OSVČ na vedlejší činnost: Daně, zálohy, pojištění, odvody | e15.cz
M A

Daně

Vedlejší činnost OSVČ: Jak na daňové přiznání a odvody pojištění, když podnikáte při zaměstnání

Petr Gola, Kamila Ondráčková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

I zaměstnanci mohou mít pravidelný příjem ze samostatné výdělečné činnosti. Jaké daně se platí z příjmu z podnikání? Jak je to se slevou na poplatníka? Musí se platit sociální a zdravotní pojištění, když se odvádí ze zaměstnání?

Podnikající zaměstnanci odvádí daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění ze mzdy v zaměstnání, to však neznamená, že jsou daňově osvobozeni od daní z podnikání. Jaké mají daňové povinnosti?

Daňové přiznání vyplnit musíte

Zaměstnanci s příjmem ze SVČ (samostatné výdělečné činnosti) nemohou svého zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně a musí si sami vyplnit daňové přiznání. K vyplnění daňového přiznání budou OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) od zaměstnavatele potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech a vyplní klasický čtyřstránkový daňový formulář.

Sleva na poplatníka náleží jednou

V daňovém přiznání uplatní podnikající zaměstnanci slevu na poplatníka v plném rozsahu 30 840 korun. U zaměstnavatele však mají tyto OSVČ během roku podepsáno prohlášení k dani a při výpočtu měsíční zálohové daně uplatňují měsíční slevu na poplatníka ve výši 2 570 korun.

Slevu na poplatníka lze uplatnit pouze jednou. To znamená, že za celý rok 2023 ve výši 30 840 korun, přičemž tato částka bude vyčerpána během roku již při výpočtu měsíčních záloh ze zaměstnání. Zjednodušeně řečeno daň z příjmu pouze ze samostatné výdělečné činnosti bude 15 procent z daňového základu (počítáme, že celý daňový základ nebude podléhat vyšší 23procentní sazbě daně). 

Vedlejší samostatná výdělečná činnost

V případě,že jste OSVČ při zaměstnání, se jedná o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, jako je tomu při hlavní samostatné výdělečné činnosti. 

Sazby pojistného a skutečný vyměřovací základ

Sociální i zdravotní pojištění se vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Sazba zdravotního pojištění je 13,5 procenta a sazba sociálního pojištění 29,2 procenta. Zaměstnanci pracující zároveň jako OSVČ tak musí odevzdat i přehledy pro příslušnou zdravotní pojišťovnu a OSSZ.

Osvojte si následující pojmy:

  • Daň z příjmu: Daň z příjmů fyzických osob je přímou daní, která se platí z příjmů dosažených v daném roce. Její sazba dosahuje 15 procent pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy a 23 procent pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy.
  • Daňový základ: Daňový základ je podkladem pro výpočet daně z příjmu fyzických osob. Základ daně tvoří součet jednotlivých kategorií příjmů, jedná se příjmy ze samostatné činnosti (z podnikání), ze závislé činnosti (ze zaměstnání), z kapitálového majetku, z nájmu a ostatní příjmy. Daňový základ si můžete dále snížit o odečitatelné položky a nezdanitelné části základu daně (daňová ztráta, odpočet na podporu odborného vzdělávání, poskytnuté dary a zaplacené úroky z hypotečního úvěru). Vypočtenou daň ještě můžete ponížit o slevy na dani a daňové zvýhodnění na děti.
  • Sleva na poplatníka: Sleva na poplatníka je základní daňová sleva, na kterou má nárok každý plátce daně z příjmů. Můžete ji uplatnit v daňovém přiznání nebo u svého zaměstnavatele. Její výše pro rok 2023 dosahuje 30 840 korun za rok.
  • Vyměřovací základ (skutečný) pro zálohy na zdravotní a sociální pojištění: U osob samostatně výdělečně činných je vyměřovacím základem sazba 50 % daňového základu.
  • Minimální vyměřovací základ: Pokud je váš vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, jste jako OSVČ povinni odvést pojistné z minimálního vyměřovacího základu. Minimálním vyměřovacím základem je dvanáctinásobek 50 procent průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Od 1. ledna 2023 je minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ 20 162 korun.
  • Příjem vs. zisk: Příjem je váš čistý výdělek. Zisk je pak výsledek hospodaření, tzn. částka, která vám z příjmů zůstane po odečtení všech nákladů. 

První rok jako OSVČ: Platíte zálohy?

Pokud podnikáte při zaměstnání na vedlejší činnost, v prvním roce nemusíte platit měsíční zálohy. V následujícím roce do konce dubna odevzdáte přehled o příjmech a výdajích a sociální pojištění doplatíte jednorázově dle dosaženého zisku.

Pokud je váš hrubý zisk (celkové příjmy minus výdaje) do limitu 96 777 Kč (pro rok 2023), důchodové pojištění neplatíte. Při podnikání jen po část roku se limit poměrně snižuje o jednu dvanáctinu za každý měsíc.

