Vrácení přeplatku na dani z příjmu za rok 2023: Kdy přijde na účet?

Vrácení daní za rok 2023: Kdy chodí přeplatek na účet?

Vrácení daní za rok 2023: Kdy chodí přeplatek na účet? Zdroj: Midjourney (E15)

Některé daňové poplatníky čeká po odevzdání daňového přiznání za rok 2023 daňový přeplatek. Kdy v praxi nejčastěji vzniká nárok na daňový přeplatek? V jakém termínu je možné počítat s obdržením přeplatku na dani z příjmu na účet? A jaká pravidla platí pro přeplatek na sociálním a zdravotním pojištění?

Nárok na daňový přeplatek na dani z příjmu fyzických osob za rok 2023 vzniká ze tří důvodů:

  • Zaplacené daňové zálohy během roku jsou vyšší, než činí vypočtená roční daň z příjmu fyzických osob,
  • za rok 2023 se daň z příjmu fyzických osob vůbec neplatí a vzniká nárok na roční daňový bonus,
  • obdržené měsíční daňové bonusy během roku jsou nižší, než je částka ročního daňového bonusu.

Vyplnění žádosti o zaslání daňového přeplatku za rok 2023

Daňoví poplatníci, kterým vznikl v daňovém přiznání nárok na daňový přeplatek, musí vyplnit i žádost o vrácení daňového přeplatku. Tato žádost je součástí daňového přiznání, není tedy potřeba psát žádnou vlastní speciální žádost.

  • Ve dvoustránkovém daňovém formuláři je žádost o zaslání daňového přeplatku v rámečku na straně číslo jedna dole.
  • Ve čtyřstránkovém daňovém formuláři je žádost o zaslání daňového přeplatku v rámečku na straně číslo čtyři dole.

Základním údajem v žádosti je uvedení bankovního účtu.

Zákonná lhůta pro zaslání daňového přeplatku v roce 2024

Lhůta pro zaslání daňového přeplatku na účet je dle § 155 daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.) do 30 dní od termínu pro podání daňového přiznání. To znamená, že někteří daňoví poplatníci obdrží daňový přeplatek již koncem dubna (daňové přiznání je podáno v papírové formě), jiní koncem května (daňové přiznání je podáno elektronicky) a někteří až koncem července (daňové přiznání je podáno prostřednictvím daňového poradce).

Formulář online

Web onlinepriznani.cz ve spolupráci s deníkem e15 nabízí online formulář pro daňové přiznání pro daň z příjmu v XML nebo PDF formátu. Formulář  vyplníte snadno, k dispozici je i verze pro OSVČ včetně přehledů pro pojišťovny. Pokud si při vyplňování tohoto formuláře pro daňové přiznání nejste jistí, můžete využít i služeb účetní. 

Online formulář pro daňové přiznání 2024 >>>

Konec března se blíží a stále nedisponujete kompletní dokumentací a spracovaným účetnictvím? Nebo se potýkáte s vysokými daňovými povinnostmi a platbami pojistného? Můžete si prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání a placení daní o tři měsíce:

Posunout termín podání daňového přiznání >>>

Daňová vratka pro zaměstnance - příklad

Pan Radim měl v roce 2024 příjem od dvou zaměstnavatelů, v některých měsících současně, a proto měl povinnost sám podat daňové přiznání za rok 2023. Mimo zaměstnání neměl pan Radim v roce 2023 žádné jiné zdanitelné příjmy. V daňovém přiznání uplatnil pan Radim daňové odpočty (u životního pojištění a doplňkového penzijního spoření), a proto mu vznikl nárok na daňový přeplatek.

Pan Radim odevzdal daňové přiznání v papírové formě dne 20. března 2024. Termín pro odevzdání daňového přiznání v papírové formě je do 2. dubna 2024. Od 3. dubna 2024 tedy začíná běžet 30denní lhůta pro vrácení daňového přeplatku. Pan Radim tak obdrží daňový přeplatek na účet pravděpodobně koncem dubna.

Daňová vratka pro OSVČ - příklad

Podnikatelka Věra odevzdá daňové přiznání prostřednictvím datové schránky 25. dubna. Paní Věře vyšel za rok 2023 nárok na daňový bonus, což je v podstatě forma daňového přeplatku.

Pro odeslání daňového přiznání elektronicky je termín do 2. května 2024. Od 3. května 2024 začne běžet 30denní lhůta pro vrácení přeplatku, takže pravděpodobně koncem května paní Věra obdrží přeplatek na účet.

Přeplatek na sociálním a zdravotním pojištění za rok 2023

Na sociálním a zdravotním pojištění vzniká přeplatek pouze u OSVČ, jejichž zaplacené zálohy během roku jsou vyšší, než je roční vypočtené sociální a zdravotní pojištění v přehledu za rok 2023.

Termín pro odevzdání přehledu pro příslušnou zdravotní pojišťovnu a místně příslušnou OSSZ je do jednoho měsíce po termínu pro odevzdání daňového přiznání. Vyčíslený přeplatek je možné použít k úhradě příštích měsíčních záloh nebo si ho lze nechat zaslat na bankovní účet. OSVČ, které požadují zaslání přeplatku na bankovní účet, musí tuto možnost zvolit v příslušných přehledech a uvést bankovní spojení.

  • Zákonná lhůta pro zaslání přeplatku na zdravotním pojištění je dle § 14 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (zákon č. 592/1992 Sb.) do jednoho měsíce.
  • Zákonná lhůta pro zaslání přeplatku na sociálním pojištění je dle § 17 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (zákon č. 589/1992 Sb.) do jednoho měsíce.