Reklamace a změny po novelizaci občanského zákoníku | E15.cz

Reklamace a změny po novelizaci občanského zákoníku

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Zapracování dvou nových evropských směrnic z oblasti spotřebitelských smluv do českého práva, které právě probíhá, zruší v občanském zákoníku 24měsíční zákonnou záruku. Měli bychom však mít i nová práva, a to nejpozději do dvou let.

O možnosti reklamovat vadné zboží do 24 měsíců od zakoupení asi víme všichni. Podle dTestu ale většinou nevíme, že tato reklamace v zákonné záruční době není v českém právu zcela jasně  definována. Odvozuje se z ustanovení občanského zákoníku upravujícího práva z vad, které se vyskytnou u spotřebního zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí.

Novela občanského zákoníku

„V návrhu novely občanského zákoníku je tento režim změněn, kdy na jedné straně může být záruka za jakost daná smluvně nebo prohlášením poskytovatele záruky (nikoliv tedy ze zákona) a na druhé straně bude existovat odpovědnost prodávajícího za vady, které měla věc při převzetí (vady při převzetí).

Tyto vady se mohou projevit i později a spotřebitel je může prodávajícímu nebo určenému servisu vytknout. Ale vždy se bude jednat o vady, které věc měla již při převzetí, nikoliv už o vady, které se po převzetí teprve vyskytnou. A to bude konec institutu tzv. zákonné záruky,“ vysvětluje ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Neznamená to ale, že by spotřebitelé pozbyli svá práva. Odpovědnost prodávajícího za vady na zboží budete moct vytknout opět do dvou let. Někdy to ale bude trochu složitější. Jestliže se zboží porouchá do roka od zakoupení, bude se předpokládat, že vada byla na zboží už při koupi.

Pokud budete reklamovat ve druhém roce, už to nebude tak jednoduché. Když vám prodávající reklamaci zamítne, bude ve výhodnější důkazní situaci, pokud ho budete za zamítnutí žalovat. Důkazní břemeno totiž bude ležet na vás. Budete muset dokazovat, že jde o vadu, za kterou spotřebitel odpovídá.

Situace první

Koupili jste ruční mixér, kterému se po jednom roce zaseklo spouštěcí tlačítko v jedné poloze. „Spotřebitel bude tvrdit, že zboží muselo mít vadu při převzetí, která spočívala ve vadné součástce nebo dokonce ve vadné konstrukci, protože od tohoto konstrukčního prvku je namístě očekávat životnost několika let. Prodávající takovou reklamaci i v druhém roce nejspíše uzná,“ uvádí Eduarda Hekšová.

Situace druhá

Jako druhý případ si uveďme reklamaci mobilního telefonu. Ta už nebude tak jednoduchá. Mobilnímu telefonu v druhém roce přestal fungovat displej. Řešení situace se bude odvíjet od odůvodnění případného zamítnutí reklamace. Zde totiž mohou být problémy při případném soudním sporu a to hlavně s opatřením důkazů. Bude potřeba dokázat, že telefon měl vadu už při koupi.

Některé věci by se pro spotřebitele zlepšily

Prodávající bude spotřebiteli odpovídat za to, že vedle ujednaných vlastností bude koupená věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídat obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat.

To může být podle dTestu prvek, který posílí práva spotřebitele. „Spotřebitelé tedy novelou občanského zákoníku nejpozději za dva roky přijdou o současnou zákonnou záruku, stále však budou moci do dvou let uplatňovat vady věci, které na ní byly při převzetí. Domněnka vadnosti zboží se prodlouží ze současných šesti měsíců na 12, a vznikne nová odpovědnost prodávajícího nedostatečnou životností věci. To vše bude pro spotřebitele znamenat výhodnější pozici. Více však ukáže až budoucí praxe a zejména pak judikatura,“ uzavírá dTest.

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka