Dovolená a její krácení: Na kolik dní máte nárok kvůli nemoci či mateřské

..

.. Zdroj: Shutterstock

.
2
Fotogalerie

Zákoníkem práce je v Česku stanovena minimální doba dovolené v rozsahu čtyř týdnů, v praxi mnozí zaměstnavatelé poskytují jako oblíbený firemní benefit dovolenou nad zákonné minimum. Jak je to s dovolenou při práci po část roku, při dlouhodobé nemoci nebo při čerpání mateřské dovolené?

Zaměstnanec, jenž pracuje pro svého zaměstnavatele nepřetržitě alespoň 60 dní v kalendářním roce má nárok na dovolenou za kalendářní rok, případně za její poměrnou část, pokud pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. Poměrná část dovolené potom činí za každý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok.

Dovolená zaměstnanců zaměstnavatelů taxativně vyjmenovaných v zákoníku práce v § 109 (například zaměstnanci státu, územních samosprávních celků...) činí 5 týdnů, pedagogických a akademických pracovníků vysokých škol 8 týdnů v kalendářním roce.

Příklad: Smlouva na dobu určitou

Paní Simona má uzavřenu pracovní smlouvu na dobu určitou, která vyprší k 31. 8. 2019. Po skončení smlouvy na dobu určitou nebude již u zaměstnavatele pracovat. Roční nárok na dovolenou činí 25 dní. Za rok 2019 má paní Simona nárok pouze na poměrnou část dovolené, a to v rozsahu 16,5 dní dovolené (25: 12 x 8 měsíců). Nárok na dovolenou se zaokrouhluje na půldny.

Příklad: Pouze část roku 

Pan Milan řádně ukončil studia na vysoké škole a od 1. srpna nastoupí do svého prvního zaměstnání na hlavní pracovní poměr. Zaměstnavatel poskytuje dovolenou pouze v zákonném minimu 4 týdnů. Za rok 2019 bude mít pan Milan nárok na poměrnou dovolenou v rozsahu 8,5 dní.

Krácení dovolené

Zaměstnanec splňující podmínku nároku na roční dovolenou může mít dovolenou krácenou. Za prvních 100 zameškaných dnů či směn se dovolená krátí o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných pracovních dní či směn opět o jednu dvanáctinu. V případě zameškání 130 pracovních dní se tedy provádí krácení v rozsahu 2/12, musí se ukončit vždy celý interval pro krácení, nikoliv pouze započíst dalších interval.

Při krácení dovolené dle § 223 zákoníku práce musí být zaměstnanci, jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, poskytnuta dovolená alespoň v délce dvou týdnů. Zaměstnavatel krátí zaměstnanci roční dovolenou, na kterou má nárok, pouze z důvodů, které vznikly v tomto roce.

Příklad: Pracovní neschopnost

Pan Jaroslav byl v pracovní neschopnosti celý leden a únor 2019. Do konce roku 2019 však již odpracuje všechny dny. Dovolená za rok 2019 nebude panu Jaroslavovi krácena, neboť krácení z důvodu nemoci se provádí, jakmile je z důvodu nemoci zmeškáno v práci alespoň 100 dní. Z důvodu kratší nemoci se tedy roční dovolená nekrátí.

Mateřská se hodnotí jako odpracovaná doba

Do odpracované doby hodnocené pro nárok na dovolenou se počítá i doba čerpání mateřské dovolené. V praxi je tedy vhodné, aby si maminka požádala o dovolenou ihned po skončení mateřské dovolené.

Mateřská dovolená náleží zaměstnankyni v rozsahu 28 týdnů, v případě narození dvou a více dětí v rozsahu 37 týdnů. Mateřskou dovolenou nastupují zaměstnankyně šest až osm týdnů před očekávaným dnem porodu.

Příklad: Při mateřské

Paní Monika nastoupila na mateřskou dovolenou v dubnu 2019. Paní Monika bude mít tedy nárok na celou roční dovolenou za rok 2019, o kterou požádá svého zaměstnavatele ihned po skončení mateřské dovolené.