Sociální a zdravotní pojištění v dalších letech podnikání

  • Zálohy na sociální pojištění v dalších letech podnikání se budou odvíjet od zisku v uplynulém roce dle podaného přehledu. Minimální záloha pro rok 2023 v případě vedlejší činnosti je 1 178 korun.
  • U zdravotního pojištění při vedlejší činnosti nemáte povinnost odvádět zálohy. Pojistné doplatíte vždy zároveň s podáním přehledu o příjmech a výdajích na pojišťovnu. 

Daně a odvody pojištění pro OSVČ dle zisku

V přiložené tabulce máme vypočtenu daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění v závislosti na dosaženém zisku u podnikajícího zaměstnance, pokud je vedlejší samostatná výdělečná činnost vykonávána po celý rok 2023. Počítáme, že veškeré daňové slevy a daňové odpočty jsou využity pro příjmy v zaměstnání a souhrnný daňový základ je nižší než 1 935 552 korun a v celém rozsahu podléhá 15procentní dani z příjmu.

Hrubý zisk daň z příjmu zdravotní pojištěni sociální pojištění daně celkem
50 tisíc korun 7500 korun 3 375 korun 0 korun 10 875 korun
90 tisíc korun 13 500 korun 6 075 korun 0 korun 19 575 korun
150 tisíc korun 22 500 korun 10 125 korun 21 900 korun 54 525 korun
200 tisíc korun 30 tisíc korun 13 500 korun 29 200 korun 72 700 korun
250 tisíc korun 37 500 korun 16 875 korun 36 500 korun 90 875 korun
300 tisíc korun 45 tisíc korun 20 250 korun 43 800 korun 109 050 korun
350 tisíc korun 52 500 korun 23 625 korun 51 100 korun 127 225 korun
400 tisíc korun 60 tisíc korun 27 tisíc korun 58 400 korun 145 400 korun
500 tisíc korun 75 tisíc korun 33 750 korun 73 tisíc korun 181 750 korun
700 tisíc korun 105 tisíc korun 47 250 korun 102 200 korun 254 450 korun
900 tisíc korun 135 tisíc korun 60 750 korun 131 400 korun 327 150 korun
Autor: Petr Gola, Kamila Ondráčková

Daňové přiznání

Termín pro daňové přiznání 2023

Daňové přiznání za rok 2022 se podává v roce 2023. Do kdy podat daňové přiznání? Termíny pro daně by si měl nastudovat každý daňový poplatník, ať už se jedná o zaměstnance nebo OSVČ. Projděte si také termíny, do kdy podat opravné a dodatečné daňové přiznání a jaký je mezi nimi rozdíl. Podnikatele by měl zajímat kompletní daňový kalendář na rok 2023.

Daňové přiznání: Jak ho vyplnit a podat

Deník E15 připravil informace o tom, jak podat daňové přiznání 2023. Je důležité si uvědomit, že daňové přiznání v roce 2023 je třeba vyplnit za rok 2022. Podat daňové přiznání můžete písemně, fyzicky nebo online. K tomu, abyste podali daňové přiznání online, je potřeba datová schránka. Vyplatí se také vědět, kdo nemusí podat daňové přiznání v roce 2023.

Daně 2023: Novinky a změny

Pro daně, zálohy a odvody se toho v roce 2023 mnohé změnilo. Daňové změny a novinky zahrnují paušální daň, nové zálohy na sociální a zdravotní pojištění, windfall tax, čili daň z neočekávaných zisků, změny však postihly i DPH a vybrané limity, byť sazby daně z příjmu se oproti roku 2022 například nemění.

Formuláře pro daňové přiznání

Formuláře pro daně v roce 2023 si můžete stáhnout online na našich stránkách. Ocení je zaměstnanci, studenti i OSVČ. K dispozici jsou daňové formuláře pro fyzické i právnické osoby. Stáhněte si formuláře pro daňové přiznání na našich stránkách. Formuláře pro daně fungují v Excelu. Daňové šablony respektují soukromí uživatelů, neodesílají žádná data na servery a jsou tedy naprosto bezpečné.

Daně pro OSVČ

Živnostníci si musí daně a daňové přiznání pečlivě hlídat. Projděte si proto našeho průvodce, pokrývající téma daň z příjmu pro OSVČ. Pokud jste během roku 2022 pracovali jako živnostníci na IČO, projděte si naše rady a tipy, jak má řešit daně OSVČ a zaměstnanec v jedné osobě. Pro podnikatele je tu i naše online kalkulačka pro výpočet daně a čistého zisku za rok 2022.

Daň z nemovitosti

Kapitolu samu pro sebe představuje daň z nemovitých věcí. Jaký platí termín? Kde najít daňový formulář? Jak a do kdy ho podat? Jak na výpočet? Jak správně vyřešit daně, vám poradí náš průvodce pro daň z nemovitosti.

Daňové slevy

Důležitou součástí daňového přiznání, kterou by měl znát každý daňový poplatník, představují slevy na daních. Je jich spousta - sleva na poplatníka, sleva na dítě, sleva na manželku, sleva na důchodce, sleva na studenta a další. Snižte si své daně, vyplňte daňové přiznání správně.

Daně a studenti

Daňové přiznání musí řešit i někteří studenti. Měli jste brigády, DPČ nebo zkrácený úvazek? I těch se týkají daně. Projděte si proto informace, kdy daňové přiznání podává student.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery