Rodičovská a přivýdělek z brigád: Proč byste si měli hlídat výši příjmu?

Brigáda na rodičovské: Proč byste si měli hlídat výši příjmu? (ilustr.)

Brigáda na rodičovské: Proč byste si měli hlídat výši příjmu? (ilustr.) Zdroj: Grafika e15

Během rodičovské dovolené si některé maminky přivydělávají. Oblíbené jsou zejména brigády na dohodu o provedení práce v prázdninových měsících. Rozhodně se však vyplatí sledovat příjmy, při překročení příjmového limitu totiž manžel nebude moci uplatnit slevu na manželku.

Při splnění podmínek bude možné v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování daně za rok 2024 uplatnit daňovou slevu na manželku, nebo manžela ve výši 24 840 korun. Na držitelku či držitele průkazu ZTP/P platí sleva ve dvojnásobné výši, tedy v částce 49 680 korun.

Slevu však můžete uplatnit pouze tehdy, když daňový poplatník žije ve společně hospodařící domácnosti s manželkou (manželem) a společným dítětem, které nedovršilo věku tří let a vlastní rozhodné příjmy manželky (manžela) za rok 2024 nepřekročí 68 tisíc korun.

Vysoký příjem z brigády rovná se žádná daňová sleva

Do vlastního rozhodného příjmu manželky (manžela) se pochopitelně započítává i příjem plynoucí z brigád na dohodu o provedení práce. V případě, že je hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce vyšší než 68 tisíc korun, tak nebude možné za rok 2024 uplatnit daňovou slevu na manželku (manžela).

Rodičovský příspěvek se nepočítá

Do rozhodného příjmu manželky (manžela) se nezapočítává rodičovský příspěvek, protože se jedná o dávku státní sociální podpory. Pro účely čerpání slevy na manželku (manžela) se hodnotí všechny příjmy mimo taxativně vyjmenované v § 35bb zákona o dani z příjmu.

Kdy se neplatí z DPP pojistné a daň z příjmu?

dohody o provedení práce se neplatí sociální a zdravotní pojištění, když je hrubá měsíční odměna 10 tisíc korun a méně. Pracovat na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou do limitu je možné pro více zaměstnavatelů současně. Do ročního daňového základu ve výši 205 600 korun je roční daň z příjmu fyzických osob nulová z důvodu uplatnění slevy na poplatníka, na kterou mají nárok i maminky a tatínci na rodičovské dovolené.

Kalkulačka: Jak vysoký příjem z brigády se nevyplatí?

V tabulce níže máme vypočteno finanční porovnání rodinného příjmu. V první variantě bude mít maminka čerpající po celý kalendářní rok 2024 rodičovský příspěvek přivýdělek formou brigád na dohodu o provedení práce se souhrnnou roční odměnou ve výši 67 tisíc korun, ve druhé variantě se souhrnnou roční odměnou ve výši 90 tisíc korun a ve třetí variantě se souhrnnou roční odměnou ve výši 140 tisíc korun. Pro porovnání počítáme, že ani v jedné variantě se neplatilo z dohod o provedení práce sociální a zdravotní pojištění (viz odstavec výše).

Výpočet67 tisíc korun90 tisíc korun140 tisíc korun
Roční příjem manželky67 tisíc korun90 tisíc korun140 tisíc korun
Pojistné0 korun0 korun0 korun
Daň z příjmu0 korun0 korun0 korun
Daňová úspora manžela24 840 korun0 korun0 korun
Zvýšení rodinného příjmu91 840 korun90 tisíc korun140 tisíc korun

Z výše uvedené tabulky vidíme, že při ročním příjmu manželky z dohod o provedení práce ve výši 90 tisíc korun je na tom rodina finančně hůře, než když má manželka roční příjem z dohod o provedení práce pouze 67 tisíc korun. Při příjmu 90 tisíc korun totiž manžel zaplatí na dani z příjmu fyzických osob více o 24 840 korun.

Při souhrnné roční odměně z dohod o provedení práce ve výši například 140 tisíc korun je na tom již rodina finančně lépe, než když má manželka příjem z dohod o provedení práce 67 tisíc korun. Finanční rozdíl je však 48 160 korun (140 tisíc korun - 91 840 korun) a nikoliv 73 tisíc korun (140 tisíc korun - 67 tisíc korun), jak se může na první pohled zdát.

VIDEOÚnava nebo odpor k úkolům. I to jsou projevy syndromu vyhoření, trpí jím pětina populace, tvrdí odborník Jan Piskač v pořadu FLOW.

Video placeholde
Rozhovor s Janem Piskačem • e15