Termíny daní 2020: z příjmu, DPH, z nemovitosti, nabytí a další | E15.cz

KoronaHelpdesk E15

Jak ekonomicky přežít koronavir

Více k tématu

Kompletní daňový kalendář. Daňové přiznání je nutné dodat nejpozději do 1. dubna

Kompletní daňový kalendář. Daňové přiznání je nutné dodat nejpozději do 1. dubna
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: Profimedia

sou

Plátce daně musí daňové přiznání odevzdat finančnímu úřadu nejpozději do 1. dubna 2020. Termín odevzdání daňového přiznání lze oddálit, pokud přiznání za daňového poplatníka zpracovává daňový poradce. Tehdy se může datum dodání posunout až do 1. července, plátce daně ale musí finanční úřad o takovém postupu informovat nejpozději prvního dubna. Všechny termíny daní naleznete v našem daňovém kalnedáři.

Do 1. dubna musí plátce také daň zaplatit, v případě spolupráce s daňovým poradcem pak 1. července. Příslušnou částku lze buď poslat na účet finančního úřadu, nebo ji zaplatit na pokladně úřadu. Důležité je však vědět, že ačkoli jsou platby kartou na úřadech již běžné, případný doplatek daně kartou úřady neumožňují.

OSVČ a daňové přiznání za rok 2019

OSVČ a termíny pro odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) pak musí podat rovněž přehledy příjmů pro pojištění, a to nejpozději do 4. května 2020. V případě, že za OSVČ zpracovává daňové přiznání daňový poradce a doložili tuto skutečnost do 30. 4. 2020, posunese datum odevzdání Přehledu na 3. 8. 2020. Přehled odevzdávají České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) a své zdravotní pojišťovně. 

Na doplacení sociálního pojištění má pak OSVČ osm dnů od reálného odevzdání přehledu. Pokud OSVČ podá přehled 4. května, doplatek je splatný 12. května. To samé platí i pro zdravotní pojištění.

OSVČ a zálohy na sociálním pojištění v roce 2020: Víme, kolik budete platit

Termíny daní 2020

 1. Leden
 2. Únor
 3. Březen
 4. Duben
 5. Květen
 6. Červen
 7. Červenec
 8. Srpen
 9. Září
 10. Říjen
 11. Listopad
 12. Prosinec

9. leden 2020

Spotřební daň

 • splatnost daně za prosinec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

17. leden 2020

Intrastat

 • podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

20. leden 2020

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. leden 2020

Spotřební daň

 • splatnost daně za prosinec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

27. leden 2020

Daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2019

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za prosinec 2019

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí 2019

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za prosinec 2019

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí 2019

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za prosinec 2019

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí 2019

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2019

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2019 (pokud vznikl nárok)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za prosinec 2019

31. leden 2020

Biopaliva

 • hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

Daň silniční

 • daňové přiznání a daň za rok 2019

Daň z nemovitých věcí

 • daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2020

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2019

10. únor 2020

Spotřební daň

 • splatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

17. únor 2020

Daň z příjmů

 • podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

Daň z příjmů

 • podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2020 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2019

18. únor 2020

Intrastat

 • podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

20. únor 2020

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. únor 2020

Spotřební daň

 • splatnost daně za leden 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

25. únor 2020

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za leden 2020

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za leden 2020

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za leden 2020

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2020

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za leden 2020 (pokud vznikl nárok)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za leden 2020

2. březen 2020

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2020

Daň z příjmů

 • podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019

11. březen 2020

Spotřební daň

 • splatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

16. březen 2020

Daň z příjmů

 • čtvrtletní záloha na daň

17. březen 2020

Intrastat

 • podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

20. březen 2020

Daň z příjmů

 • elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25. březen 2020

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za únor 2020

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za únor 2020

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za únor 2020

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2020

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2020 (pokud vznikl nárok)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za únor 2020

26. březen 2020

Spotřební daň

 • splatnost daně za únor 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

31. březen 2020

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2020

1. duben 2020

Daň z příjmů

 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

Daň z příjmů

 • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019

9. duben 2020

Spotřební daň

 • splatnost daně za březen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

15. duben 2020

Daň silniční

 • záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020

20. duben 2020

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Intrastat

 • podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

24. duben 2020

Spotřební daň

 • splatnost daně za březen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

27. duben 2020

Daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2020

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za březen 2020

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí 2020

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za březen 2020

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí 2020

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za březen 2020

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí 2020

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2020

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2020 (pokud vznikl nárok)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za březen 2020

30. duben 2020

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2020

11. květen 2020

Spotřební daň

 • splatnost daně za duben 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

20. květen 2020

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Intrastat

 • podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

25. květen 2020

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za duben 2020

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za duben 2020

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za duben 2020

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2020

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2020 (pokud vznikl nárok)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za duben 2020

