Nemocenská a náhrada mzdy v Rakousku: Jak dlouho pobírají zaměstnanci mzdu v plné výši?

Nemocenská a náhrad mzdy v Rakousku: Nárok, výše, délka (ilustr.)

Nemocenská a náhrad mzdy v Rakousku: Nárok, výše, délka (ilustr.) Zdroj: e15 (DALL-E)

Zatímco v Česku vyplácí zaměstnavatelé zaměstnanci náhradu mzdy během nemoci po dobu prvních 14 kalendářních dní (2 týdnů), tak v Rakousku vyplácí zaměstnavatelé náhradu mzdy během nemoci 6 až 12 týdnů. Jak vysoká je náhrada mzdy a následná nemocenská v Rakousku?

V případě pracovní neschopnosti dostává zaměstnanec v prvních 6 až 12 týdnech náhradu mzdu od zaměstnavatele. Délka nároku na náhradu mzdy závisí na délce trvání pracovního poměru. V prvních 6 až 12 týdnech náleží náhrada mzdy v plném rozsahu, tedy ve výši 100 procent předcházející mzdy. V následujících 4 týdnech již náleží náhrada mzdy v poloviční výši. Během případného nároku na náhradu mzdy v poloviční výši lze již čerpat nemocenskou, avšak v poloviční výši.

Jak dlouho dostávají zaměstnanci v Rakousku peníze v plném rozsahu?

V přiložené tabulce níže máme uvedenu délku nároku na náhradu mzdy od zaměstnavatele po dobu, kdy neklesá životní úroveň zaměstnance a finanční plnění od zaměstnavatele je ve stejné výši jako předchozí mzda.

Délka trvání pracovní smlouvyNárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele
Do jednoho roku6 týdnů
Déle než rok a méně než 15 let8 týdnů
Více než 15 let a méně než 25 let10 týdnů
25 let a více12 týdnů

Výplata nemocenské v Rakousku

Nárok na nemocenskou, kterou vyplácí rakouská zdravotní pojišťovna (Österreichischen Gesundheitskasee Krankengeld – tzv. ÖGK), vzniká až po vyčerpání nároku na plnou náhradu mzdy od zaměstnavatele. Nemocenská kompenzuje výpadek příjmů z důvodu pracovní neschopnosti.

V době, kdy náleží od zaměstnavatele snížená náhrada mzdy, se vyplácí nemocenská v poloviční výši. Následně se nemocenská vyplácí ve standardní plné výši. Výplata nemocenské je stanovena zpětně za uplynulé čtyři týdny.

Jak je nemocenská vysoká?

V prvních 42 dnech činí denní nemocenská 50 procent předchozího rozhodného příjmu a následně již 60 procent předchozího rozhodného příjmu. V přiložené tabulce máme pro názornost vypočtenu denní nemocenskou v závislosti na dosaženém předchozím rozhodném příjmu.

Při splnění zákonných podmínek může být při delší pracovní neschopnosti denní nemocenská zvýšena o 10 procent, nejčastěji splňují tuto podmínku samoživitelky (samoživitelé) pečující o nezaopatřené dítě.

VýpočetHrubá měsíční mzda (v eurech)
2 000 €3 000 €4 000 €
Denní vyměřovací základ (vypočteno za 30 dní)66,67 €100,00 €133,33 €
Denní nemocenská do 42. dne (50 procent z vyměřovacího základu)33,34 €50,00 €66,67 €
Denní nemocenská od 43. dne (60 procent z vyměřovacího základu)40,00 €60,00 €80,00 €

Nemocenská a daň z příjmu

Od daně z příjmu fyzických osob je osvobozena denní nemocenská do částky 30 euro. V případě, že je denní nemocenská vyšší než 30 euro, tak podléhá zdanění pouze částka nad tento limit, sazba daně z příjmu činí 20 procent. Například u denní nemocenské ve výši 40 euro činí daň z příjmu 2 eura (40 euro – 30 euro) x 20 procent.

Jak dlouho se nemocenská v Rakousku vyplácí?

Základní podpůrčí doba pro nemocenskou je 26 týdnů. Při splnění podmínek, tj. splnění potřebné minimální doby pojištění alespoň v rozsahu 6 měsíců v posledních 12 kalendářních měsících před nástupem na nemocenskou, může být podpůrčí doba prodloužena až na 52 týdnů.

Zdroj: Österreichische Gesundheitskasee (gesundheitskasse.at) und MISSOC (Mutual Information System on Social Pretection)

Nemocenská a náhrada mzdy v Česku - online kalkulačky

Jak funguje nemocenská a náhrada mzdy v Česku? Vypočtěte si výši a ověřte nárok na jejich vyplácení pomocí finančních kalkulaček. Dozvíte se také, jak se výpočet provádí a jak dlouho vám stát a zaměstnavatel musí vyplácet peníze.