Daně online, zálohy odpočtů DPH a snížení úroků, schválila vláda | e15.cz

Daně online, zálohy odpočtů DPH a snížení úroků, schválila vláda

Aleš Pospíšil

Aleš Pospíšil

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Vláda schválila novelu daňového řádu, která přináší zjednodušení a elektronizaci daní.

Jedná se o návrh Ministerstva financí (MF), jehož stěžejní součástí je legislativní ukotvení online finančního úřadu (portál MOJE daně). V podstatě se jedná o rozšíření již existující daňové informační schránky (DIS), kterou dnes využívá jen hrstka poplatníků.

Systém má být podobný internetovému bankovnictví, uživatelé budou mít lepší přehled o svých daňových povinnostech, slibuje MF. Poplatníkům bude nově nabízet možnost předvyplnění daňového přiznání údaji, jimiž finanční úřad disponuje z dřívějších daňových řízení, bude poskytovat další informace o historii poplatníka a současně rozšíří možnost podání daňových přiznání přes internet.

K přístupům do portálu MOJE daně a autorizaci podání bude uživatel dle vlastní volby využívat například e-občanku, přihlašovací údaje do systému datových schránek či údaje přidělené finančním úřadem. Portál bude provozován na doméně www.mojedane.cz. Spuštěn má být ve 4. čtvrtletí roku 2020, vzhledem k jeho ohlášení už v roce 2016 mají ovšem poplatníci právo být ohledně termínu skeptičtí.

Měsíc k dobru a rychlejší vratka

Jelikož se stát řídí heslem littera scripta manet (co je psáno, to je dáno), jsou daňoví poplatníci (daně z příjmů fyzických osob) zvyklí podávat vše papírově (listině).

Motivací přejít na elektronické podání bude prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání k daním z příjmů o 1 měsíc. V případě elektronické žádosti získá poplatník také benefit v podobě dřívějšího vrácení přeplatku na dani. Nedílnou součástí novely je zrušení povinnosti podávat daňová přiznání elektronicky pro poplatníky, kteří si dobrovolně zřídili datovou schránku.

Další klíčovou změnou v novele je zavedení zálohy na daňový odpočet, která umožní dřívější vrácení části nadměrných odpočtů na DPH. Navrhovaná úprava má zamezit situaci, kdy berňák zadržuje daňovému subjektu nadměrný odpočet v celé výši, přestože prověřuje pouze jeho část.

Stát tak vyhoví Ústavnímu soudu, který judikoval, že zadržování nesporné části odpočtu DPH je omezování vlastnických práv (ačkoli požadavek na nezadržování nesporné části odpočtu DPH výrazně koliduje se stávající legislativou, zákon například nezná žádné částečné platební výměry na daň, apod.).

Novela dále snižuje úroky z prodlení se zaplacením daně. Tzv. reparační úrok se snižuje na úroveň podle občanskému zákoníku. Z nynějších 14 procent + repo sazba ČNB) na 10 procent. Analogicky dojde ke snížení úroku z posečkané částky na polovinu. V situacích, kdy je naopak úrok vyplácen finančním úřadem poplatníkovi jako kompenzace za dlouhotrvající zadržení nadměrného odpočtu, dojde ke zvýšení ze stávajících 2 procent + repo sazba ČNB na 5 procent.

Účinnost novely daňového řádu se bude odvíjet od průběhu legislativního procesu a je navržena k prvnímu dni druhého kalendářního měsíce, který bude následovat po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů. Předpokládaný termín nabytí účinnosti je 1. května či 1. června příštího roku.

Mzdová kalkulačka