Důchody od ledna 2024: Změny, valorizace a novinky přehledně | e15.cz

Důchody od ledna 2024: Změny, valorizace a novinky přehledně

Jak se změní důchody v roce 2024?
Jak se změní důchody v roce 2024?
• 
ZDROJ: Veronika Kolářová

Pavlína Zítková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Důchodová reforma budí emoce, s jistými výhradami ji podepsal prezident Pavel. Změn nastane hned několik, a abyste se v nich vyznali, připravili jsme pro vás stručný přehled. V něm se dozvíte, jak vysoké budou důchody od ledna roku 2024. Projdou valorizací? Kdy bude možné odejít do řádného a předčasného důchodu a jak se dál vyplatí penzijní připojištění?

Aktualizováno 5. září 2023

Jak praví sněmovna na svých internetových stránkách: „Schválili jsme změny nutné pro dlouhodobou udržitelnost důchodového systému a pro snižování zadlužení. Poslanci v novele zákona o důchodovém pojištění rozhodli o zpřísnění pro předčasné důchody, zpomalení řádné valorizace penzí a o nahrazení mimořádné valorizace penzí dočasným přídavkem při vyšším růstu cen.“ 

Co to ale konkrétně znamená? A kdy avizované změny začnou platit? V tomto článku se dozvíte:

Jak vysoké budou od roku 2024 důchody?

Od ledna příštího roku by měl činit průměrný starobní důchod zhruba 20 693 korun. Tedy o zhruba 360 korun více než v roce letošním. Nárůst je přitom oproti předchozímu roku o více než 400 korun nižší. Předpokládá to ministerstvo financí v návrhu státního rozpočtu na příští rok. 

Zvedne se solidární základní díl penze, zásluhová část neporoste. Všichni senioři tedy dostanou přidáno stejně. Na tiskové konferenci to 5. září oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Nařízení o zvýšení důchodů má kabinet schválit do konce září 2023.

Průměrný starobní důchod činil na konci prvního čtvrtletí 2023 19 461 korun. Od června se ještě zvedl z důcodu inflace zhruba o 760 korun. Starobní důchod od sociální správy (ČSSZ) pobírá v Česku 2,36 milionu lidí a invalidní a pozůstalostní důchody pak dalších 479 tisíc. Několik desítek tisíc penzí vyplácejí systémy resortů obrany, spravedlnosti a vnitra.

Senioři si polepší díky zvýšení základní výměry důchodu, která je pro všechny důchodce stejná a vychází ze zákonných předpisů. Odpovídá podle ministra financí Zbyňka Stanjury stavu české ekonomiky, výši inflace i tomu, jak rostly mzdy těch, kteří jsou ekonomicky aktivní. V roce 2023 činí základní výměra celkem 4040 korun. 

Nižší navýšení důchodů je způsobeno především tím, že se sice zvednou o inflaci, ale jen o třetinu reálných mezd oproti původní polovině. Reálné mzdy v roce 2022 ale nerostly a nebudou tak do zvýšení zahrnuty vůbec.

Proběhne v roce 2024 mimořádná valorizace důchodů?

Novela zákona o důchodovém pojištění myslela i na úpravu mimořádných valorizací penzí, které by nově měly být nahrazeny dočasným plněním. Příspěvky se budou vyplácet automaticky k penzi při vyšší než pětiprocentní inflaci

Nebudou však trvalou součástí důchodu, takže se nepromítnou do pravidelné lednové valorizace a zmíněná podmínka musí být naplněna v nejbližším červenci nebo ve lhůtě čtyř měsíců, pokud bude podmínka splněna v dubnu, květnu nebo v červnu.

