Dohoda o pracovní činnosti 2019 | E15.cz

Dohoda o pracovní činnosti: Příští rok bude výhodnější

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Na dohodu o pracovní činnosti rádi pracují zejména penzisté a studenti. Pro rok 2019 se zvyšuje příjmový limit pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění. Za jakých podmínek lze na dohodu o pracovní činnosti pracovat?

Dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně. Jedno vyhotovení dohody o pracovní činnosti musí vždy obdržet zaměstnanec. Ve smlouvě musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.

Účast na nemocenském pojištění

V roce 2018 vzniká z důvodu práce na dohodu o pracovní činnosti účast na nemocenském pojištění, když je hrubá měsíční odměna 2 500 korun a více. V roce 2019 vznikne při měsíční odměně 3 000 korun a více. Když bude v roce 2019 hrubá měsíční odměna 2 999 korun a méně, tak se z hrubé odměny nebude platit sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Například studentka pracující dlouhodobě na dohodu o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou nad limit bude mít tedy nárok i na dávku nemocenského pojištění – mateřskou, neboť bude z hrubé odměny odvádět sociální pojištění.

Odvod srážkové daně

Pokud zaměstnanec nemá u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani, tak se z dohody o pracovní činnosti odvádí 15procentní srážková daň, jestliže je hrubá měsíční odměna 2 500 korun a méně (tento limit se od příštího roku nemění). Prohlášení k dani může mít zaměstnanec podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele.

Rozsah práce

Dle zákoníku práce je možné dohodu o pracovní činnosti uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v daném kalendářním roce 300 hodin. Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Výše odměny za odvedenou práci není limitována.

Práce pro více zaměstnavatelů současně

Na základě dohody o pracovní činnosti je možné si přivydělat pro více zaměstnavatelů současně. Limit pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění se posuzuje u každého zaměstnavatele zvlášť.

Povinnost podat daňové přiznání

Zaměstnanci mající v některém měsíci roku příjem od dvou a více zaměstnavatelů, ze kterého se odvádí zálohová daň z příjmu, tak musí za příslušný rok podat daňové přiznání. To platí i v případě práce na dohodu o pracovní činnosti pro dva zaměstnavatele, u kterých nebylo podepsáno prohlášení k dani a není odvedena srážková daň. Například pracující penzisté si mohou současně přivydělávat na dohodu o pracovní činnosti pro více zaměstnavatelů a vzniká jim povinnost podat daňové přiznání.

Patnáctidenní výpovědní lhůta

Právní vztah založený dohodou o pracovní činnosti je možné zrušit vzájemnou dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem ke sjednanému dni. Výpovědí zaměstnance nebo zaměstnavatele je možné ukončit právní vztah založený dohodou o pracovní činnosti s patnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Dohoda nebo výpověď musí být písemně.

Studenti mohou uplatnit slevu na studenta

I při práci na dohodu o pracovní činnosti je možné uplatňovat daňové slevy, na které je nárok. Podmínkou je podepsání prohlášení k dani u zaměstnavatele. Pracující studenti uplatní mimo základní daňové slevy na poplatníka ve výši 2 070 korun i slevu na studenta ve výši 335 korun měsíčně.

Není nárok na odstupné

Legislativní úprava platící na práci na standardní pracovní poměr neplatí v plném rozsahu i pro práci na dohodu o pracovní činnosti. Jedná se například o odstupné, dovolenou nebo cestovní náhrady.

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka