinnostmi a platbami pojistného? Můžete si prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání a placení daní o tři měsíce:

Posunout termín podání daňového přiznání >>>

Nárok na daňové odpočty

Nezdanitelné položky (daňové odpočty) snižují při splnění zákonných podmínek uvedených v § 15 zákona o dani z příjmu daňový základ. Mezi nejčastější daňové odpočty za rok 2023 budou patřit:

  • dary
  • zaplacené úroky z hypotéky, kterou je řešena vlastní bytová situace
  • vlastní vklady na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření
  • vlastní vklady na smlouvu o životním pojištění

Nárok na všechny daňové odpočty je nutné doložit příslušným potvrzením, např. od banky, pojišťovny či penzijní společnosti. V klasickém čtyřstránkovém daňovém formuláři jsou pro daňové odpočty vyčleněny řádky 46 až 54. U zjednodušeného dvoustránkového daňového přiznání potom řádky 25 až 31.

Roční daňové slevy

V daňovém přiznání za rok 2023 je mimo jiné možné uplatnit slevu manželku (manžela) ve výši 24 840 korun (na držitele průkazu ZTP/P ve výši 49 680 korun), pokud má druhý z manželů vlastní rozhodný příjem nepřesahující 68 tisíc korun (rodičovský příspěvek se do limitu nepočítá). Nárok na slevu manžela (manželku) je nutné doložit čestným prohlášením. Za rok 2023 je možné ještě naposledy uplatnit školkovné na každé dítě, maximálně do částky 17 300 korun. Pro uplatnění školkovného je nutné doložit potvrzení od školky.