Spotřební daň

 • splatnost daně za duben 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

1. červen 2020

Daň z nemovitých věcí

 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

Daň z nemovitých věcí

 • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2020

9. červen 2020

Spotřební daň

 • splatnost daně za květen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

15. červen 2020

Daň z příjmů

 • čtvrtletní záloha na daň

Daň z příjmů

 • pololetní záloha na daň

16. červen 2020

Intrastat

 • podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

22. červen 2020

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. červen 2020

Spotřební daň

 • splatnost daně za květen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

25. červen 2020

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za květen 2020

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za květen 2020

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za květen 2020

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2020

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2020 (pokud vznikl nárok)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za květen 2020

30. červen 2020

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2020

1. červenec 2020

Daň z příjmů

 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

2. červenec 2020

Dznámení CRS (GATCA)

 • podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Oznámení FATCA

 • podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

10. červenec 2020

Spotřební daň

 • splatnost daně za červen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

15. červenec 2020

Daň silniční

 • záloha na daň za 2. čtvrtletí 2020

17. červenec 2020

Intrastat

 • podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

20. červenec 2020

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

27. červenec 2020

Daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2020

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za červen 2020

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí 2020

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za červen 2020

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí 2020

Daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za červen 2020

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí 2020

Dnergetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2020

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2020 (pokud vznikl nárok)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za červen 2020

Spotřební daň

 • splatnost daně za červen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

30. červenec 2020

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

31. červenec 2020

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2020

10. srpen 2020

Spotřební daň

 • splatnost daně za červenec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

18. srpen 2020

Intrastat

 • podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

20. srpen 2020

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. srpen 2020

Spotřební daň

 • splatnost daně za červenec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

25. srpen 2020

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za červenec 2020

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za červenec 2020

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za červenec 2020

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2020

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2020 (pokud vznikl nárok)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za červenec 2020

31. srpen 2020

Daň z nemovitých věcí

 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2020

9. září 2020

Spotřební daň

 • splatnost daně za srpen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

15. září 2020

Daň z příjmů

 • čtvrtletní záloha na daň

16. září 2020

Intrastat

 • podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

21. září 2020

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. září 2020

Spotřební daň

 • splatnost daně za srpen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

25. září 2020

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za srpen 2020

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za srpen 2020

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za srpen 2020

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2020

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2020 (pokud vznikl nárok)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za srpen 2020

30. září 2020

Daň z přidané hodnoty

 • žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2020

12. říjen 2020

Spotřební daň

 • splatnost daně za září 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

15. říjen 2020

Daň silniční

 • záloha na daň za 3. čtvrtletí 2020

16. říjen 2020

Intrastat

 • podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

20. říjen 2020

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

26. říjen 2020

Daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2020

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za září 2020

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí 2020

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za září 2020

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí 2020

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za září 2020

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2020

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2020

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2020 (pokud vznikl nárok)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za září 2020

Spotřební daň

 • splatnost daně za září 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

30. říjen 2020

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

31. říjen 2020

Daň z přidané hodnoty

 • poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

2. listopad 2020

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2020

9. listopad 2020

Spotřební daň

 • splatnost daně za říjen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

18. listopad 2020

Intrastat

 • podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

20. listopad 2020

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. listopad 2020

Spotřební daň

 • splatnost daně za říjen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

25. listopad 2020

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za říjen 2020

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za říjen 2020

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za říjen 2020

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2020

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2020 (pokud vznikl nárok)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za říjen 2020

30. listopad 2020

Daň z nemovitých věcí

 • splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2020

10. prosinec 2020

Spotřební daň

 • splatnost daně za listopad 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

15. prosinec 2020

Daň silniční

 • záloha na daň za říjen a listopad 2020, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

Daň z příjmů

 • čtvrtletní záloha na daň

Daň z příjmů

 • pololetní záloha na daň

16. prosinec 2020

Intrastat

 • podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

21. prosinec 2020

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

28. prosinec 2020

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za listopad 2020

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za listopad 2020

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za listopad 2020

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2020

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2020 (pokud vznikl nárok)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za listopad 2020

Spotřební daň

 • splatnost daně za listopad 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

31. prosinec 2020

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2020

Chytré formuláře daňového přiznání, včetně přehledů pro ZP a OSSZ. Stáhněte si je zde >>>

Minimální zálohy na sociální pojištění se zvýší. OSVČ si připlatí nejméně dvě stovky
Minimální zálohy živnostníků na zdravotní pojištění se zvýší o téměř dvě stovky

 

Autor: sou
 

Daňové přiznání

Daňové přiznání musí v roce 2020 (resp. za rok 2019) podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. Povinnost se týká všech s příjmy nad 15 tisíc korun, kteří nejsou osvobozeni od daně z příjmu.

V našem přehledu termínů najdete, kdy se jednotlivé daně platí a jak lze odevzdání daňového přiznání oddálit. Myslete na to, že pokud jste OSVČ, společně s daňovým přiznáním musíte odevzdat i Přehled o příjmech a výdajích.

 V daňovém přiznání a výpočtu měsíční čisté mzdy lze uplatňovat daňové slevy.

Daňové přiznání odevzdáváte i v případě, že jste nabyli nemovitý majetek. Mimo domů a bytů sem patří i pozemky a garáže.

S podáním daňového přiznání vám pomůžou formuláře i kalkulačky

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!

Články odjinud