Stručný průvodce investováním: Private Equity | E15.cz
KoronaHelpdesk E15

Jak uspět v krizi

Stručný průvodce investováním: Private Equity

Michal Aron

Private equity fondy jsou již dlouhodobě zavedenou alternativou pro majitele firem financovat růst a rozvoj jejich společností, když z různých důvodů nestačí vlastní finanční zdroje nebo nemohou dosáhnout na bankovní financování.

V posledních letech private equity fondy také zastávají důležitou roli při akvizicích rodinných firem, které řeší absenci nástupnictví. Předmětem zájmu private equity fondů se stávají perspektivní firmy, u kterých správci fondů mohou podpořit další expanzi na domácím trhu nebo do zahraničí.

Private equity fondy investují svěřené finanční prostředky do základního kapitálu nebo obchodního podílu soukromých společností a stávají se tak akcionáři nebo podílníky. Díky tomu mají správci private equity fondů možnost přímo ovlivňovat chod a směřování jimi vlastněných firem.

Stručný průvodce investováním: Venture kapitál

Nezasahují však do každodenního operativního řízení, při čemž spoléhají na profesionální manažery, ale podílejí se na formulování strategie a dohlíží na její implementaci, zpravidla z pozice členů dozorčího orgánu. Ke zhodnocení investovaného kapitálu dochází obvykle po čtyřech až šesti letech většinou prodejem firmy strategickému investorovi.

Stručný průvodce investováním: Investiční fondy – pro každého něco

Investory do private equity fondů působících v České republice jsou dlouhodobě převážně zahraniční institucionální investoři. Dobrou zprávou je však fakt, že v posledních letech do této třídy aktiv investují také lokální instituce a privátní investoři z řad úspěšných domácích podnikatelů, kteří hledají diverzifikaci a atraktivní zhodnocení svého kapitálu.

Autor je partnerem ve společnosti Arx Equity Partners.

Stručný průvodce investováním: Umění jako součást investičního portfolia

Autor: Michal Aron
 

Mzdová kalkulačka