Na zdravotní péči si průměrně připlácíme 5 tisíc ročně

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Profimedia

Náklady na zdravotní péči každým rokem rostou. Veřejné zdravotní pojištění nestačí tento nárůst pokrývat. Díky tomu se logicky zvyšují i přímé platby občanů za zdravotní péči.

V roce 2010 zaplatil každý z nás za služby a zboží ve zdravotnictví ročně 4,1 tisíce korun. O osm let později už to bylo skoro 5,5 tisíce. České domácnosti vydaly v roce 2018 na zdravotní péči 57,8 mld. korun, tedy 13,4 procent z celkových výdajů na zdravotní péči. Od roku 2010 se uvedené výdaje domácností zvýšily o více než jednu třetinu. To jsou data Českého statistického úřadu.

Češi se na financování zdravotní péče podílí podobně jako Dánové, Švédi nebo Britové. Méně platí Němci, naopak mnohem více Rakušané, Slováci a Poláci.

Stomatologická péče

To, že u zubaře zaplatíme nemalé částky je neodmyslitelný fakt. V roce 2010 naše domácnosti za ošetření u zubaře zaplatily 7,1 mld. korun ze své kapsy. V roce 2018 se tato částka zvýšila na 11,1 mld. korun. Při návštěvě stomatologa myslete na to, že by vás měl nejdříve seznámit se standardním ošetřením, které je hrazené pojišťovnou a až potom nabízet ošetření s použitím nadstandardních materiálů.

V roce 2018 doplatil v průměru každý obyvatel České republiky včetně nemluvňat z vlastní kapsy na stomatologický zákrok 1 049 korun, což je o 372 korun více než v roce 2010.

Ambulantní péče a pohotovost

„Významnou roli ve výdajích domácností hrály i výdaje na ostatní ambulantní péči mimo stomatologickou. Přímé platby za zdravotní péči ve všeobecných i specializovaných ambulancích dosáhly částky 6,8 mld. korun. Do nich se započítává např. široká škála poplatků za různá potvrzení nebo vstupní prohlídky do zaměstnání u praktického lékaře, dále platby za nadstandardní výkony a materiál, jako třeba rychlý krevní CRP test nebo použití jednorázových gynekologických zrcadel, a v neposlední řadě také úhrady za kosmetické operace a dermatologické zákroky nehrazené ze zdravotního pojištění. Na rehabilitační ambulantní péči, kdy pacienti docházejí na procedury do rehabilitačních zařízení, si lidé připlatili více než 1 mld. korun. Kategorie ambulantní zdravotní péče zahrnuje i 207 milionů korun, které vydaly domácnosti na regulační poplatek za využití lékařské i zubní pohotovosti,“ uvádí měsíčník Statistika&My.

Léky

Nejvíce peněz utracených za zdraví necháváme v lékárnách. V roce 2018 to bylo přes 28 mld. korun. To je asi polovina všech výdajů domácností za zdravotní péči. Co se týče volně prodejných léků, za ty jsme dali 15,6 mld. korun.

Za doplatky za léky na předpis to bylo 12,1 mld. korun. Od roku 2010 se obě částky zvýšily o třetinu. Průměrný Čech utratil v roce 2018 za volně prodejné léky 1 472 korun a za léky na předpis 1 139 korun.

„Aby byly před neúměrně vysokými doplatky zaplacenými v lékárně za léky na recept chráněny ohrožené skupiny obyvatel, tedy děti, senioři a chronicky nemocní, jsou zákonem nastaveny tzv. ochranné limity za doplatky. Zdravotní pojišťovny vracejí pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci přeplatky doplatků za léky do 60 kalendářních dnů po uplynutí čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen. Od 1. ledna 2018 byly tyto roční ochranné limity stanoveny na 1 000 korun u dětí mladších 18 let a u pojištěnců ve věku nad 65 let, na 500 Kč u pojištěnců nad 70 let. U ostatních pojištěnců zůstává nastavený limit 5 000 korun,“ vysvětluje Statistika&My