Přehled o příjmech a výdajích OSVČ: daňový poradce a odevzdání | E15.cz

Jste OSVČ s daňovým poradcem? Nezapomeňte na přehled

Jste OSVČ s daňovým poradcem? Nezapomeňte na přehled
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: Tomeš Michael / E15

Romana Rybová

Česká správa sociálního zabezpečení připomíná OSVČ, kteří mají daňového poradce, že přehled OSVČ musejí podat do 3. srpna 2020. Odpovědnost za odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019 totiž nemá poradce, ale právě podnikatel.

Jestliže vám přehledy zpracovává daňový poradce, museli jste to oznámit okresní správě sociálního zabezpečení do 30. dubna letošního roku. Pokud se tedy oznámení z předchozí doby nevztahovalo na více let, případně na dobu neurčitou. 

Kdo podává přehled a jakým způsobem

Pokud využíváte služeb daňového poradce, můžete přehledy podat samostatně. Další možností je zplnomocnění právě daňového poradce. Přehled podáte buď elektronicky, prostřednictvím interaktivního tiskopisu na ePortálu ČSSZ, nebo klasicky papírově (na podatelně OSSZ nebo poslat poštou).

Pokud nevyužíváte služeb daňového poradce, musíte Přehled o přijmech avýdajích odevzdat nejpozději do 4. května 2020.

„Odpovědnost za splnění této povinnosti je výhradně na OSVČ, i když využívá služeb daňového poradce. OSSZ může za neodevzdání nebo opožděné odevzdání udělit pokutu až do výše 50 000 korun. Případná pokuta je předepsána OSVČ, nikoliv daňovému poradci. Povinnost podat přehled o příjmech a výdajích OSVČ za loňský rok mají všechny podnikající osoby, které v uplynulém roce vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost, bez ohledu na to, zda se jednalo o činnost hlavní (podnikání bylo hlavních zdrojem jejich příjmu) či vedlejší (podnikáním si „přivydělávaly“). Podání přehledu se týká i OSVČ, které podnikaly jen po část loňského roku,“ uvádí ČSSZ.

Nejen ČSSZ ale i pojišťovny

Odevzdat Přehled o příjmech a výdajích musí OSVČ i své zdravotní pojišťovně. OSVČ musí přehled podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání. Přesná data pro rok 2020 jsou tedy 4. květen a 3. srpen 2020 pro OSVČ s daňovým poradcem. Do 8. dubna pak pokud nemá povinnost podat daňové přiznání. 

Termíny pro odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích jsou dané zákonem o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Pokud termín splatnosti připadá na sobotu, neděli, nebo svátek, je regulérním termínem následující pracovní den.

Vznikl vám doplatek?

V případě, že vám po podání přehledu na pojistném vznikl doplatek, je nutné jej zaplatit do 8 dnů po dni, kdy byl přehled podán. Za pozdní úhradu nebo za úhradu pojistného v nižší částce se platí penále, které činí 0,05 procenta dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh trvá.

Pozor: Není-li podán přehled ani zaplaceno pojistné, nemůže být samostatná výdělečná činnost hodnocena pro nárok na důchod.

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka