Škodu v práci pomůže vyřešit „pojistka na blbost“

..

.. Zdroj: www.spolecnosti123.cz

Spoření
Ilustrační foto
Peníze
...
..
13
Fotogalerie

Za chyby se platí, ale pokud se pojistíte, můžete vyváznout jen se spoluúčastí do třiceti procent. Co hrozí za škodu z nedbalosti a kdy vám nepomůže ani pojistka? Dočtete se v článku.

Drahé stroje či jiné vybavení, služební mobil, notebook nebo auto, pro mnohé nic výjimečného. Ale pozor, každá mince má dvě strany a problém nastává ve chvíli, kdy svěřenou věc poškodíte.

Když způsobíte škodu na firemním majetku a je nutná odborná oprava, je povinností zaměstnavatele nejprve nechat vyčíslit škodu a její výši vám oznámit zpravidla nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy byla zjištěna jak škoda, tak odpovědnost konkrétního zaměstnance.

Poté po vás může žádat finanční náhradu, a to až do výše 4,5 násobku průměrného měsíčního výdělku, který zaměstnanec pobíral před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Vše můžete vyžehlit také tím způsobem, že uvedete danou věc v původní stav.

Omezení výše náhrady však neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po užití jiných návykových látek. V těchto případech je zaměstnanec povinen uhradit plnou částku.

Promyslete si limit

Než si pojištění sjednáte, dobře si rozmyslete, na jakou částku se chcete pojistit. Pokud například vyděláváte 20 000 korun hrubého měsíčně, bude 4,5 násobek odpovídat 90 000 korun. Při platu 35 000 korun, pak bude maximální částka, kterou po vás může zaměstnavatel chtít, činit 157 500 korun. Pokud byste chtěli za pojistné ušetřit a platili částku odpovídající nižšímu platu, než který skutečně pobíráte, krytí vám v případě škody stačit nebude.

U všech produktů na trhu musíte také počítat se spoluúčastí. Ta se pohybuje od 10 do 30 procent podle toho, u které pojišťovny si produkt sjednáte a také podle výše pojistné částky. Pokud chcete mít pouze minimální spoluúčast, logicky zaplatíte za pojistné více.

Pojistné se vypočítává podle několika klíčových faktorů. Vliv na jeho výši má rizikovost povolání, kterou zjistíte z webových stránek pojišťovny. Dále hraje roli věk a místo výkonu povolání, zda se jedná o Česko, nebo zahraničí. Důležité je také to, s jakým zařízením pracujete, tedy stroje a přístroje potřebné k práci včetně služebního vozu.

Pozor si dávejte (jako u každé pojistné smlouvy) na výluky. Kromě specifických výluk ze smlouvy, které si stanovuje každá pojišťovna sama, existují i všeobecné výluky. Mezi ně patří poškození cizího majetku, které bylo způsobeno úmyslně, dále také případy, kdy zaměstnanec způsobil škodu pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, nebo v době, kdy na pracovišti probíhala stávka.