Daňové zvýhodnění v praktických příkladech: Podívejte se, co můžete uplatnit

peníze, daně

peníze, daně Zdroj: Shutterstock

Rodiny s dětmi jsou v Česku velmi efektivně podporovány daňovým zvýhodněním. Jak je daňové zvýhodnění vysoké a jak se uplatňuje, si ukážeme v několika zajímavých praktických příkladech.

V roce 2019 činí měsíční daňové zvýhodnění na první dítě 1 267 korun, na druhé dítě 1 617 korun a na třetí a další dítě 2 017 korun. Daňové zvýhodnění může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. Zaměstnanci uplatňují daňové zvýhodnění měsíčně, osoby samostatně výdělečně činné za celý kalendářní rok v daňovém přiznání. 

Aby mohla mzdová účetní při výpočtu čisté měsíční mzdy uplatnit daňové zvýhodnění, tak je potřeba ji doručit rodné listy dětí, u starších dětí potvrzení o studiu a rovněž potvrzení zaměstnavatele druhého z rodičů, že při výpočtu čisté mzdy není daňové zvýhodnění uplatňováno nebo čestné prohlášení druhého z rodičů, pokud je OSVČ. Při splnění zákonných podmínek je možné daňové zvýhodnění uplatňovat do 26 let věku dítěte. Daňové zvýhodnění nenáleží na dítě pobírající invalidní důchod třetího stupně.

Příklad: Dvě děti

Paní Milena má hrubou měsíční mzdu 17 000 korun a uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti. Souhrnná částka daňového zvýhodnění činí 2 884 korun (1 267 + 1 617). Vypočtená daň z příjmu ve výši 1 350 korun (17 000 x 1,338, zaokrouhleno na stokoruny nahoru) x 15 procent - sleva na poplatníka 2 070) je nižší než daňové zvýhodnění na děti. Daň z příjmu v sazbě 15 procent se počítá ze superhrubé mzdy, což je hrubá mzda zvýšená o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance (v součtu 33,8 procenta). Paní Milena nebude na dani z příjmu nic platit a ještě obdrží od státu daňový bonus v částce 1 534 korun, což je rozdíl mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmů (2 884 korun - 1 350 korun).

Příklad: Na dohodu

Pan Kamil pracuje pro zaměstnavatele AB na dohodu o pracovní činnosti a u zaměstnavatele podepsal prohlášení k dani. Pan Kamil může při výpočtu čisté měsíční odměny uplatnit daňové zvýhodnění na dceru, přestože pracuje na dohodu o pracovní činnosti. Při podepsaném prohlášení k dani je možné daňové zvýhodnění uplatňovat i při práci na dohodu o provedení práce.

Příklad: Více zaměstnavatelů

Paní Veronika pracuje současně pro dva zaměstnavatele na zkrácený úvazek. Prohlášení k dani je možné mít podepsáno v daném období pouze u jednoho zaměstnavatele. Paní Veronika tedy uplatní slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění pouze u jednoho zaměstnavatele. Při výpočtu čisté mzdy v druhém zaměstnání nelze již daňové slevy uplatnit. Žádnou daňovou slevu není možné uplatnit v některém měsíci dvakrát. Paní Veronika má podepsáno prohlášení k dani u zaměstnavatele, u kterého má hrubou mzdu vyšší.

Příklad: Příjem z pronájmu

Paní Věra bude mít za rok 2019 pouze zdanitelné příjmy z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu. Paní Věra má povinnost vyplnit daňové přiznání za rok 2019. V daňovém přiznání nemůže paní Věře vzniknout nárok na daňový bonus, neboť pro účely daňového bonusu je nutné mít rozhodné příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti za rok 2019 alespoň ve výši 80 100 korun. Do rozhodného příjmu pro čerpání daňového bonusu se příjmy z pronájmu nehodnotí.

Příklad: Potomek na vysoké škole

Syn paní Romany studuje na vysoké škole a 24. října 2019 dosáhne 26 let věku. Paní Romana může uplatnit daňové zvýhodnění při výpočtu čisté mzdy naposledy za říjen, neboť daňové zvýhodnění je možné na dítě soustavně se připravující na budoucí povolání studiem nejdéle do 26 let, přičemž se naposledy uplatní za měsíc, kdy dítě k 1. dni daného měsíce nedosáhlo 26 let věku.