Paušální daň pro OSVČ: Termín přihlášení, do kdy nahlásit změny

Paušální daň 2024 pro OSVČ (ilus. foto)

Paušální daň 2024 pro OSVČ (ilus. foto) Zdroj: dotFOX s.r.o.

Pokud jako OSVČ přemýšlíte o vstupu do paušálního režimu, termín pro přihlášení vyprší dnes, 10. ledna 2024. Prozatím paušální daň využívá přes 102 tisíc živnostníků. Výše paušálních záloh ve všech třech pásmech od ledna vzroste.

Termín 10. ledna se vás týká, i když chcete z režimu vystoupit, změnit pásmo paušální daně nebo změnit výši daně za rok 2023. Příslušné oznámení můžete finančnímu úřadu doručit elektronicky, poštou i osobně na podatelnu. Má-li živnostník zpřístupněnou datovou schránku, musí oznámení ze zákona doručit výhradně elektronicky.

„Zpozornět by měli paušalisté, kteří v roce 2023 překročili hranici ročních příjmů jimi zvoleného pásma. Pokud nechtějí podat daňové přiznání, a tedy stále chtějí za rok 2023 platit paušální daň, i když ve vyšším pásmu, musí finančnímu úřadu doručit o změně pásma a doplatit rozdíl v paušálních zálohách za celý rok,“ upozorňuje generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová. Pokud tak  neučiní, budou zároveň z paušálního režimu vyřazeni a příští rok budou standardně podávat daňové přiznání.

Ti, kteří příjmový limit svého pásma nepřekročili, mohou v paušálním režimu pokračovat beze změny a stačí jim pouze přenastavit své trvalé bankovní příkazy na novou výši měsíčních záloh v roce 2024.

Ty se mění ve všech třech pásmech. Pro většinu účastníků paušálního režimu (I. pásmo) vzroste příští rok měsíční záloha na 7 498 Kč. Ve druhém pásmu bude měsíční záloha činit 16 745 Kč a ve třetím 27 139 Kč.

Zálohy se platí vždy do 20. dne kalendářního měsíce, lze je předplatit na několik měsíců či dokonce na celý rok dopředu.