A jak budou příspěvky vysoké? To už nezávisí na celém nárůstu cen, ale použije se jen 60 procent změřeného růstu cen. „Takto stanovený růst bude rozdělen na dvě poloviny. Podle první poloviny se stanoví výše jednotné částky dočasného přídavku, a to tak aby odpovídal částce zvýšení průměrného starobního důchodu o 30 procent růstu cen. Podle druhé poloviny se určí procento zvýšení procentních výměr vyplácených důchodů, a to tak aby opět odpovídalo zvýšení průměrného starobního důchodu o 30 procent růstu cen. Rozdělením zvýšení na pevnou část a na procentní část bude zajištěno, že se v období bezprostředně po zvýšeném růstu cen relativně více zvýší příjmy příjemců nižších důchodů,“ vysvětluje důvodová zpráva ministerstva práce a sociálních věcí.

Bude v roce 2024 zachováno takzvané výchovné?

Ano, výchovné ve výši 500 korun pro rodiče, kteří se starali o dítě, se nemění. Výhledově se uvažuje, že výchovné bude nahrazeno fiktivní či rodinným vyměřovacím základem

Důchodový věk: Kdy mohu začít pobírat starobní důchod?

Věková hranice pro odchod do důchodu se neustále pomalu zvyšuje a nebude tomu jinak ani do budoucna. Přesné navýšení ale závisí na datech Českého statistického úřadu a na tom, jak se bude prodlužovat věk dožití. Podle ministerstva práce a sociálních věcí by stále mělo platit, že doba strávená v důchodu musí zůstat pro budoucí generace stejná, tedy přibližně 21,5 roku. Aktuální termín pro váš důchodový věk vypočte naše kalkulačka pro odchod do důchodu.

Stále platí, že pro přiznání starobního důchodu v Česku musejí být současně splněny dvě zákonné podmínky:

 • dosažení důchodového věku
 • získání minimální doby pojištění

Podle aktuálně platné legislativy je nutné získat pro přiznání předčasného důchodu stejnou dobu pojištění jako pro přiznání řádného starobního důchodu. V roce 2023 činí nutná minimální doba pojištění 35 let.

Důchodový věk se liší od data narození, pohlaví a od počtu dětí. Jak se k výši starobního důchodu dostanete, napovídá důchodová kalkulačka.

Kdy mohu odejít do předčasného důchodu?

V současnosti platí možnost odejít do předčasného důchodu pro toho:

 • kdo má řádný důchodový věk vyšší než 63 let, může do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech, 
 • kdo má řádný důchodový věk nižší než 63 let (týká se žen, které vychovaly více dětí), může odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. 

Již od října letošního roku bude možné odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku.

Nesmíme zapomenout ještě na dvě novinky u předčasných důchodů:

 • podmínkou pro získání předčasného důchodu je dle novely získání minimální doby pojištění 40 let. To by podle plánů mělo začít platit v polovině roku 2024,
 • trvalé vynětí procentních výměr krácených starobních důchodů vyplácených před dosažením důchodového věku z valorizací důchodů. 

Jak se změní výše výpočtového základu u předčasného důchodu?

Změní se také krácení u předčasného důchodu, které se zatím provádí za každých započatých 90 kalendářních dnů:

 • o 0,9 procenta za období prvních 360 kalendářních dnů, 
 • 1,2 procenta za období od 361. do 720. kalendářního dne,
 • 1,5 procenta od 721. kalendářního dne. 

Nově bude krácení činit vždy 1,5 procenta výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dnů.

Přečtěte si příklady předčasného důchodu v praxi.

Jak se změní od roku 2024 penzijní připojištění a státní příspěvek?

Nespoléhejte ve stáří jen na starobní důchod, vyzvala vláda mladší ročníky. I proto jedním z dalších kroků je návrh zákona z pera ministerstva financí, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu. Primárně jde o zatraktivnění III. penzijního pilíře a zavedení tzv. dlouhodobého investičního produktu. 

