Absolventi a zdravotní pojištění: Kdy začít řešit povinné odvody?

Zdravotní pojištění po škole: Kdy musíte začít platit?

Zdravotní pojištění po škole: Kdy musíte začít platit? Zdroj: Repro Strategie (Profimedia)

Na rozdíl od daně z příjmu je zdravotní pojištění povinnou daní, pouze za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát. Jak to mají s placením zdravotního pojištění absolventi? Kdy si musí sami platit zdravotní pojištění? Proč se vyplatí případná registrace na úřadu práce?

Dle § 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. je stát plátcem pojistného mimo jiné za nezaopatřené děti, přičemž nezaopatřenost se posuzuje dle zákona o státní sociální podpoře (č. 117/1995 Sb), konkrétně v § 11 a následujících.

Kdy jsou studenti státními pojištěnci?

V případě studia a soustavné přípravy na budoucí povolání jsou studenti považováni za státní pojištěnce a zdravotní pojištění za ně platí stát, a to až do věku 26 let, výjimku mají pouze doktorandi.

Absolventi základní školy a absolventi střední školy, kteří pokračují ve studiu na střední škole, respektive na vysoké škole jsou tedy státními pojištěnci i během prázdnin. Vždy je potřeba si pohlídat, aby bylo studium na další škole příslušné zdravotní pojišťovně oznámeno.

Ukončení základní školy bez pokračování ve studiu

Absolventi základní školy, kteří nepokračují ve studiu, jsou státními pojištěnci pro účely placení zdravotního pojištění do konce školního roku a následně i během celých letních prázdnin, jestliže není vykonávána výdělečná činnost zakládající účast na nemocenském pojištění. Nejpozději od září je však vhodné nastoupit do zaměstnání, aby zdravotní pojištění bylo odváděno z hrubé mzdy nebo se registrovat na úřadu práce, neboť i za občany v evidenci na úřadu práce platí zdravotní pojištění stát.

Jestliže by nebyla splněna žádná z těchto podmínek, tak dochází k automatickému zařazení do kategorie OBZP s povinností měsíční platby na zdravotním pojištění ve výši 2 552 korun, a to vždy do osmého dne následujícího měsíce.

Maturanti a poslední prázdniny

Až do konce školního roku a i během letních prázdnin jsou za státní pojištěnce považování absolventi středních škol, kteří nepokračují v dalším studiu. Maturanti, kteří si udělají „poslední prázdniny“ a třeba cestují s kamarády, mají vyřešen svůj pojistný vztah u své zdravotní pojišťovny. Od září je však nutné začít podnikat, začít pracovat nebo se registrovat na úřadu práce. Pokud by nebyla splněna žádná z těchto podmínek, tak je opět nutné platit za každý měsíc zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů.

Brigáda na DPP do 10 tisíc korun

Práce na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 tisíc korun a méně nezakládá účast na nemocenském pojištění a z takové hrubé odměny se neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění a takovou brigádu je možné mít i během „posledních prázdnin“ a přitom být stále státním pojištěncem.

Studium na vysoké škole

Podmínka studia pro účely zdravotního pojištění je splněna i v měsíci, kdy je ukončeno studium na vysoké škole a dále v následujícím měsíci, jestliže není v daném měsíci vykonávána výdělečná činnost zakládající účast na nemocenském pojištění.

Nástup do zaměstnání a odvod pojistného

Pro absolventy, kteří nastoupí do svého prvního zaměstnání, platí stejné sazby zdravotního pojištění jako pro ostatní zaměstnance. Legislativou není stanovena žádná zvýhodněná sazba zdravotního pojištění. Zaměstnanci odvádí na zdravotním pojištění 4,5 procenta ze své hrubé mzdy a zaměstnavatelé odvádí za zaměstnance 9 procent z hrubé mzdy. Za výpočet a odvod zdravotního pojištění je přitom zodpovědný zaměstnavatel. Pro výpočet zdravotního pojištění není zaveden žádný strop, neuplatňují se žádné slevy nebo odpočty. V procentním vyjádření zaplatí na zdravotním pojištění stejně zaměstnanec pracující za minimální mzdu, průměrnou mzdu i nadprůměrnou mzdu.

Hrubá mzdaZdravotní pojištění placené zaměstnancemZdravotní pojištění placené zaměstnavatelemZdravotní pojištění celkem
v korunáchv %
20 tisíc korun900 korun1 800 korun2 700 korun13,5 %
25 tisíc korun1 125 korun2 250 korun3 375 korun13,5 %
35 tisíc korun1 575 korun3 150 korun4 725 korun13,5 %
45 tisíc korun2 025 korun4 050 korun6 075 korun13,5 %
65 tisíc korun2 925 korun5 850 korun8 775 korun13,5 %
85 tisíc korun3 825 korun7 650 korun11 475 korun13,5 %
120 tisíc korun5 400 korun10 800 korun16 200 korun13,5 %
150 tisíc korun6 750 korun13 500 korun20 250 korun13,5 %

Ukončení školy a začátek podnikání

Zatímco výkon samostatné výdělečné činnosti během studia se považuje za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, tak v případě zahájení samostatné výdělečné činnosti po ukončení školy se jedná o hlavní samostatnou výdělečnou činnost. V případě výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy placena měsíční záloha na zdravotním pojištění. V prvním roce podnikání v minimální výši, která v roce 2024 činí 2 968 korun.