Předčasný důchod u OSVČ: Jak na výpočet daně z příjmu za rok 2023?

Předčasný důchod u OSVČ: Výpočet daně, slevy a daňové přiznání

Předčasný důchod u OSVČ: Výpočet daně, slevy a daňové přiznání Zdroj: E15 (Midjourney)

V předčasném důchodu je možné omezeně podnikat jako OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná). Jaké daňové povinnosti mají výdělečně činní předčasní důchodci za rok 2023? Jak na výpočet daně z příjmu pro daňové přiznání?

Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého by vznikala povinnost platit sociální pojištění. Pokud by předčasný důchodce takový příjem měl, tak by mu za dané období nenáležela výplata předčasného důchodu. V praxi si tedy předčasní důchodci v roce 2023 nejčastěji přivydělávali na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 tisíc korun a méně a podnikali s hrubým ziskem do limitu. Vzájemný souběh těchto příjmů byl přitom možný.  

Živnostník v předčasném důchodu

Výkon samostatné výdělečné činnosti v předčasném důchodu se považuje za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Když je hrubý zisk z vedlejší samostatné výdělečné činnosti do limitu, tak se sociální pojištění neplatí.

Hlavní i vedlejší činnost během roku

Některé OSVČ vykonávaly po část roku 2023 hlavní a po část roku vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Pro výpočet sociálního pojištění se hodnotí celý kalendářní rok 2023. V takových případech se vypočítá průměrný daňový základ, který se dle počtu měsíců rozdělí na hlavní a vedlejší činnost v závislosti na počtu měsíců vykonávané hlavní a vedlejší činnosti.

U vyššího daňového základu za celý rok v praxi vzniká povinnost platit sociální pojištění při rozdělení daňového základu na hlavní a vedlejší činnost právě i z vedlejší činnosti. Na to je potřeba během plánování výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti v předčasném důchodu pamatovat a vše si předem propočítat.

Formulář online

Web onlinepriznani.cz ve spolupráci s deníkem e15 nabízí online formulář pro daňové přiznání pro daň z příjmu v XML nebo PDF formátu. Formulář  vyplníte snadno, k dispozici je i verze pro OSVČ včetně přehledů pro pojišťovny. Pokud si při vyplňování tohoto formuláře pro daňové přiznání nejste jistí, můžete využít i služeb účetní. 

Online formulář pro daňové přiznání 2024 >>>

Konec března se blíží a stále nedisponujete kompletní dokumentací a spracovaným účetnictvím? Nebo se potýkáte s vysokými daňovými povinnostmi a platbami pojistného? Můžete si prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání a placení daní o tři měsíce:

Posunout termín podání daňového přiznání >>>

Neplacení daně z příjmu

I předčasní důchodci mají při výpočtu daně z příjmu fyzických osob nárok na základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 30 840 korun a splnění zákonných podmínek i na další daňové slevy a daňové odpočty. Při uplatnění základní daňové slevy na poplatníka se neplatí daň z příjmu až do daňového základu za rok 2023 ve výši 205 600 korun. Podnikající předčasní důchodci tak neplatí sociální pojištění ani daň z příjmu, přesto musí vyplnit a odevzdat daňové přiznání a přehled pro místně příslušnou OSSZ za rok 2023.

Výpočet zdravotního pojištění u OSVČ

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se zdravotní pojištění vypočítává ze skutečného vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ jako u hlavní činnosti. Sazba zdravotního pojištění je stejná jako pro všechny ostatní OSVČ a činí 13,5 procenta. Zdravotní pojištění se na rozdíl od daně z příjmu a sociálního pojištění platí vždy.

Daňové přiznání: Vzorec pro výpočet daně

V přiložené tabulce níže máme vypočteno celkové zdanění při podnikání po celý rok 2023 v předčasném důchodu při ročním příjmu 240 tisíc korun a uplatnění 60procentního výdajového paušálu (ostatní živnost).

Výpočet Částka (Kč)
Roční příjem 240 000
Roční výdaj 144 000 
Roční hrubý zisk 96 000
Sociální pojištění 0 (hrubý zisk je do limitu)
Daň z příjmu 14 400
(96  000 x 15 procent)
Sleva na poplatníka 30 840 
Daň z příjmu po slevě 0 korun
(14 400 - 30 840, max. do nuly)
Zdravotní pojištění 6 480
(96 000 x 50 % x 13,5 %)
Daně celkem 6 480
Efektivní zdanění 6,75 %
(6 480 : 96 000)

Až do dosažení řádného důchodového věku je podnikání v předčasném důchodu výrazně omezeno. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok je však celkové zdanění nízké.

Daňové přiznání v roce 2024

V roce 2024 podávají daňové přiznání za rok 2023 nejen lidé, kteří se živí jako OSVČ, ale také mnozí zaměstnanci, studenti, důchodci nebo brigádníci. V našem velkém shrnutí se dozvíte jak a do kdy podat daňové přiznání, kdo má povinnost daňové přiznání vyplnit a co dělat, pokud v něm uděláte chybu.