Dnes jsou podmínky doplňkového penzijního spoření následující:

 • v případě odkládání 1000 korun měsíčně získá ten, kdo spoří, státní příspěvek ve výši 230 korun (23 procent z každé úložky).
 • jestliže chce střadatel využít navíc daňových výhod a snížit si daňový základ, pak musí odkládat 3000 korun měsíčně a dosáhne tak až na 6360 korun (maximální roční limit na doplňkové důchodové spoření činí 24 000 korun pro úložky na penzijní a doplňkové penzijní spoření a 24 000 korun pro platby na životní pojištění).
 • Minimální doba spoření, po které bude možné prostředky vybrat bez sankce (při splnění ostatních kritérií), činí pět let.

Od roku 2024 by mělo platit:

 • zvýšení minimálního příspěvku účastníka, od kterého je poskytován státní příspěvek i maximální příspěvek účastníka, za který je poskytována maximální výše státního příspěvku, 
 • v rozmezí 500 až 1700 korun bude nově státní příspěvek vždy činit přesně 20 procent z úložky střadatele.

Podívejte se na přehled, jak vysoký bude státní příspěvek při penzijním připojištění:

 

Příspěvek účastníka Státní příspěvek dnes Státní příspěvek nově
100 Kč 0 Kč 0 Kč
200 Kč 0 Kč 0 Kč
300 Kč 90 Kč 0 Kč
400 Kč 110 Kč 0 Kč
500 Kč 130 Kč 100 Kč
600 Kč 150 Kč 120 Kč
700 Kč 170 Kč 140 Kč
800 Kč 190 Kč 160 Kč
900 Kč 210 Kč 180 Kč
1000 Kč 230 Kč 200 Kč
1100 Kč 230 Kč + daně 220 Kč
1200 Kč 230 Kč + daně 240 Kč
1300 Kč 230 Kč + daně 260 Kč
1400 Kč 230 Kč + daně 280 Kč
1500 Kč 230 Kč + daně 300 Kč
1600 Kč 230 Kč + daně 320 Kč
1700 Kč a více 230 Kč + daně 340 Kč + daně
zdroj Ministerstvo financí ČR
 • Minimální doba spoření, po které bude možné prostředky vybrat bez sankce (při splnění ostatních kritérií), se prodlouží na 10 let.
 • Limit na všechny daňově podporované produkty spoření na stáří bude podle návrhu činit 48 tisíc korun ročně na poplatníka a 50 tisíc korun ročně na jeho zaměstnavatele (dnes je částka stejná, nově ji bude možné využít i ve vztahu k dlouhodobému investičnímu produktu). 
 • Daňové zvýhodnění bude ve III. pilíři nadále možné čerpat na úložky přesahující částku spojenou s výplatou státního příspěvku. Hranice už ale nebude pro úložky nad 1000 korun, ale 1700 korun měsíčně. 

 • Vytvoří se tzv. alternativní účastnický fond – nový typ fondu v doplňkovém penzijním spoření, který má být alternativou ke stávajícím účastnickým fondům s dynamickou investiční strategií. 
 • Novela umožní zachování účasti v transformovaném fondu při současném přispívání do účastnického fondu s tím, že státní podpora bude poskytována vždy jen na úložky do jednoho typu fondů.
 • Nebude již také možné využívat státních příspěvků na penzijní pojištění, pokud jste již v důchodu. Podle ministerstva financí je smyslem III. pilíře dlouhodobé odkládání spotřeby a tvorba úspor na důchodový věk, ke které motivuje státní podpora. Ta svůj smysl a efektivitu ztrácí, když se střadatel stane příjemcem starobního důchodu, protože III. pilíř pak pro něj funguje de facto jako pouhý krátkodobý spořicí produkt se státní podporou.
 • Vznikne také tzv. dlouhodobý investiční produkt (DIP) – banky, kampeličky, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti a samosprávné investiční fondy budou moci nově nabízet své služby investičního nebo spořicího typu jako dlouhodobý investiční produkt, aby zajistily splnění podmínek pro přiznání daňové podpory.

Z(a)tracená čísla: Investice a důchody (3. díl)

Video se připravuje ...
Z(a)tracená čísla: Investice a důchody (3.díl)

Autor: Pavlína Zítková

Mzdová kalkulačka