Za podomní a telefonický prodej elektřiny padly milionové pokuty

Padaly vysoké pokuty

Padaly vysoké pokuty Zdroj: profimedia.cz

Jediným řešením, jak po rozvodu rodičů zůstat v domě, byla hypotéka
2
Fotogalerie

Účelové otázky kladené po telefonu, agresivní obchodní metody a administrativní pochybení vysloužily dodavateli Stabil Energy čtyřmilionovou pokutu. Pravomocnou sankci mu vyměřil Energetický regulační úřad. Spotřebitelské poradny postup úřadu vítají, upozorňují však na to, že telefonáty a podomní prodej stále fungují a zákazníci jim často podlehnou.

V jediném správním řízení prokázal regulátor energetické firmě 1 179 přestupků. Společnost se provinila jak vůči zákonu o ochraně spotřebitele, tak vůči energetickému zákonu. „Pochybení se přitom dopouští opakovaně. Okolnostem a četnosti pochybení odpovídá i výše pokuty čtyři miliony korun,“ vysvětluje Jan Pokorný z Energetického regulačního úřadu. Úřad společnosti Stabil Energy uložil pokutu už loni na jaře, tehdy sankce čítala dva miliony korun.

Agresivita a zamlžování

Společnost se provinila například tím, že využívala agresivní obchodní praktiky, když požadovala úhrady za služby, ačkoli neměla uzavřené platné smlouvy. V desítkách dalších případů pak nepravdivě informovala operátora trhu, že má písemný souhlas k převodu spotřebitele, případně že smlouva byla uzavřena v prostorách obvyklých k podnikání, i když to nebyla pravda. Pokud je smlouva uzavřena například u zákazníka doma, tedy v prostorách neobvyklých k podnikání, lidé od ní mohou bezplatně odstoupit během čtrnácti dnů.

Vůbec nejčetněji krát, u více než jedenácti set odběrných míst, společnost pochybila při zrychleném převodu spotřebitelů poté, kdy konkurenční dodavatel pozbyl možnost dodávat energii. Stabil Energy neměl v danou chvíli k dispozici uzavřené smlouvy, jak tvrdil a spotřebitele vůbec neinformoval o tom, že žádost o převod podal. „Zrychlený převod mezi dodavateli energie je umožněn spotřebitelům, jejichž dodavatel pozbyl možnosti dodávat energie. Operátorovi trhu musí být zrychlený převod ohlášen během velmi krátké doby,“ dodává Jan Pokorný.

Jako důkazy proti dodavateli posloužily i přepisy telefonických rozhovorů, jež dokreslují okolnosti, za nichž telefonický prodej probíhal. Ačkoli se spotřebitelé vyptávali na souvislosti a chtěli vědět, zda je souhlas se zasláním písemných podkladů k něčemu nezavazuje, jednoznačné odpovědi se nedočkali. Zato podle Energetického regulačního úřadu následoval účelově položený dotaz telefonisty: „Souhlasíte takhle s tou distančně uzavřenou smlouvou za těchto podmínek?“ Stačilo, když spotřebitel odvětil: „Já myslím, že jo.“ V kontrastu s tím působí skutečnost, firma později některým zákazníkům neuznala odstoupení od smlouvy, které jí bylo zasláno písemně a včas.

Pokuta jako varování

Regulátor může dodavatelům, pokud poruší zákon o ochraně spotřebitele, uložit až pětimilionovou pokutu. Stabil Energy není jediná firma, která si ji vysloužila. V roce 2015 například uložil dvoumilionovou sankci společnosti Centropol Energy, o rok později platila společnost One Energy Česká republika půl milionu korun. Společnost Bohemia Energy pak dostala loni pokutu ve výši 300 tisíc korun.

Postup Energetického regulačního úřadu uvítaly spotřebitelské organizace. „Dozorový orgán rozhodnutím jasně ukazuje, že určitá forma jednání se spotřebiteli je nepřípustná a je ochotný za ni uložit citelnou sankci. Pokuta má určitě potenciál zapůsobit na další společnosti na energetickém trhu,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Nejlepší je nepodepsat

Spotřebitelské organizace stále poukazují na to, že mezi tradiční praktiky dodavatelů patří uvádění nesprávných, nepřesných nebo neúplných informací, na jejichž základě se zákazníci rozhodují. Ruku v ruce s tím jdou i agresivní praktiky při podomním nebo telefonickém prodeji. Zástupci dodavatele se také často vydávají za někoho jiného, například za pracovníky distribuce nebo stávajícího dodavatele.

Nejúčinnější obranou je vyhnout se jakémukoliv odsouhlasení smlouvy po telefonu či podpisu při návštěvě podomního prodejce. „Spotřebitelům stále opakujeme, že za nimi žádná výhodná nabídka nepřijde sama, proto je nutná obezřetnost. Pokud už k nějaké komunikaci dojde, je lepší nic neodsouhlasit ani nepodepsat, jestliže si spotřebitel není stoprocentně jistý tím, s čím souhlasí nebo co podepisuje,“ uzavírá Lukáš Zelený.