Mzdy na Slovensku: Srovnání, kdo si vydělá nejvíce | e15.cz

Mzdy na Slovensku: Srovnání, kdo si vydělá nejvíce

Ilustrační foto
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: Profimedia

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

V nominální hodnotě je průměrná mzda i minimální mzda u našeho východního souseda vyšší než v předcházejícím roce. Jak vysoké jsou mzdy a daně na Slovensku? Ve kterých regionech a ve kterých profesích jsou mzdy nejvyšší?

Průměrná mzda na Slovensku

Za první čtvrtletí roku 2023 činila průměrná hrubá měsíční mzda na Slovensku 1 327 euro, dle aktuálního směnného kurzu tedy cca 31 650 korun. V tabulce níže máme uvedenu průměrnou hrubou měsíční mzdu vždy za celý rok v letech 2017 až 2022. Za celý rok 2022 byla průměrná mzda v nominální hodnotě vyšší o 480 euro než za rok 2013. Data o výši mezd v textu jsou převzata ze Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Rok

Průměrná měsíční mzda za celý kalendářní rok

Rok

Průměrná měsíční mzda za celý kalendářní rok

2022 1 304 € 2017 954 €
2021 1 211 € 2016 912 €
2020 1 133 € 2015 883 €
2019 1 092 € 2014 858 €
2018 1 013 € 2013 824 €

Nejvyšší mzdy jsou ve finančním sektoru

Stejně jako ve většině ostatních vyspělých zemích světa, tak i na Slovensku byly za první čtvrtletí letošního roku nejvyšší mzdy ve finančních a pojišťovacích činnostech (2 642 €). Dále následují tyto sektory národního hospodářství: komunikace a informace (2 366 €) a dodávky elektřiny a plynu (2 335 €), veřejná správa (1 759 €) a technické činnosti (1 578 €). Nejnižší průměrná mzda za první čtvrtletí roku 2023 byla v ubytovacích a stravovacích službách (771 €), ve stavebnictví (960 €) a zemědělství (1 030 €). Nejvyšší mzdy jsou tradičně v průměru v Bratislavském kraji.

Jak vysoká je minimální mzda na Slovensku?

V letošním roce je minimální měsíční mzda na Slovensku vyšší o 54 euro vyšší než v roce 2022 a dosahuje 700 euro, dle aktuálního směnného kurzu cca 16 700 korun. Slovensko patří mezi členské země EU s meziročně vyšším růstem minimální mzdy. V přiložené tabulce máme uvedenu minimální měsíční mzdu v letech 2013 až 2022. V letošním roce dosahuje na Slovensku minimální mzda 53 procent průměrné mzdy. V porovnání s průměrnou mzdou je minimální mzda na Slovensku vyšší než v Česku, kde dosahuje přibližně 42 procent.

Rok Minimální měsíční mzda Rok Minimální měsíční mzda
2022 646 € 2017 435 €
2021 623 € 2016 405 €
2020 580 € 2015 380 €
2019 520 € 2014 352 €
2018 480 € 2013 338 €

Daně ze mzdy

Zdanění práce na Slovensku je relativně podobné jako v Česku. Zaměstnancům je z hrubé mzdy jejich zaměstnavatelem sraženo sociální pojištění v souhrnu 9,4 procenta (včetně nemocenského pojištění), zdravotní pojištění 4,0 procenta a daň z příjmu. Sazby daně z příjmu jsou 19 procent a 25 procent.

Povinné pojistné ještě platí za zaměstnance zaměstnavatel, a sice 25,2 procenta na sociálním pojištění s 10 procenty na zdravotním pojištění. Daň z příjmu se vypočítává z daňového základu, kterým je hrubá mzda ponížená o povinné pojistné a nezdanitelnou položku na poplatníka (410,24 €). V přiložené tabulce máme vypočtenu čistou mzdu u vybraných mezd, pouze při uplatnění základní nezdanitelné položky. Pro zjednodušení máme výslednou mzdu uvedenou po zaokrouhlení na celá eura dolů.

Hrubá mzda  Čistá mzda na účet
800 € 639 €
900 € 709 €
1 000 € 779 €
1 100 € 849 €
1 200 € 919 €
1 300 € 989 €
1400 € 1 059 €
1500 € 1 130 €
1600 € 1 200 €
1800 € 1 340 €
2000 € 1 480 €

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka