Kdy se započítává doba péče do důchodu | E15.cz
KoronaHelpdesk E15

Jak uspět v krizi

Kdy se započítává doba péče do důchodu

Romana Rybová

Někdy je nutné pečovat o blízkého člena rodiny. Bude mít tato doba, kdy nemůžeme chodit do práce, nějaký vliv na náš budoucí důchod? V jakých případech a za jakých podmínek se doba péče pro nárok na důchod a jeho výši započítá? 

Péče o děti

Pokud pečujeme o dítě ve věku do čtyř let, je tato doba náhradní dobou pojištění. Započítává se v plném rozsahu. Je to tedy podobné, jako kdybychom pracovali. A to i přesto, že během této péče nebylo placeno pojistné na důchodové pojištění. Pokud bylo pečováno o více dětí do čtyř let, doba péče bude započítána pouze jednou.

„Doba péče o dítě do 4 let se prokazuje až při podávání žádosti o důchod, a to rodným listem dítěte (či jiným dokladem prokazujícím vztah k dítěti) a čestným prohlášením o době a rozsahu péče. Pro toto prohlášení existuje speciální tiskopis, který žadatel o důchod obdrží na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ),“ uvádí Jana Buraňová, tisková mluvčí ČSSZ.

Pokud by rodič chtěl zůstat doma s dítětem starším čtyř let, měl by zvážit, zda by nebylo dobré přihlásit se k dobrovolnému důchodovému pojištění.

K otázce udržitelnosti penzí by se důchodová komise mohla dostat koncem roku

Osoby závislé na péči druhých

„Péče o osoby, které jsou pro svůj nepříznivý zdravotní stav závislé na pomoci druhé osoby, je také náhradní dobou pojištění a započítává se pro důchod. Musí se však jednat o dobu osobní péče o osobu mladší 10 let závislou na pomoci druhé osoby v I. stupni závislosti (lehká závislost) a o dobu osobní péče o osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na pomoci druhé osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti (středně těžká, těžká a úplná závislost). Osoba poskytující péči a osoba uznaná v příslušném stupni závislosti spolu musí žít v domácnosti – tato podmínka není vyžadována u péče o osoby blízké a od 1. 9. 2018 též u asistenta sociální péče podle § 83 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. V období před 1. 1. 2007 se za náhradní dobu pojištění považuje péče o osobu v různém stupni bezmocnosti nebo o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči,“ vysvětluje ČSSZ.

Tato doba péče je pro potřeby důchodu započítána stejně jako zaměstnání. V případech, kdy péče o osobu závislou byla delší než 15 let, je zákonem stanoven specifický způsob výpočtu. Dojde ke dvojímu výpočtu procentní výměry důchodu, a to tak, že doba péče se bude považovat buď za dobu vyloučenou, nebo za dobu pojištění s příjmy odpovídajícími částkám vyplaceného příspěvku na péči. Platí zásada, že pečující osobě bude přiznána výše důchodu, která je pro ni výhodnější.

Polovina českých důchodců má penzi pod 13 200 korun, varuje šéfka nové komise

Pokud chcete dobu péče o blízkou osobu do důchodu, ať už starobního nebo invalidního, započítat, musíte ji prokázat rozhodnutím OSSZ. To totiž v rozhodování o důchodu slouží jako doklad o tom, jak dlouho a v jakém rozsahu jste o osobu závislou pečovali. O toto rozhodnutí můžete požádat kdykoliv po skončení péče.

Jestliže vaše pečování trvá i v době, kdy o důchod žádáte, stejně o rozhodnutí musíte požádat. Pokud o osobu pečovalo více osob, bude si o potvrzení moct požádat pouze ta osoba, která pečovala v největším rozsahu.

Co je potřeba dodat k žádosti

Když jdete žádat o rozhodnutí, musíte předložit pochopitelně doklady totožnosti, potvrzení krajské pobočky Úřadu práce o vzniku stupně závislosti a o době poskytování příspěvku na péči o závislou osobu a také popis průběhu vykonávané péče. Dále bude třeba prokázat vztah k pečované osobě (například rodnými nebo oddacími listy).

Pokud jste pečovali o osobu, se kterou nejste v přímém příbuzenském vztahu, bude potřeba prokázat společnou domácnost čestným prohlášením. Jestliže už osoba, o kterou se pečovalo, zemřela, dokládá se úmrtní list.

Autor: Romana Rybová
 

Mzdová kalkulačka