Úraz na pracovišti: v těchto případech nedostanete odškodnění | E15.cz
KoronaHelpdesk E15

Jak vydělat v těžkých časech

Více k tématu

Úraz na pracovišti: v těchto případech nedostanete odškodnění

Aleš Pospíšil

Aleš Pospíšil, Kamila Ondráčková

Když se sečtou všechny položky od bolestného přes cestovné, ušlý zisk až po kompenzaci ztížení společenského uplatnění, může jít až o statisíce.

Pokud se vám během výkonu práce stane úraz, máte právo na odškodnění. Každý zaměstnavatel je pro tyto případy ze zákona pojištěn, takže odškodnění nejde z jeho kapsy. Jsou ale i případy, kdy za úraz v práci nedostanete nic – a zdaleka se nejedná jen o situaci, kdy hrál roli alkohol. Vyvarujte se šesti následujících situací.

Hrubé porušení pracovních předpisů

Zaznamenali jsme zkratku BOZP? Tato čtyři písmena znamenají Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci. Jde o soubor pravidel, kterých je dobré se držet. Především v technických provozech jsou pravidla bezpečnosti přísná – zahrnují nošení ochranných pomůcek, ale i přesné postupy.

 

Pokud je zaměstnanec nedodrží a něco se mu stane, bere se ohled na to, že hrubě porušil své povinnosti a musí za to nést odpovědnost. Jako příklad hrubého porušení lze uvést třeba obráběče, který si k práci nevzal povinné rukavice či lakýrníka, který se vyhýbá použití respirátoru.

Práce „načerno“

Kamarád vám „dohodil“ vedlejšák? Pokud pracujete bez smlouvy, budete to mít v případě úrazu velmi komplikované. K odškodnění je třeba, aby existovala řádná a oběma stranami podepsaná pracovní smlouva. Pokud ji zraněný nemá, z hlediska pojišťovny vůbec nepracoval.

Pojištění domácnosti a nemovitosti: Víte, jaký je mezi nimi rozdíl?

Pozornost by měli dát také OSVČ – těm se doporučuje pojistit si odpovědnost za pracovní úrazy a vlastní činnost.

Alkohol a drogy

Na odškodění můžete zpravidla zapomenout, pokud jste se do práce dostavili s alkoholem v krvi, nebo jste si nějakou omamnou látkou zlepšili náladu až na místě. Pracovní úrazy, které vzniknou za situace, kdy je pracovník pod vlivem návykové látky, jsou k tíži zaměstnance. Protože porušil nejen pracovní předpisy, ale i pracovní právo, za úraz odpovídá sám.

Kupní síla v regionech se vyrovnává, Praha se zbytku republiky vymyká

A nejen to – alkohol a drogy na pracovišti jsou navíc i důvodem k okamžité výpovědi.

Šli jste úrazu naproti?

Pokud se prokáže, že se zaměstnanec zranil v podstatě schválně, nejenže žádné odškodnění nedostane, ale ještě může čelit obvinění ze snahy o pojistný podvod.

Úraz po pracovní době

Pokud se v práci zdržíte a úraz se vám stane v podstatě už mimo hodiny, kdy máte být v zaměstnání, budete mít s odškodněním problémy. Pokud se úraz stane během přesčasů, záleží na konkrétní situaci.

Poptávka po starých domech stoupá, důvodem jsou pozemky

Děláte přesčas s vědomím nadřízeného nebo na jeho příkaz? Pak se zpravidla jedná o pracovní úraz. Jestliže jste na pracovišti po pracovní době bez jejich vědomí, záleží na posouzení bezpečnostního technika, nadřízeného a vedení firmy – jak se k případu postaví.

Nehrňte se do cizí práce

Jde především o záležitost technických a manuálních oborů – pokud se zraníte ve chvíli, kdy za nestíhajícího kolegu píšete mail klientovi, problém to nebude.

OSVČ a platba zdravotního pojištění v roce 2020

Zjednodušeně – nemanipulujete s náčiním, nebo nevykonávejte práce, která vám nepřísluší, ke které nejste proškoleni. Pokud se v takové situaci člověk zraní, odškodné s vysokou pravděpodobností nedostane. Sám totiž nese zodpovědnost za to, že se dobrovolně, bez donucení a na vlastní riziko pustil do práce, ke které nemá kompetenci.

 

Mzdová kalkulačka