Proč klesá počet vyplácených vdovských důchodů?

Vdovský důchod, ilustrační foto

Vdovský důchod, ilustrační foto Zdroj: E15 (Midjourney)

Pro výplatu vdovského důchodu musí být splněny zákonné podmínky, které se během let zpřísnily, takže vdovský důchod aktuálně pobírá méně žen než v minulosti. Jaké jsou hlavní důvody? O kolik klesl počet vyplácených vdovských důchodů?

V praxi jsou mnohem častěji vypláceny vdovské důchody než vdovecké důchody, neboť ženy se v průměru dožívají vyššího věku než muži a manželky jsou často mladší než jejich manželé. V textu se tak budeme zabývat pouze vdovskými důchody, kterých bylo ke konci roku 2022 vypláceno 5,3krát více než vdoveckých důchodů.

Kdy vzniká nárok na vdovský důchod?

Nárok na vdovský důchod vzniká po zemřelém manželovi, který ke dni úmrtí pobíral invalidní důchod nebo starobní důchod nebo ke dni úmrtí splnil podmínky pro přiznání invalidního důchodu nebo starobního důchodu nebo zemřel následkem pracovního úrazu. Pro přiznání invalidního důchodu musí být získána minimální doba pojištění, která se liší dle věku. V praxi tak nebývá přiznán vdovský důchod po zemřelém manželovi, který dlouhodobě nepracoval, neboť evidence na úřadu práce se započítává pro důchodové účely pouze v omezeném rozsahu.

Jak dlouho se pobírá vdovský důchod?

Standardně se vdovský důchod pobírá pouze jeden rok a po jeho uplynutí pouze v případě, že je splněna některá ze zákonných podmínek, kterými v praxi nejčastěji jsou: péče o nezaopatřené dítě a dosažení požadovaného zákonného věku. Jestliže není některá ze zákonných podmínek splněna po uplynutí jednoho roku, tak nárok na výplatu vdovského důchodu zaniká, ale výplatu vdovského důchodu lze obnovit, jestliže dojde ke splnění některé ze zákonných podmínek v zákonné obnovovací lhůtě.

Stát vyplácí rok od roku méně vdovských důchodů

Během let se podmínky pro výplatu vdovského důchodu zpřísnily, takže stát vyplácel koncem roku 2022 o téměř 55 tisíc vdovských důchodů méně než v roce 2012. V přiložené tabulce máme uveden celkový počet vyplácených vdovských důchodů (tj. sólo vdovské důchody, vdovské důchody v kombinaci se starobním důchodem i vdovské důchody v kombinaci s invalidním důchodem).

Rok (vždy k 31. 12.)Vypočet vyplácených
vdovských důchodů
2022515 949
2020523 624
2018537 856
2016549 471
2014560 256
2012570 645

Zdroj: ČSSZ

Snížení obnovovací lhůty

Zákonná obnovovací lhůta u vdovských důchodů byla ještě do konce roku 2011 pětiletá, zatímco od roku 2012 je obnovovací lhůta pouze dvouletá. To znamená, že mnohem více vdov splnilo v zákonné obnovovací lhůtě věkovou podmínku a výplata vdovského důchodu se jim obnovila. Toto opatření se projevovalo během let na počtu vyplácených vdovských důchodů postupně.

Postupné zvyšování požadovaného věku

Dalším důvodem je zpřísnění věkové podmínky. Pro pobírání vdovského důchodu po uplynutí jednoho roku nebo v zákonné obnovovací lhůtě musí vdova dosáhnout alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk muže stejného data narození nebo musí dosáhnout vlastního důchodového věku, pokud je její vlastní důchodový věk nižší. Důchodový věk v Česku se přitom postupně prodlužuje, občané odcházejí aktuálně do důchodu později, než tomu bylo v minulosti. Splnit věkovou podmínku je pro vdovy rok od roku složitější. Přitom ještě v roce 2009 stačilo ženě dosáhnout věku 55 let, aby vdovský důchod pobírala i po uplynutí jednoho roku.

Důchodová reforma a prodloužení obnovovací lhůty

Připravované legislativní změny v rámci plánované důchodové reformy mimo jiné počítají i s opětovným prodloužením obnovovací lhůty u vdovských důchodů ze dvou let na pět let.

Video placeholde
Rozhovor s Danielem Pražákem pro pořad Flow • e15