Převod nevyčerpané dovolené 2018 | E15.cz

Konec roku se blíží. Nevyčerpaná dovolená se neproplácí. Můžete si ji ale převést

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Minimální zákonná dovolená v Česku činí 4 týdny, řada zaměstnavatelů poskytuje jako významný firemní benefit týden dovolené navíc. Jak je to v případě nevyčerpání dovolené během roku? Jak se počítá náhrada mzdy za dovolenou?

Základní délka dovolené činí v Česku 4 týdny v kalendářním roce, zaměstnanci zaměstnavatelů uvedených v § 109 zákoníku práce (např. zaměstnanci státu, územních samosprávních celků, státního fondu...) mají nárok na dovolenou v rozsahu 5 týdnů. Pedagogičtí a akademičtí pracovníci mají nárok na 8 týdenní dovolenou.

Zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek, například 6 hodin denně, mají nárok na dovolenou ve stejném rozsahu jako zaměstnanci pracující na plný úvazek. Při čerpání dovolené však v takovém případě náleží náhrada mzdy oproti plnému úvazku za 6 hodin za den.

Dovolenou si můžete převést

Termín čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen určit dle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo.

V případě, že není dovolená za kalendářní rok vybrána v plném rozsahu, tak se nevyčerpaná dovolená neproplácí, ale nevyčerpaná dovolená se převádí do dalšího roku. Možný je už dokonce i převod dovolené nad povinný rámec 4 týdnů.

Kdy výjimečně lze proplatit nevybranou dovolenou?

Jedinou zákonnou možností, kdy zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou je skončení pracovního poměru. Řádné vyčerpání roční dovolené je důležité pro zaměstnavatele i zaměstnance. Přepracovaní a unaveni zaměstnanci jsou náchylnější k chybám.

Výběrem dovolené lze vydělat

Základem pro výpočet náhrady mzdy za čerpanou dovolenou je průměrný hodinový výdělek za předcházející čtvrtletí. V praxi tedy není z finančního hlediska jedno, kdy se dovolená čerpá. Při kolísání hrubé mzdy během roku lze výběrem optimálního termínu dovolené obdržet maximální možnou náhradu mzdy za dovolenou.

Praktický příklad

Pan Kučera bude čerpat dovolenou v prosinci. Náhrady mzdy se tedy bude počítat ze třetího kalendářního čtvrtletí, tedy z měsíců červenec, srpen a září. Z náhrady za dovolenou bude panu Kučerovi standardně odvedeno sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu.

Dovolená při práci na dohody

Na práci konanou na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti se nevztahují ustanovení zákoníku práce ohledně dovolené. Podmínky dovolené je však možné sjednat. Při práci na některou z pracovních dohod však nelze automaticky počítat s nárokem na dovolenou.

Zákonné ustanovení ohledně dovolené se rovněž nevztahuje na osoby samostatně výdělečně činné. Živnostníci nemusí čerpání dovolenou s nikým řešit, záleží na jejich vlastním uvážení, jak dlouhou dovolenou budou čerpat, ale na dovolenou si musí předem vydělat, neboť během dovolené žádnou finanční náhradu nedostávají, a to bez ohledu na částky placených daní a povinného pojistného.

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka