Úraz na pracovišti: v těchto případech nedostanete odškodnění | e15.cz

Úraz na pracovišti: v těchto případech nedostanete odškodnění

Aleš Pospíšil

Aleš Pospíšil, Kamila Ondráčková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Když se sečtou všechny položky od bolestného přes cestovné, ušlý zisk až po kompenzaci ztížení společenského uplatnění, může jít až o statisíce.

Pokud se vám během výkonu práce stane úraz, máte právo na odškodnění. Každý zaměstnavatel je pro tyto případy ze zákona pojištěn, takže odškodnění nejde z jeho kapsy. Jsou ale i případy, kdy za úraz v práci nedostanete nic – a zdaleka se nejedná jen o situaci, kdy hrál roli alkohol. Vyvarujte se šesti následujících situací.

Hrubé porušení pracovních předpisů

Zaznamenali jsme zkratku BOZP? Tato čtyři písmena znamenají Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci. Jde o soubor pravidel, kterých je dobré se držet. Především v technických provozech jsou pravidla bezpečnosti přísná – zahrnují nošení ochranných pomůcek, ale i přesné postupy.

 

Pokud je zaměstnanec nedodrží a něco se mu stane, bere se ohled na to, že hrubě porušil své povinnosti a musí za to nést odpovědnost. Jako příklad hrubého porušení lze uvést třeba obráběče, který si k práci nevzal povinné rukavice či lakýrníka, který se vyhýbá použití respirátoru.

Práce „načerno“

Kamarád vám „dohodil“ vedlejšák? Pokud pracujete bez smlouvy, budete to mít v případě úrazu velmi komplikované. K odškodnění je třeba, aby existovala řádná a oběma stranami podepsaná pracovní smlouva. Pokud ji zraněný nemá, z hlediska pojišťovny vůbec nepracoval.

Pozornost by měli dát také OSVČ – těm se doporučuje pojistit si odpovědnost za pracovní úrazy a vlastní činnost.

Alkohol a drogy

Na odškodění můžete zpravidla zapomenout, pokud jste se do práce dostavili s alkoholem v krvi, nebo jste si nějakou omamnou látkou zlepšili náladu až na místě. Pracovní úrazy, které vzniknou za situace, kdy je pracovník pod vlivem návykové látky, jsou k tíži zaměstnance. Protože porušil nejen pracovní předpisy, ale i pracovní právo, za úraz odpovídá sám.

A nejen to – alkohol a drogy na pracovišti jsou navíc i důvodem k okamžité výpovědi.

Šli jste úrazu naproti?

Pokud se prokáže, že se zaměstnanec zranil v podstatě schválně, nejenže žádné odškodnění nedostane, ale ještě může čelit obvinění ze snahy o pojistný podvod.

Úraz po pracovní době

Pokud se v práci zdržíte a úraz se vám stane v podstatě už mimo hodiny, kdy máte být v zaměstnání, budete mít s odškodněním problémy. Pokud se úraz stane během přesčasů, záleží na konkrétní situaci.

Děláte přesčas s vědomím nadřízeného nebo na jeho příkaz? Pak se zpravidla jedná o pracovní úraz. Jestliže jste na pracovišti po pracovní době bez jejich vědomí, záleží na posouzení bezpečnostního technika, nadřízeného a vedení firmy – jak se k případu postaví.

Nehrňte se do cizí práce

Jde především o záležitost technických a manuálních oborů – pokud se zraníte ve chvíli, kdy za nestíhajícího kolegu píšete mail klientovi, problém to nebude.

Zjednodušeně – nemanipulujete s náčiním, nebo nevykonávejte práce, která vám nepřísluší, ke které nejste proškoleni. Pokud se v takové situaci člověk zraní, odškodné s vysokou pravděpodobností nedostane. Sám totiž nese zodpovědnost za to, že se dobrovolně, bez donucení a na vlastní riziko pustil do práce, ke které nemá kompetenci.

Mzdová kalkulačka